Penny Farthing Goes to School: To Teach Stranger Danger خانم پلیس دریاره‌ی غریبه‌ها چه گفت؟ هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

وقتی در فروشگاه شلوغ، دختر کوچولو مادرش را گم کرد، چه کار کرد؟ آیا یاد حرف های خانم پلیس افتاد و به همان حرف ها عمل کرد یا همراه غریبه ای به جای دیگری رفت؟ داستان شیرین خانم پلیس، برای بچه های کوچولو نوشته شده است. هدف کتاب این است....

ISBN: 9786000809010 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Pc Penny Farthing is a mother of 4 children 2 teenage boys and twin girls. Penny is a community police officer working within the area she lives. She takes her daughters to school and continues her journey to work. Today she is teaching the young children at Newtown primary school....

My Underpants Rule بعضی غریبه‌ها حقه بازند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

بیشتر غریبه ها خوب مهربان هستند. اما ممکن است بعضی از غریبه ها، بخواهند ما را گول بزنند. بنابراین، آماده ایم تا با چشم تیزبین حقه باز شناسمان، هر حقه و کلکی را بشناسیم و بگوییم، «نه!». از این کتاب برای برقراری گفت و گو استفاده کنید. بگذارید مطالب کتاب....

ISBN: 9786000809140 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) ....

It’s MY Body بدنم مال خودم است – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

این کتاب، به کودکان 2 تا 8 سال یاد می دهد که چگونه امنیت خود را حفظ کنند و اجازه ندهند کسی برخلاف میل آنها دست به بدنشان بزند، یا تماس فیزیکی با آنها داشته باشد. تصویرهای ساده ی کتاب کمک می کند که مطالب بهتر فهمیده شوند و درک....

ISBN: 9786000809058 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Preschool children can learn safe boundaries, how to distinguish between "good" and "bad" touches, and how to respond appropriately to unwanted touches. This is a powerful book for enhancing self-esteem. Parenting Press''s bestseller....

Never Talk to Strangers با غریبه‌ها حرف نمی‌زنم – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

تشخیص آشنا از غریبه برای بچه ها سخت است. با توجه به اینکه ممکن است بعضی از غریبه ها، بچه ها را اذیت کنند و آزار دهند، بهتر است راه شناخت غریبه ها را به بچه ها یاد و به آنها آموزش دهیم که چگونه با غریبه ها رفتار کنند....

ISBN: 9786000809027 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) This book brilliantly highlights situations that children will find themselves in—whether they’re at home and the doorbell rings, or playing in the park, or mailing a letter on their street—and tells them what to do if a stranger (always portrayed as a large animal, such as a rhino....

I Won’t Go With Strangers با غریبه‌ها جایی نمی‌روند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

مامان گفته که او باید منتظر بایستد تا یک شخص مطمئن دنبالش برود و او را با خودش از مدرسه به خانه ببرد. وقتی لو منتظر ایستاده، به آدم بزرگ هایی که به او پیشنهاد می دهند او را به خانه اش ببرند، چه می گوید....

ISBN: 9786000809034 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Lu won’t go with just anyone! She is waiting to be picked up after school. She stands on the sidewalk, all alone, and it starts to rain. Ms. Smith walks by, and offers to take her home. Ms. Smith lives in Lu’s neighborhood—but does Lu really know her? Lu....

Do You Have a Secret? آیا رازی داری؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

رازداری می تواند کار جالب و بامزه ای باشد. اما اگر آن راز ما را اذیت کند، چیز خوبی نیست. اگر زمانی رازی در دل داشته باشیم که باعث ناراحتی ما شود، یا نگرانمان کند، باید آن راز را به یکی از بزرگ ترها بگوییم. کسانی مثل بابا، مامان، یا....

ISBN: 9786000809003 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Every child has secrets, and many secrets are fun to keep, for instance, a surprise birthday gift for Mom, or a secret handshake with a young friend. But sometimes, children have secrets that make them feel bad, and these secrets are best shared with their parents, or with some trusted....

