Showing all 10 results

The Identity of Iran هویت ایران

$26.00

هویت ایران" اثری است به قلم "فخرالدین عظیمی"، که در آن دیدگاه های مدنی و نمودهای ناسیونالیسم در ایران را مورد واکاوی قرار می دهد. "فخرالدین عظیمی" با بررسی "هویت ایران" در نه فصل، خو و سرشت وطن دوستی را در ایرانیان به تصویر می کشد و نتایج حاصل از....

ISBN: 9789644160523 | Pages: 416 | Size: 17x24 cm | Edition: 2 (2020) ....

Death in the Ands / Lituma en los Andes مرگ در آند

$19.80

برنده جایزه نوبل ادبات او را لب جاده، درست بیرون واحه پیدا كرد، كنار كوره‌راهی با درخت‌های بید و گلابی جنگلی و آكنده از قار و قور قورباغه‌ها. دختر، آزرده و غمگین، داشت طرف دهكده‌اش می‌رفت. كاسیمیرو بالاخره دلش را به دست آورد، راضی‌اش كرد كه سوار واننت بشود و....

ISBN: 9789644161933 | Pages: 322 | Size: 14x21 cm | Edition: 14 (2021) WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE In a remote Andean village, three men have disappeared. Peruvian Army corporal Lituma and his deputy Tomás have been dispatched to investigate, and to guard the town from the Shining Path guerrillas they assume are responsible. But the townspeople do not trust the....

Group Portrait with Lady سیمای زنی در میان جمع

$32.80

داستان رمان سیمای زنی در میان جمع که توسط کمیته ی جایزه ی نوبل، سرآمدترین اثر هاینریش بل معرفی شده است، مانند مستندی پرتعلیق روایت می شود. راوی بی نام و نشان رمان از طریق یک سری گفت و گوهای پرتنش، داستان گذشته و حال یکی از جذاب ترین شخصیت....

ISBN: 9789643290788 | Pages: 557 | Size: 14x21 cm | Edition: 19 (2020) Cited by the Nobel Prize committee as the “crown” of Heinrich Böll’s work, the gripping story of Group Portrait With Lady unspools like a suspenseful documentary. Via a series of tense interviews, an unnamed narrator uncovers the story—past and present—of one of Böll’s most intriguing characters, the enigmatic....

Virtual Life in Iran زیست مجازی در ایران

$32.80

فضای مجازی ظرفیت های تازه ای برای ابرازگری و عاطفه ورزی پیش روی انسان معاصر قرار داده است. ما خشم، نفرت، شادی، اندوه، غرور، امید، ترس و استیصال خود را در این فضا به اشتراک می گذاریم، درباره ی آن گفت وگو می کنیم و به قضاوت، روشنگری و استدلال....

ISBN: 9789644164422 | Pages: 528 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Roots and Thoughts – Articles on Iranian History and Thought ریشه ها و اندیشه ها – مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان

$27.40

مجموعه مقالاتی از دکتر علی‌نقی منزوی درباره وجوه گوناگون تاریخ و فرهنگ ایران. علی‌نقی منزوی در مقالاتی که به کوشش غلامحسین صدری‌افشار در کتاب ریشه‌ها و اندیشه‌ها: مقاله‌‌هایی در تاریخ و اندیشۀ ایرانیان گردآوری شده به موضوعات و مقوله‌های متنوعی در ارتباط با فرهنگ و تاریخ ایران پرداخته که از....

ISBN: 9786006977010 | Pages: 472 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

Research on mythology in Iran پژوهشی در اساطیر ایران

$36.50

کتاب حاضر، «پژوهشی در اساطیر ایران»، که پس از گذشت یازده سال از طبع و انتشار کتاب «اساطیر ایران» منتشر می‌شود، در عمل، همان الگوی اثر یاد شده را دنبال می‌کند و، در حقیقت، همان اثر است که بصورتی گسترش یافته و به نسبت پالوده‌تر انتشار می‌یابد. در پی همین....

ISBN: 9789643290092 | Pages: 560 | Size: 17x24 cm | Edition: 15 (2021) ....

Foundations of Iranian Myth and Epic بنیادهای اسطوره و حماسه‌ی ایران

$53.50

این کتاب می تواند دریچه‌یی باشد به گستره‌ی پژوهش‌های ایران‌شناختی و پایگاه ایرانیان در عرصه‌ی داد و ستدهای فرهنگی با دیگر قوم‌ها. در بخش نخست این کتاب، کویاجی به بررسی تطبیقی بخش‌هایی از اسطوره‌ها، افسانه‌ها و حماسه‌های ایرانی با حماسه‌ها و دیگر یادمان‌های فرهنگ کهن چینی پرداخته است، و نشان....

ISBN: 9789643290542 | Pages: 662 | Size: 17x24 cm | Edition: 5 (2020) ....

La légende de nos pères افسانه پدران ما

$14.30

کتاب "افسانه پدران ما" نوشته "سورژ شالاندن" میباشد که در آن داستانی از پدر خودش و "آلن فریله" را روایت میکند.داستان ها و روایاتی از انسان هایی که چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم با جنگ مواجه بوده اند."سوژن شالاندن" سی و چهار ساله که....

ISBN: 9789644163234 | Pages: 168 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2021) La légende de nos pères est un roman bref, dense et troublant au style économique et précis, dans lequel Sorj Chalandon dépouille les mots, les élague encore et encore, jusqu'à les mettre à nu....

Petit Traité Des Grandes Vertus رساله‌ای کوچک در باب فضیلت‌های بزرگ

$24.80

فضیلت چیست؟ فضیلتِ یک موجود آن چیزی است که ارزش آن موجود را می‌سازد، به عبارت دیگر برتریِ خاصِ آن را: کاردِ خوب کاردی است که در بریدن برتر است، داروی خوب دارویی است که در درمان برتر است، زهر خوب زهری است که در کشتن برتر است ... بدین ترتیب....

An utterly original exploration of the timeless human virtues and how they apply to the way we live now, from a bold and dynamic French writer. In this graceful, incisive book, writer-philosopher André Comte-Sponville reexamines the classic human virtues to help us under-stand "what we should do....

Thus Spoke Zarathustra چنین گفت زرتشت

$25.80

در چنین گفت زرتشت محوری ترین دیدگاه فلسفی نیچه، یعنی انسان برتر و بازگشت تکرارپذیر و جاودانه مطرح شده است. زرتشت در این کتاب یک شخصیت نمادین است که نیچه از زبان او، که زبان شاعرانه و پیامبرانه و حکیمانه است، معنا و ماهیت هستی و نسبت انسان را با....

ISBN: 9789643290153 | Pages: 384 | Size: 14x21 cm | Edition: 47 (2021) In such a statement, Zarathustra has presented the most central philosophical view of Nietzsche, that is, the superior man and the repetitive and eternal return. In this book, Zarathustra is a symbolic figure from whom Nietzsche, from his language, which is a poetic, prophetic and wise language, expresses the meaning....