Take care of yourself! مواظب خودت باش

$15.00

بسیاری از والدین و مربیان گفتگو در باره موضوعات حساس را، از قبیل اندام‌های خصوصی، دشوار می‌یابند.این داستان، از راه تحریک حس کنجکاوی کودکان، تعاریف دقیق و روشنی را از مفاهیمی مانند لمس خوب و لمس بد، راز خوب و راز بد، و نحوه تشخیص آنها ارایه می‌دهد. این داستان همچنین به کودکان...

ISBN: 9781738698035 Publication Place: Vancouver, Canada (May 2023) Pages: 24 - Size: 20.5 x 25.5 cm Language: Persian (Farsi)

Easy Learning Persian w/CD 5 فارسی آسان ۵ همراه با سی دی

$13.60

یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه آموزشی فارسی آسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبابان است. در این مجموعه، زبان اموزان علاوه بر آشنایی با ساختار های پایه ای زبان فارسی، خط، شیوه ی نگارش، کاربرد زبان در موقعیت های زندگی واقعی و تمرین چهار مهارت اصلی زبان؛ به....

ISBN: 9789643672058 | Pages: 102 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2011) Persian language is one of the most pervasive languages in the world and has a special sweetness for those who are interested. Also, one of the concerns of parents outside Iran is teaching Persian to their children. With this Book & Media collection you can learn Persian language. Persian grammar is....

Easy Learning Persian w/CD 4 فارسی آسان ۴ همراه با سی دی

$13.60

یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه آموزشی فارسی آسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبابان است. در این مجموعه، زبان اموزان علاوه بر آشنایی با ساختار های پایه ای زبان فارسی، خط، شیوه ی نگارش، کاربرد زبان در موقعیت های زندگی واقعی و تمرین چهار مهارت اصلی زبان؛ به....

ISBN: 9789643672041 | Pages: 118 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2011) Persian language is one of the most pervasive languages in the world and has a special sweetness for those who are interested. Also, one of the concerns of parents outside Iran is teaching Persian to their children. With this Book & Media collection you can learn Persian language. Persian grammar is....

Easy Learning Persian w/CD 3 فارسی آسان ۳ همراه با سی دی

$13.60

یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه آموزشی فارسی آسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبابان است. در این مجموعه، زبان اموزان علاوه بر آشنایی با ساختار های پایه ای زبان فارسی، خط، شیوه ی نگارش، کاربرد زبان در موقعیت های زندگی واقعی و تمرین چهار مهارت اصلی زبان؛ به....

ISBN: 9789643672034 | Pages: 124 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2011) Persian language is one of the most pervasive languages in the world and has a special sweetness for those who are interested. Also, one of the concerns of parents outside Iran is teaching Persian to their children. With this Book & Media collection you can learn Persian language. Persian grammar is....

Easy Learning Persian w/CD 2 فارسی آسان ۲ همراه با سی دی

$13.60

یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه آموزشی فارسی آسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبابان است. در این مجموعه، زبان اموزان علاوه بر آشنایی با ساختار های پایه ای زبان فارسی، خط، شیوه ی نگارش، کاربرد زبان در موقعیت های زندگی واقعی و تمرین چهار مهارت اصلی زبان؛ به....

ISBN: 9789643672027 | Pages: 98 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 () Persian language is one of the most pervasive languages in the world and has a special sweetness for those who are interested. Also, one of the concerns of parents outside Iran is teaching Persian to their children. With this Book & Media collection you can learn Persian language. Persian grammar is....

Easy Learning Persian w/CD 1فارسی آسان ۱ همراه با سی دی

$13.60

یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه آموزشی فارسی آسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبابان است. در این مجموعه، زبان اموزان علاوه بر آشنایی با ساختار های پایه ای زبان فارسی، خط، شیوه ی نگارش، کاربرد زبان در موقعیت های زندگی واقعی و تمرین چهار مهارت اصلی زبان؛ به....

