شعر ~ Poem

Author - نویسنده
Sayeh EghtesadNia – سایه اقتصادنیا
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Five articles and other articles about Forough Farrokhzad پنج آبتنی و مقالات دیگر درباره فروغ فرخزاد

Author - نویسنده
Seyed Rahman MirZamani – سید رحمان میرزمانی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
2004

Most beautiful and fruitful Rumi verses in ten topics برگزیده‌هایی از زیباترین و پربارترین ابیات مثنوی در ده موضوع

Author - نویسنده
Miranda Minas – میراندا میناس
Translator - مترجم
Idin Roushan – آیدین روشن
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Alatourka آلاتوركا – ناظم حکمت، اورهان ولی، جمال ثریا و …