Showing 1–25 of 27 results

A forest of several animals – Braille یک جنگل چند حیوان – ویژه نابینایان

$8.90

یکی بود، یکی نبود. روی زمین، جایی نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک، جنگلی بزرگ بود. توی این جنگل هیچ کس نبود؛ ولی توی آسمان، خورشید بزرگ و قشنگ می تابید. یک شیر از راه رسید. غرّشی کرد و گفت: «چه جنگل بزرگی! این جا بهترین جا برای یک شیر....

ISBN: 9786000104030 | Pages: 32 | Age: +4 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Ice that fall in love with the sun – Braille یخی که عاشق خورشید شد – ویژه نابینایان

$8.90

این کتاب که مخاطبان آن گروه‌های سنی«ب و ج» هستند در روایتی ساده سعی دارد تقابل دو جهان متضاد را برای کودکان شرح دهد. زمستان تمام شده و بهار آمده بود. گل ها و گیاهان، یکی یکی سرشان را از خاک بیرون می آوردند. تکه ی یخ کنار سنگ....

ISBN: 9786000105914 | Pages: 28 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2019) ....

Polo Game – Braille گوی و چوگان – ویژه نابینایان

$8.90

گوی و چوگان» یکی از کتاب های مجموعه ی «نیاکان ما» است. سرگذشت ایران، تنها در جنگ ها و آمدن و رفتن سلسله ها و پادشاهان خلاصه نمی شود. در زندگی و فرهنگ مردم ایران، از روزگاران دور، نگته های جالب و شگفتانگیزی را می توان یافت که نشانه ی....

ISBN: 9786000104887 | Pages: 32 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 4 (2019) ....

God’s Cookies-les galettes de dieu – Braille کلوچه های خدا – ویژه نابینایان

$12.00

خرس کوچولو می خواست از خدا به خاطر همه زیبایی هایی که خلق کرده تشکر کند؛ اما نمی دانست چطور. کلاغ پیشنهاد کرد که خرس برای خدا کلوچه بپزد. اما جوجه تیغی پیشنهاد دیگری داشت....

ISBN: 9786000107826 | Pages: 40 | Age: +11 | Size: 17.5x20 cm | Edition: 1 (2020) ....

Charkhaneh and Keshmeshi aunt – Braille چار خانه و خاله کشمشی – ویژه نابینایان

$9.00

چارخانه و خاله کشمشی» مجموعه ۵ کتاب به نام های «چی بردارم، چی برندارم؟»، «می آیی بریم سفر؟»، «درخت ها کجا می روند؟»، «سفر بی سفر» و «سفر کجاست؟» است. نویسنده همان‌گونه که از عنوان برخی از این داستان‌ها مشخص است. موضوع‌هایی مانند آمادگی برای سفر، تخیل کودکان از اشیا....

ISBN: 9789643918613 | Pages: 100 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 2 (2017) ....

Champion of Champions – Braille پهلوان پهلوانان – ویژه نابینایان

$5.50

جهان پهلوان "محمد مالانی" پهلوان دربار "حسین میرزا"، حاکم هرات که بین مردم محبوبیتی خاص دارد. هنگام بازگشت از هندوستان برای حاکم فیلی بسیار بزرگ و زورمند هدیه می آورد، حاکم قدرت فیل را بیش از انسان می داند ولی پهلوان مالانی مخالف اوست و از این جا کشمکش ماجرای....

ISBN: 9789651304347 | Pages: 40 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | ....

The Son of Bread and Salt – Braille 3 Vols. پسر نان و نمک ۳ جلدی – ویژه نابینایان

$49.70

مطالعه تاریخ و سرگذشت افراد ممکن است برای خیلی از نوجوانان کسالت بار باشد، اما اگر تاریخ و سرگذشت مردان و زنانی که در روند آن نقش داشته اند، با زبانی جذاب و داستانی بیان شوند، مخاطبان را از تجربه ها و درس های سودمند و ضروری بهره مند خواهد....