ISBN: 9789643672010 | Pages: 74 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2016) Persian language is one of the most pervasive languages in the world and has a special sweetness for those who are interested. Also, one of the concerns of parents outside Iran is teaching Persian to their children. With this Book & Media collection you can learn Persian language. Persian grammar is....

Comets and Asteroids کاوش در فضا: ستارگان دنباله دار ها و سیارک ها

$6.60

مجموعه کاوش در فضا شامل تازه ترین یافته ها درباره اسرار جهان هستی و نیز روند چگونگی شناخت ما از فضا طی قرنهای متمادی بازگو می کند. یعنی از نخستین باورهای اساطیری و خرافی گرفته تا جدیدترین اطلاعات مبتنی بر کشفیات علمی را دربرمی گیرد. تازه ترین توصیف ها درباره....

ISBN: 9789643914875 | Pages: 36 | Age: +15 | Size: 21x26 cm | Edition: 6 (2019) ....

Nearby Planets کاوش در فضا: سیارات نزدیک

$6.60

هر روز که میگذرد دانشمندان اطلاعات بیشتری درباره ی فضا به دست می آورند.مجموعه ی کاوش در فضا شامل تازه ترین یافته ها درباره ی اسرار جهان هستی و نیز روند چگونگی شناخت ما از فضا را طی قرون متمادی که از نخستین باورهای اساطیری و خرافی گرفته تا جدیدترین....

ISBN: 9789651215216 | Pages: 36 | Age: +15 | Size: 21x26 cm | Edition: 6 (2019) ....

Stars and galaxies کاوش در فضا: ستارگان و کهکشان ها

$6.60

مجموعه کاوش در فضا شامل تازه ترین یافته ها درباره اسرار جهان هستی و نیز روند چگونگی شناخت ما از فضا طی قرنهای متمادی بازگو می کند. یعنی از نخستین باورهای اساطیری و خرافی گرفته تا جدیدترین اطلاعات مبتنی بر کشفیات علمی را دربرمی گیرد. تازه ترین توصیف ها درباره....

ISBN: 9789643914882 | Pages: 36 | Age: +15 | Size: 21x26 cm | Edition: 6 (2019) ....

The Sun کاوش در فضا: خورشید

$6.60

مجموعه کاوش در فضا شامل تازه ترین یافته ها درباره اسرار جهان هستی و نیز روند چگونگی شناخت ما از فضا طی قرنهای متمادی بازگو می کند. یعنی از نخستین باورهای اساطیری و خرافی گرفته تا جدیدترین اطلاعات مبتنی بر کشفیات علمی را دربرمی گیرد. تازه ترین توصیف ها درباره....

ISBN: 9789643914868 | Pages: 36 | Age: +15 | Size: 21x26 cm | Edition: 7 (2020) ....

Sticks and roots چوبها و ریشه ها

$4.80

وقتی به جنگل یا ساحل دریا می روید، آیا هرگز دیده اید که چوبها و ریشه های درختان جست و خیز کنند، بتازند یا پرواز کنند؟ آیا ابرها و سنگها و برگها را دیده اید که به شکل جانداران درآیند؟ اگر تاکنون چنین چیزهایی ندیده اید، اکنون می توانید نه....

ISBN: 9789644322402 | Pages: 40 | Age: +9 | Size: 22x22 cm | Edition: 4 (2013) ....

Peeking Under Your Skin سرک کشیدن زیر پوست

$5.80

دراین کتاب سعی شده با زبان گویای تصویر و ارائه تعاریف ساده مخاطبان این اثر با بخش های مختلف بدن و چگونگی کارکرد آن به خوبی آشنا شوند. بخش هایی که در کتاب آورده شده عبارتند از دستگاه تنفس، تلمبه کردن خون، کارخانه سوخت رسانی، دفع مواد زائد، کنترل کردن....

ISBN: 9786000105204 | Pages: 32 | Age: +11 | Size: 21x26 cm | Edition: 4 (2019) ....

