داستان‌های خارجی ~ Fiction: World

Author - نویسنده
Joyce Carol Oates – جویس کارول آواتس
Translator - مترجم
Arash HoshangiFar – آرش هوشنگی‌فر
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

By the river and another story کنار رودخانه و یک داستان دیگر

Author - نویسنده
Paulo Coelho – پائولو کوئیلو
Translator - مترجم
Amir Mahdi Haghighat – امیر مهدی حقیقت
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Hippie هیپی