ISBN: 9786000104054 | Pages: 420 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Fly, Eagle, Fly: An African Tale – Braille پرواز کن پرواز و یک داستان دیگر – ویژه نابینایان

$9.70

داستان این کتاب مصور و رنگی براساس یک افسانه آفریقایی تدوین گردیده و برای نوجوانان (گروه سنی "ج ("به فارسی ترجمه شده است .در این افسانه، مرد کشاورزی یک جوجه عقاب از کوهستان پیدا می کند .این جوجه در میان جوجه های مرغ و خروس بزرگ می شود .مرد کشاورز....

ISBN: 9786000105860 | Pages: 36 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

When Moji get lost – Braille 2 Vols. وقتی مژی گم شد ۲ جلدی – ویژه نابینایان

$46.80

داستان درباره دو دختر نوجوان است که اسم هردوی شان مژی است. هر دو دختر از وضعیتشان در خانه راضی نیستند و نیاز به حمایت بیشتر دارند حمایتی که پشت سرش سیل انتظارات و فشارها نباشد. رمان درباره مسائلی صحبت کرده است که مشکلات نوجوان امروزی است....

ISBN: 9786000106997 | Pages: 102 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 4 (2019) ....

I am the same, I am the same – Braille من همانم، من همانم مجموعه – ویژه نابینایان

$4.50

من همانم، من همانم» در ۲ جلد به خط بریل برای نابینایان چاپ شده است. که این کتاب جلد اول است. «حاج بابا»پیرمرد تنهایی است. او در خانه اش همدم و مونسی ندارد. تنها صدای آواز جیرجیرک است که او را سرگرم می کند و از تنهایی و بی....

ISBN: 9786000100599 | Pages: 10 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | ....

I don’t apologize – Braille من معذرت نمی خواهم – ویژه نابینایان

$16.00

واسیا پسر بچه کوچکی است که اسباب بازی های زیادی دارد او زمانی که یک اسباب بازی دیگر از خانواده اش می خواهد و مادرش از او می خواهد صبر کند بد صحبت می کند و عذرخواهی نمی کند، همین باعث می شود شهر در طوفان فرو برود....

ISBN: 9786000105907 | Pages: 76 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | ....

Pen and Crown – Braille قلم و تاج – ویژه نابینایان

$8.00

این کتاب با روایتی از زندگی بزرگمهر، وزیر اعظم انوشیروان، آغاز می شود و تا قتل امیرکبیر ادامه می یابد تا مخاطبان بدانند که تاریخ تنها روایت جنگ ها و کشورگشایی ها نیست....

ISBN: 9786000104863 | Pages: 38 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Kuti Kuti ‘s Stories – Braille قصه های کوتی کوتی – ویژه نابینایان

$9.00

کوتی‌کوتی یک بچه هزارپای دوست داشتنی و شیرین است که با هزارتا پایش هزارتا مشکل دارد. در فوتبال پای همه را لگد می‌کند، حمام که می‌رود یک روز فقط سنگ پا می‌کشد، و هیچ کس هم حاضر نمی‌شود باهاش اتل متل توتوله بازی کند. این کوتی‌کوتی هزارپا یکی از محبوب....

ISBN: 9786000102548 | Pages: 38 | Age: +4 | Size: 28.5x29 cm | ....

Sorena 3 Vols. – Braille سورنا سه جلدی – ویژه نابینایان

$36.50

سورنا از خاندان سورن جوان زیبا و قد بلندی بود که در جنگ های پلوتارک روبه روی کراسوس سردار رومی ایستاد و در این جنگ پیروز می شود، این جنگ امپراطوری روم را به هم می ریزدو تا یک قرن مشکلات بسیاری بوجود می آورد....

ISBN: 9786000105884 | Pages: 250 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Zal & Rudabeh – Braille زال و رودابه – ویژه نابینایان

$9.70

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9786000103996 | Pages: 56 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

I have a Daughter – Braille دختری دارم شاه نداره – ویژه نابینایان

$16.60

کتاب حاضر در بردارنده افسانه ای برای گروه سنی (ب) است. در خلاصه داستان آمده: «بی تا» تک دختر مردی است که هر روز آوازی برایش می خواند. روزی دختر حاکم به بی تا حسادت می کند. حاکم برای تحقیر بی تا او را برای کنیزی به قصر می برد....

