Showing all 22 results

The Consumer Society جامعه مصرفی

$19.60

کتاب "جامعه ی مصرفی" اثر "ژان بودریار" در مورد جامعه شناسی مصرف است. این کتاب که ابتدا در سال 1970 منتشر شد ، از نخستین متونی بود که به فرآیندها و معنای مصرف در فرهنگ معاصر پرداخت. در زمانی که سایرین بر روند تولید تمرکز کرده بودند ، "ژان بودریار" دریافت که....

ISBN: 9789643806446 | Pages: 332 | Size: 14x21 cm | Edition: 10 (2019) ....

Ancient Society جامعه باستان

$42.70

لوئیس هنری مورگان شیوه ی زندگی هندی های ساکن آمریکا را مطالعه کرده و مقدار بسیار زیادی از مطالب واقعی درباره تاریخ جامعه بدوی جمعی را جمع آوری کرد. تمام نتیجه گیری هایی که وی انجام داده براساس این حقایق است. در صورت فقدان آنها ، او بر اساس داده های....

ISBN: 9786004055208 | Pages: 748 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Ethnicity in Iran قومیت و قوم‌گرایی در ایران

$27.80

قومیت و قوم گرایی در ایران" با عنوان فرعی "افسانه و واقعیت" اثری است از دکتر "حمید احمدی" که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ی علوم سیاسی، در دانشگاه های تهران و کارلتون کانادا به اتمام رساند و به عنوان مترجم و مفسر رویدادهای خاورمیانه، فعالیت قابل توجهی در....

ISBN: 9789643124243 | Pages: 448 | Size: 14x21 cm | Edition: 15 (2019) ....

The voice that never been heard صدایی که شنیده نشد

$19.90

کتابی که در دست دارید، بخشی از تحقیقاتی است که در دهه‌ی ۵۰ شمسی با عنوان «طرح آینده‌نگری» انجام شد. گذشت سالیان متمادی از زمان انجام این تحقیقات، ارزش‌های آن را بیش از پیش آشکار کرد. این تحقیق از اولین نظرسنجی‌های ملی در کشور است و اطلاعات منحصربه‌فرد تجربی از....

ISBN: 9789641854906 | Pages: 325 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

Ten Questions: A Sociological Perspective ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی

$22.50

این متن مقدماتی رویکردی منحصر به فرد برای بررسی اصول جامعه شناسی ارائه می دهد . «ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی» با تمرکز روی سوالی اساسی مانند "جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می کنند؟" دغدغه فکری خود را تا به آخر به صورت منسجم و نظام مند معطوف به....

ISBN: 9789643124977 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 18 (2019) ....

The Penguin Dictionary of Sociology درآمدی بر جامعه‌شناسی

$18.80

هنوز هم مهم‌ترین اثر در ژانری که کتاب حاضر را در قالب آن نوشته‌ام دعوت به جامعه‌شناسی اثر پیتر برگر است. این کتابِ منصفانه، چالش‌برانگیز و از همه مهم‌تر انسانی قدمتش به چهل سال می‌رسد اما همچنان قادر است مردم را به دانش جامعه‌شناسی جذب کند و بر استادان بدبین....

ISBN: 9789641850960 | Pages: 244 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2020) ....

Sociology جامعه‌شناسی گیدنز

$59.50

آنتونی گیدنز" در کتاب "جامعه شناسی" مرور کلی و معتبری از تحولات جهانی اخیر ، ایده های جدید در جامعه شناسی و همچنین مباحث کلاسیک را ارائه می دهد ، در این کتاب حتی پیچیده ترین ایده ها با روشی جذاب توضیح داده می شوند. این کتاب با نثری روان و آسان....

ISBN: 9789643129149 | Pages: 1096 | Size: 17x24 cm | Edition: 15 (2019) ....

Key Ideas in Sociology اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

$15.80

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی افق متفکران بزرگ جامعه شناسی دو قرن اخیر را ارائه می دهد - زندگی آنها، ایده های اصلی آنها و تأثیر آنها بر تفکر و عمل بیشتر در جامعه شناسی. پنجاه متفکر کلیدی در جامعه شناسی نشان داده شده اند، هم برای دادن حس تاریخ....

