Iranian Cooking آشپزی ایرانی

$29.80

خوردن غذا حداقل مواد موردنیاز بدن را تأمین می کند. اما برای ساکنان برخی نقاط کره ی زمین، غذاخوردن فراتر از رساندن مواد غذایی به بدن است. وجود آشپزخانه های مجهز و بزرگ در دربار پادشاهان ایرانی و حتی خانه های قدیمی که به «مطبخ» معروف بود، جایگاه ویژه ی....

ISBN: 9786008668671 | Pages: 186 | Size: 17x24 cm | Edition: 2 (2019) ....

Crude خام خواری – زنده خواری

$11.50

بالاخره علل کلیه بیماری ها و هم چنین چاره واقعی آنها کشف گردید. کلیه بیماری های انسانی در نتیجه مصرف غذاهای «پخته» (کشته شده) و داروهای سمی و سایر مواد مرده می باشد که مردم نادانسته وارد بدن خود می کنند همه بیماران با اجتناب از مصرف این نوع مواد....

ISBN: 9789643802486 | Pages: 176 | Size: 14x21 cm | Edition: 17 (2020) ....

Cooking – from Garlic to Onions – 2 Vols. مستطاب آشپزی – از سیر تا پیاز ۲ جلدی با قاب

$226.70

مستطاب آشپزی» یا از سیر تا پیاز کتابی است به قلم نجف دریا بندری به همراه همسرش فهیمه رستگار. آشپزی را با لذت یاد بگیرید دستور پخت صدها غذای متخلف از فرهنگ های غذایی مختلف جهان را بیاموزید. «مستطاب آشپزی» کتابی متفاوت از دیگر کتاب های آشپزی است چرا که....

ISBN: 9789644310126 | Size: وزیری cm | Edition: 39 (2021) ....