What If a Stranger Approaches You? اگر غریبه‌ای به تو نزدیک شود چه می کنی؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

گاهی ممکن است غریبه ای از ما بخواهد که سوار ماشین او شویم چه باید بکنیم؟ یادگیری نکته هایی که به ما کمک می کنند تا از خطرها در امان باشیم، کار ساده ای نیست. این کتاب سعی کرده با زبان ساده و مثال های روشن، این نکته ها را....

ISBN: 9786000809041 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) A stranger asks you if you want a ride. What should you do? Learning to recognize dangerous situations with strangers can be confusing, but you can be prepared. The scenarios and tips in this book will help you make the right choices about strangers....

Conni Gelbe Reihe: Mein ABC-Block 4 خلاقیت، فعالیت، سرگرمی: کتاب کارپیش‌دبستانی ها و سال‌های اول و دوم ۴

$8.60

با استفاده از کتاب« کتاب خلاقیت، فعالیت، سرگرمی» از طریق بازی و رنگ آمیزی از یادگیری لذت ببرید! کودکان خود را با این کتاب آموزش دهید و اجازه دهید فرایند یادگیری برای آنها فرایندی دلچسب و جذاب باقی بماند. چگونه می توان نوشتن حروف را به بچه ها یاد داد....

ISBN: 9786000806422 | Pages: 40 | Age: 4 | Size: 25.5x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Conni Gelbe Reihe: Mein ABC-Block 3 خلاقیت، فعالیت، سرگرمی: کتاب کارپیش‌دبستانی ها و سال‌های اول و دوم ۳

$8.60

با استفاده از کتاب« کتاب خلاقیت، فعالیت، سرگرمی» از طریق بازی و رنگ آمیزی از یادگیری لذت ببرید! کودکان خود را با این کتاب آموزش دهید و اجازه دهید فرایند یادگیری برای آنها فرایندی دلچسب و جذاب باقی بماند. چگونه می توان نوشتن حروف را به بچه ها یاد داد....

ISBN: 9786000806415 | Pages: 48 | Age: 4 | Size: 25.5x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Conni Gelbe Reihe: Mein ABC-Block 2 خلاقیت، فعالیت، سرگرمی: کتاب کارپیش‌دبستانی ها و سال‌های اول و دوم ۲

$8.60

با استفاده از کتاب« کتاب خلاقیت، فعالیت، سرگرمی» از طریق بازی و رنگ آمیزی از یادگیری لذت ببرید! کودکان خود را با این کتاب آموزش دهید و اجازه دهید فرایند یادگیری برای آنها فرایندی دلچسب و جذاب باقی بماند. چگونه می توان نوشتن حروف را به بچه ها یاد داد....

ISBN: 9786000806408 | Pages: 48 | Age: 4 | Size: 25.5x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Conni Gelbe Reihe: Mein ABC-Block 1 خلاقیت، فعالیت، سرگرمی: کتاب کارپیش‌دبستانی ها و سال‌های اول و دوم 1

$8.60

با استفاده از کتاب« کتاب خلاقیت، فعالیت، سرگرمی» از طریق بازی و رنگ آمیزی از یادگیری لذت ببرید! کودکان خود را با این کتاب آموزش دهید و اجازه دهید فرایند یادگیری برای آنها فرایندی دلچسب و جذاب باقی بماند. چگونه می توان نوشتن حروف را به بچه ها یاد داد....

ISBN: 9786000806392 | Pages: 48 | Age: 4 | Size: 25.5x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Tinga Tinga: When night falls in Tinga Tinga – Board Book تینگا تینگا: وقتی در تینگا تینگا شب می‌شود – بورد بوک

$5.50

این مجموعه شامل 4 جلد کتاب بامزه در یک جعبه می باشد. قصه های تینگا تینگا منعکس کننده افسانه ها و سبک هنری بخشی ار آفریقاست. افسانه های تینگا تینگا الهام گرفته از داستان های قدیمی حیوان ها است....

ISBN: 9786000806262 | Pages: 14 | Age: +1 | Size: 9x9.5 cm | Edition: 1 (2019) This collection includes 4 volumes of funny books in one box. Tinga Tinga tales reflect the myths and artistic style of parts of Africa. Tinga legends are inspired by ancient animal stories....

