What Evolution Is چیستی تکامل

$27.80

تقریبا یک قرن و نیم بعد از کتاب "منشا گونه ها" ، بنای علوم تکاملی هنوز بر پایه ای که داروین بنا نهاده استوار است. "ارنست مایر" که از پیشگامان استفاده از ژنتیک مدرن برای گسترش این علم است ، خوانندگان خود را از طریق کل ساختار تکاملی ، از دیرینه شناسی گرفته....

ISBN: 9789641852643 | Pages: 428 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....

Where Mathematics Come From ریاضیات از کجا می آید

$33.30

این کتاب درباره ایده های ریاضی است ، درباره اینکه ریاضیات به چه معناست. ایده های انتزاعی ، در بیشتر موارد ، از طریق ایده های استعاری مفهومی ناشی از عملکرد ما در دنیای فیزیکی روزمره بوجود می آیند. از آنجا که ریاضیات از آنجا سرچشمه می گیرد ، استدلال مفهومی نقشی اساسی در....

ISBN: 9789644163845 | Pages: 541 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2019) ....

The Trachtenberg speed system of basic mathematics روش سریع تراختنبرگ در حساب

$19.90

تراختنبرگ، مهندس تیزهوشی که ذهن ابداع‌گری داشت، روش ریاضیات آسان خود را هنگامی پدید آورد که به عنوان زندانی سیاسی در اردوگاه های اسیران رژیم هیتلری به سر می برد. این کار فوق‌العاده را که در ایامی مصیبت بار و در جریان دشواری‌های طاقت‌فرسا شکل گرفته، نمی‌توان از سرگذشت پدیدآورنده....

ISBN: 9786006977126 | Pages: 312 | Size: 17x24 cm | Edition: 3 (2019) ....

In Search of Memory در جست و جوی حافظه

$32.90

کتاب "در جستجوی حافظه" اثر "اریک کندل" ،برنده ی جایزه نوبل روانشناسی شناختی است .وی علوم اعصاب و زیست شناسی مولکولی را به هم پیوند داده است و تلاش می کند تا درک بهتری از حافظه ی انسان به دست آورد. توضیح ذهن انسان از دیدگاه زیست شناسی در سده....

ISBN: 9789643292263 | Pages: 486 | Size: 17x24 cm | Edition: 5 (2020) Memory binds our mental life together. We are who we are in large part because of what we learn and remember. But how does the brain create memories? Nobel Prize winner Eric R. Kandel intertwines the intellectual history of the powerful new science of the mind—a combination of cognitive....

The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization’s Northern Future جهان در 2050

$28.80

کتاب جهان در 2050، اثری نوشته ی لارنس اسمیت است که نخستین بار در سال 2010 به انتشار رسید. جمعیت جهان در حال انفجار است، گونه های وحشی در حال نابودی هستند، محیط زیست به شکل فزاینده ای از بین می رود و قیمت منابع نفتی و آبی فقط و....

ISBN: 9786009237142 | Pages: 552 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Amazing Evolution: The Journey of Life تکامل شگفت انگیز: سغر حیات

$12.80

تکامل می تواند یک ایده دشوار باشد که مغز ما را درگیر خودش می کند: این رویداد با حوادث غیرمترقبه تصادفی ، همراه با زمان بسیار طولانی برای درک آن سروکار دارد. اما شواهد در اطراف ما وجود دارد - در فسیل موجودات دیرپا ، و در ژن های ما و روابط بین....

ISBN: 9786004901932 | Pages: 88 | Size: 17x23.5 cm | Edition: 1 (2020) Evolution can be a difficult idea to wrap our brains around: it deals with random, unlikely events, combined with vast lengths of time too enormous to comprehend. But the evidence is all around us–in the fossils of long-dead creatures, and in our genes and the relationships between all....

Galileo: And the Science Deniers گالیله و منکران علم

$16.20

زندگانی گالیله، یکی از بزرگترین و شگفت انگیزترین مردان تاریخ علم، تفسیر تازه ای می طلبد تا بر کشف های او و چالش هایی که با منکران علم داشت، پرتو تازه ای افکنده شود. چه بسا داستان گالیله بیش از هر زمان دیگری، با حال و هوای امروزی دنیای ما....

ISBN: 9786227061147 | Pages: 268 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) Galileo’s story may be more relevant today than ever before. At present, we face enormous crises—such as minimizing the dangers of climate change—because the science behind these threats is erroneously questioned or ignored. Galileo encountered this problem 400 years ago. His discoveries, based on careful observations and ingenious....

The Swerve: How The World Became Modern جهان چگونه مدرن شد

$33.70

کتاب جهان چگونه مدرن شد، اثری نوشته ی استیون گرین بلت است که اولین بار در سال 2011 انتشار یافت. حدود ششصد سال پیش، مردی کوتاه قامت، خوش مشرب و زیرک در آستانه ی چهل سالگی، متنی بسیار قدیمی را از کتابخانه ای برداشت، با هیجان به چیزی که کشف....

ISBN: 9786226401074 | Pages: 406 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2021) Winner of the Pulitzer Prize for Nonfiction • Winner of the National Book Award • New York Times Bestseller Renowned scholar Stephen Greenblatt brings the past to vivid life in what is at once a supreme work of scholarship, a literary page-turner, and a thrilling testament to the power of the....

The Sixth Extinction: An Unnatural History انقراض ششم – يک تاريخ غيرطبيعي

$32.20

انقراض ششم کتاب مهم در مورد آینده جهان است؛ در مورد تلفیق تاریخ فکری و طبیعی و گزارش میدانی با روایتی قدرتمند از انقراض گسترده ای که در برابر چشمان ما اتفاق می افتد. در طول نیم میلیارد سال گذشته ، پنج انقراض دسته جمعی اتفاق افتاده است ، در زمانی که....

ISBN: 9786004055468 | Pages: 360 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) A major book about the future of the world, blending intellectual and natural history and field reporting into a powerful account of the mass extinction unfolding before our eyes. Over the last half-billion years, there have been Five mass extinctions, when the diversity of life on earth suddenly and....

Wonders of the Universe شگفتی های کیهان

$16.20

کیهان یا عالمی که علم نوین به ما معرفی میکند با قدمتی معادل ?/??میلیارد سال و وسعتی معادل ?? میلیارد سال نوری و انباشته از ??? میلیارد کهکشان از حیث گستردگی ما را به فروتنی وا میدارد و زیبایی آن حس شگفتی را در ما بیدار میکند. لیکن درکمال تعجب هرچه دانش....

ISBN: 9786006043272 | Pages: 280 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) Experience the cosmos as never before with Brian Cox’s Wonders of the Universe, a gorgeously illustrated, full-color companion to his wildly popular miniseries on the Discovery Channel and BBC. Breathtaking images brighten Cox’s enthralling exploration of the fascinating science and overwhelming majesty of natural phenomena from ocean currents to....

Brief Answers to the Big Questions پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

$15.60

کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ، اثری نوشته ی استیون هاوکینگ است که اولین بار در سال 2018 وارد بازار نشر شد. استیون هاوکینگ نه تنها از برخی از بزرگترین اسرار کائنات پرده برداشت، بلکه معتقد بود علم می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات کره ی زمین....

ISBN: 9786004900942 | Pages: 192 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 6 (2020) Stephen Hawking was the most renowned scientist since Einstein, known both for his groundbreaking work in physics and cosmology and for his mischievous sense of humor. He educated millions of readers about the origins of the universe and the nature of black holes, and inspired millions more by defying a....