ISBN: 9786000103927 | Pages: 68 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Pioochi Stories – Braille داستان های پپوچی – ویژه نابینایان

$7.80

داستانی تخیلی از زبان حیوانات. در این 5 جلد داستان درباره‌ی «پپوچی» است که دوستان زیادی دارد و در هر جلد اتفاق جدیدی برای او رخ می‌دهد....

ISBN: 9786000103965 | Pages: 28 | Age: +6 | Size: 28.5x29 cm | ....

The sun rides a carriage – Braille خورشید کالسکه سوار – ویژه نابینایان

$28.90

بکایی در کتاب خورشید کالسکه سوار با قلمی روان و جذاب از دوران پیش از اسلام روایت خود را آغاز می کند و به بررسی شیوه های گاهشماری می پردازد. همچنین راجع به موضوعاتی مانند نور، سایه، قنات، شکل ماه و اسطرلاب و نقش آنها در تخمین زمان سخن به....

ISBN: 9786000107772 | Pages: 96 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2020) ....

The Island of the Impolite 5 – Braille 3 Vols. جزیره بی تربیت ها ۵ – ویژه نابینایان ۳ جلدی

$59.80

جزیره بی تربیت ها " نام اثری ست به قلم "شهرام شفیعی" که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه که پنج جلد از آن منتشر شده، داستانی ست که با به تصویر کشیدن رفتارهای ابلهانه ی افراد در "جزیره بی تربیت ها"، اوقات مفرحی را برای خوانندگان به....

ISBN: 9786000107895 | Pages: 224 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2019) ....

The Island of the Impolite 4 – Braille 2 Vols. جزیره بی تربیت ها ۴ – ویژه نابینایان ۲ جلدی

$49.50

جزیره بی تربیت ها " نام اثری ست به قلم "شهرام شفیعی" که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه که پنج جلد از آن منتشر شده، داستانی ست که با به تصویر کشیدن رفتارهای ابلهانه ی افراد در "جزیره بی تربیت ها"، اوقات مفرحی را برای خوانندگان به....

ISBN: 9786000107888 | Pages: 172 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2019) ....

The Island of the Impolite 3 – Braille 2 Vols. جزیره بی تربیت ها ۳ – ویژه نابینایان ۲ جلدی

$48.80

جزیره بی تربیت ها " نام اثری ست به قلم "شهرام شفیعی" که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه که پنج جلد از آن منتشر شده، داستانی ست که با به تصویر کشیدن رفتارهای ابلهانه ی افراد در "جزیره بی تربیت ها"، اوقات مفرحی را برای خوانندگان به....

ISBN: 9786000107871 | Pages: 194 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2019) ....

Bijan & Manije – Brailles بیژن و منیژه – ویژه نابینایان

$8.70

در این کتاب داستان بیژن و منیژه از نظم به نثر و با زبانی ساده برای نوجوانان باز نویسی شده است. این کتاب از مجموعه کتاب های «نامه نامور» است، که بازنویسی داستان های شاهنامه به نثر روان توسط نویسندگان و تصویرگران مختلف ادبیات کودک و نوجوان کشور می باشد....

ISBN: 9786000103941 | Pages: 76 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Games with fingers – Brailles بازی با انگشت‌ها – ویژه نابینایان

$24.90

این کتاب تلفیق شیرینی از شعر، بازی، قصه و نمایش است که هر کدام ابزار مناسبی برای آموزش به کودکان است. انگشت ها در هر قصه از این کتاب، وارد ماجرای تازه ای می شوند و به بازیگرانی جدید، جاندار و زنده تبدیل می شوند....

ISBN: 9786000107857 | Pages: 48 | Age: +11 | Size: 17.5x20 cm | Edition: 1 (2020) ....