Tinga Tinga: When it’s very hot in Tinga Tinga – Board Book تینگا تینگا: وقتی در تینگا تینگا هوا داغ می‌شود – بورد بوک

$5.50

این مجموعه شامل 4 جلد کتاب بامزه در یک جعبه می باشد. قصه های تینگا تینگا منعکس کننده افسانه ها و سبک هنری بخشی ار آفریقاست. افسانه های تینگا تینگا الهام گرفته از داستان های قدیمی حیوان ها است....

ISBN: 9786000806255 | Pages: 14 | Age: +1 | Size: 9x9.5 cm | Edition: 1 (2019) This collection includes 4 volumes of funny books in one box. Tinga Tinga tales reflect the myths and artistic style of parts of Africa. Tinga legends are inspired by ancient animal stories....

Tinga Tinga: When it’s time to eat in Tinga Tinga – Board Book تینگا تینگا: وقتی در تینگا تینگا زمان خوردن می‌رسد – بورد بوک

$5.50

این مجموعه شامل 4 جلد کتاب بامزه در یک جعبه می باشد. قصه های تینگا تینگا منعکس کننده افسانه ها و سبک هنری بخشی ار آفریقاست. افسانه های تینگا تینگا الهام گرفته از داستان های قدیمی حیوان ها است....

ISBN: 9786000806248 | Pages: 14 | Age: +1 | Size: 9x9.5 cm | Edition: 1 (2019) This collection includes 4 volumes of funny books in one box. Tinga Tinga tales reflect the myths and artistic style of parts of Africa. Tinga legends are inspired by ancient animal stories....

Tinga Tinga: When the sun comes up in Tinga Tinga – Board Book تینگا تینگا: وقتی در تینگا تینگا روز می‌شود – بورد بوک

$5.50

این مجموعه شامل 4 جلد کتاب بامزه در یک جعبه می باشد. قصه های تینگا تینگا منعکس کننده افسانه ها و سبک هنری بخشی ار آفریقاست. افسانه های تینگا تینگا الهام گرفته از داستان های قدیمی حیوان ها است....

ISBN: 9786000806231 | Pages: 14 | Age: +1 | Size: 9x9.5 cm | Edition: 1 (2019) This collection includes 4 volumes of funny books in one box. Tinga Tinga tales reflect the myths and artistic style of parts of Africa. Tinga legends are inspired by ancient animal stories....

Tinga Tinga Series – 4 Board Book set تینگا تینگا ۴ جلدی با قاب – بورد بوک

$19.70

این مجموعه شامل 4 جلد کتاب بامزه در یک جعبه می باشد. قصه های تینگا تینگا منعکس کننده افسانه ها و سبک هنری بخشی ار آفریقاست. افسانه های تینگا تینگا الهام گرفته از داستان های قدیمی حیوان ها است....

ISBN: 9786000806279 | Age: +1 | Size: 9x10x3 cm | Edition: 1 (2019) This collection includes 4 volumes of funny books in one box. Tinga Tinga tales reflect the myths and artistic style of parts of Africa. Tinga legends are inspired by ancient animal stories....

Tati Series – 9 Board Books set تاتی های همچین و همچین (۹ کتاب شعر در یک جعبه) – بورد بوک

$28.80

تاتی‌های همچین و همچین مجموعه کتاب های مخصوص کودکان است که در نظر دارد با بیانی جذاب و در قالب شعر راه و رسم زندگی کردن را به کودکان بیاموزد عنواین کتاب‌ها: تاتی حمومی تاتی شماری تاتی دو لپی تاتی خندون تاتی کتابی تاتی خواب خوابی تاتی بغلی تاتی سرسری....

ISBN: 9786002513892 | Age: +1 | Size: 10x10x7 cm | Edition: 3 (2020) ....

Mon Petit Bébé Manchot – Board Book نی نی ‌های حیوانات: جوجه پنگوئن – بورد بوک

$7.50

کتاب حاضر ششمین جلد از مجموعۀ نی نی های حیوانات است که با داستان و تصاویر کودکانه و بامزۀ خود برای گروه سنی “الف” و “ب” نگاشته شده و باعث آشنایی بیشتر کودکان با دنیای زیبای پنگوئن ها و ویژگی هایشان می شود....

ISBN: 9786000804039 | Pages: 14 | Age: +1 | Size: 12x13 cm | Edition: 2 (2020) ....