ISBN: 9789643124618 | Pages: 248 | Size: 14x21 cm | Edition: 13 (2020) ....

Sociology of Authoritarianism جامعه شناسی خودکامگی

$17.50

جامعه شناسی خودکامگی" یا "تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش" اثری است نوشته ی "علی رضاقلی" که با پرسش درباره ی چرایی روی کار آمدن خودکامگان یکی پس از دیگری در جامعه ی ایرانی و تکرار پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن در سطح جامعه آغاز می شود. "علی رضاقلی" این پرسش....

ISBN: 9789643120184 | Pages: 244 | Size: 14x21 cm | Edition: 25 (2019) ....

The Cambridge Companion to Weber وبر – راهنمای کیمبریج

$22.90

ماکس وبر را بسیاری بزرگ ترین چهره تاریخ علوم اجتماعی می دانند. تکثر متفکرانی که در اندیشه وبر تأمل ورزیده اند به همراه تنوع در آرای آنان نشان می دهد که نگریستن در آثار وی به مثابه یک کل غیرممکن است، زیرا در هر گونه تفسیر ناسازگاری ها اجتناب ناپذیر....

ISBN: 9786004367585 | Pages: 441 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Aktuelle Theorien der Soziologie : von Shmuel N. Eisenstadt bis zur Postmoderne نظریه های روز جامعه شناسی

$26.80

مکتب های نظری ای که در این کتاب موضوع بحث قرار می گیرند عمدتا با ارجاعات بین المللی گسترده ای حمایت می شوند و همین در برخی موارد به روند به روزماندن شان حتا پس از مرگ نظریه پردازان شان یاری می رساند. از آن جا که اغلب این مکتب....

ISBN: 9789643291730 | Pages: 488 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

Modern social theory: from parsons to Habermas نظریه‌ اجتماعی مدرن

$21.60

نظریه‌ی اجتماعی پس از مارکس، وبر، دورکیم و زیمل، یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین وضعیت‌های تاریخ خودش را سپری کرده‌است. گذر از دوران کلاسیک نظریه‌پردازی و ورود به دوران مدرن آن، در زمانه‌ای که دیگر بنیان‌ها شکل گرفته‌اند و علوم اجتماعی از وضعیت‌ نخستین خود عبور کرده، دیگر اتفاق افتاده....

ISBN: 9789643290641 | Pages: 336 | Size: 14x21 cm | Edition: 14 (2019) ....

Classical Social Theory نظریه‌ اجتماعی کلاسیک

$33.40

نظریه‌ی اجتماعی کلاسیک دومین کتابی است که از یان کرایب در ایران ترجمه شده است. کتاب اول نظریه‌ی اجتماعی مدرن (ترجمه‌ی عباس مخبر، نشر آگه، چ دوم، 1381) است که می‌توان آن را مکمل این کتاب دانست. یان کرایب درجه‌ی دکتری خود را از دانشگاه منچستر در 1973 گرفت، و....

ISBN: 9789643290740 | Pages: 488 | Size: 14x21 cm | Edition: 14 (2020) ....

Cultural Studies and the Study of Popular Culture مطالعات فرهنگی دربارهی فرهنگ عامه

$21.80

ویرایش جدید و به روز شده ی این مقدمه ی پرفروش در زمینه ی مطالعه ی فرهنگ عامه ی معاصر. این کتاب مقدمه ای در دسترس برای دامنه ی نظریه ها و روش هایی است که برای مطالعه فرهنگ عامه ی معاصر استفاده شده است. علاوه بر این ،کتاب از....

ISBN: 9789651125423 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) ....

An anti – Capitalist Manifesto مانیفست ضد سرمایه‌داری

$15.60

اگر جنبش ضدسرمايه‌داري هم 11 سپتامبر را از سر گذرانده و زنده مانده است و هم اعلان "جنگ عليه تروريسم" آن را واداشته است که افق نگرش خود را گسترش بخشد، سؤالات بسيار مهمي نيز مانده است که بايد به آن‌ها پاسخ دهد. اين سؤالات به سرشت و ماهيت دشمن....

ISBN: 9789644162688 | Pages: 270 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

The Communist Manifesto Now مانیفست پس از 150 سال

$17.80

در زمانه ای جالب زندگی می کنیم. جریان ارتجاع همچنان جاری است، اما با توان و اطمینانی کاهش یابنده، این در حالی است که جریان مخالف دارای عقیده و اندیشه های ترقی خواهانه نیرو می گیرد، اما هنوز باید بیان سیاسی موثری پیدا کند. با آشکار شدن فزاینده تناقضات نئولیبرالیسم....

ISBN: 9789644161797 | Pages: 317 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

The Social Contract; or, Principles of Political Right قرارداد اجتماعی

$35.90

کتاب قرارداد اجتماعی، اثری نوشته ی ژان ژاک روسو است که اولین بار در سال 1762 انتشار یافت. «انسان آزاد زاده می شود اما همه جا در بند است.» این جمله ی اول رساله ای است که از بدو انتشار باعث به وجود آمدن گفت و گوها و مباحث پرحرارت....

ISBN: 9789643292492 | Pages: 580 | Size: 14x21 cm | Edition: 11 (2018) Du contrat social; ou, Principes du droit politique Social Contract takes up an argument which had begun with Bodin and Hobbes, and been continued by Grotius, Spinoza, and Locke to form the foundation of political thinking in the eighteenth century. The Social Contract is a work of consummate rhetorical skill....

The Daily Life of the Urban Poor زندگی روزمره ی تهی دستان شهری

$18.90

نویسنده ی کتاب پیش رو با بررسی زندگی روزمره ی فرودستان شهری، در چندسال اخیر، از جنبه های مختلف اجتماعی همچون: شغل، درمان، سرپناه و… مشکلات و تلاش بی وقفه ی آن ها را برای گذران زندگی به تصویر می کشد و دلایل شکل گیری این معضلات و نابسامانی ها....

ISBN: 9789644164033 | Pages: 286 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) ....

Metaphors We Live By استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم

$26.70

کتاب "استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم" کتابی است از جورج لاکوف و مارک جانسون که در سال 1980 منتشر شد.این کتاب پیشنهاد می‌کند استعاره ابزاری است که افراد را قادر می‌سازد تا از آنچه در مورد تجربیات مستقیم فیزیکی و اجتماعی خود می‌دانند برای درک چیزهای....

ISBN: 9789644163906 | Pages: 394 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

Great Sociological Thinkers متفکران بزرگ جامعه شناسی

$29.70

ویرایش دوم این متن محبوب و جا افتاده راهنمای جامعی برای شناخت 23 نفر از تأثیرگذارترین متفکران جامعه شناسی ارائه می دهد. متفکران بزرگ جامعه شناسی که توسط دانشگاهیان برجسته در این زمینه نوشته شده است، مقدمه ای روشن و مبتنی بر زمینه را به نظریه کلاسیک و معاصر ارائه....

ISBN: 9789643055110 | Pages: 496 | Size: 14x21 cm | Edition: 11 (2019) ....

The Pleasures and Sorrows of Work خوشی‌ها و مصایب کار

$19.30

کتاب خوشی ها و مصایب کار، اثری نوشته ی آلن دوباتن است که اولین بار در سال 2008 منتشر شد. این کتاب، کاوشی عمیق درباره ی لذت ها و مشکلات موجود در محیط های کاریِ دنیای مدرن است و به زیبایی نشان می دهد که انسان ها شبانه روز با....

ISBN: 9786002292292 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

Human and Animalانسان و حیوان

$12.50

انسان و حیوان اثری است که صادق هدایت درباره ی رابطه امروز انسان و حیوان، و رابطه ی ایده الی که باید جایگزین آن شود، به تالیف دراورده است. این بیت در آغاز کتاب آمده است: «میازار موری که دانه کش است - که جان دارد و جان شیرین خوش است....

ISBN: 9789645571502 | Size: 14x21 cm | Edition: 907 (2016) ....