Bells and roads زنگ ها و راه ها

$5.80

نیاکان ما " مجموعه ای است که به گوشه هایی از فرهنگ و تمدن مردم پس از ورود اسلام به ایران پرداخته است، سال هایی که تمدن ایرانی دوباره جان گرفت و دوران طلایی اش آغاز شد. " زنگ ها و راه ها " نوشته حسین بکایی کتابی است از مجموعه نیاکان ما....

ISBN: 9786000102265 | Pages: 44 | Age: +11 | Size: 21x27 cm | Edition: 2 (2017) ....

New world in nanoscale دنیای نو در ابعاد نانو

$7.60

در طول تاریخ، یعنی از یونان باستان، دانشمندان همواره معتقد بودند که مواد را آنقدر می توان به اجزای کوچک تقسیم کرد که دیگر قابل خرد شدن نباشد. دانشمندان آن زمان معتقد بودند که این ذرات خرد نشدنی، بنیان مواد را تشکیل می دهند. با کوچک کردن مواد در ابعاد....

ISBN: 9789643915667 | Pages: 87 | Age: +11 | Size: 21x28 cm | Edition: 2 (2016) ....

Water Sleep خواب آب – سرگذشت آب آبرسانی در ایران

$16.60

کتاب «خواب آب»، سرگذشت آب و آب‌رسانی در ایران را در بیست و دو فصل توضیح می‌دهد. در فصل اول درباره‌ی پیدایش قنات می‌خوانیم که یکی از نخستین اختراع‌های ایرانیان در فناوری و انتقال آب از اعماق به سطح زمین است. به گفته‌ی غربی‌ها باعث ظهور تمدن‌های جدید بر روی....

ISBN: 9789651249044 | Pages: 60 | Age: +15 | Size: 21.5x29 cm | Edition: 1 (2019) ....

My name ….Triangle اسم من …… مثلث

$5.50

در این مجموعه قسمتی از تصویر جدا می شود و کودک می تواند با استفاده از آن، شکل هایی همچون مکعب، هرم و مخروط بسازد. تعدادی برچسب از شکل هندسی مربوط به قصه هم در هر کتاب وجود دارد که کودک می تواند آن را جدا کرده و برای تمرین....

ISBN: 9789643918040 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 2 (2017) ....

My name ….Circle اسم من ….. دایره

$5.50

در این مجموعه قسمتی از تصویر جدا می شود و کودک می تواند با استفاده از آن، شکل هایی همچون مکعب، هرم و مخروط بسازد. تعدادی برچسب از شکل هندسی مربوط به قصه هم در هر کتاب وجود دارد که کودک می تواند آن را جدا کرده و برای تمرین....

ISBN: 9789643918026 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 2 (2017) ....

Penny Farthing Goes to School: To Teach Stranger Danger خانم پلیس دریاره‌ی غریبه‌ها چه گفت؟ هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

وقتی در فروشگاه شلوغ، دختر کوچولو مادرش را گم کرد، چه کار کرد؟ آیا یاد حرف های خانم پلیس افتاد و به همان حرف ها عمل کرد یا همراه غریبه ای به جای دیگری رفت؟ داستان شیرین خانم پلیس، برای بچه های کوچولو نوشته شده است. هدف کتاب این است....

ISBN: 9786000809010 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Pc Penny Farthing is a mother of 4 children 2 teenage boys and twin girls. Penny is a community police officer working within the area she lives. She takes her daughters to school and continues her journey to work. Today she is teaching the young children at Newtown primary school....

My Underpants Ruleبعضی غریبه‌ها حقه بازند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

بیشتر غریبه ها خوب مهربان هستند. اما ممکن است بعضی از غریبه ها، بخواهند ما را گول بزنند. بنابراین، آماده ایم تا با چشم تیزبین حقه باز شناسمان، هر حقه و کلکی را بشناسیم و بگوییم، «نه!». از این کتاب برای برقراری گفت و گو استفاده کنید. بگذارید مطالب کتاب....

ISBN: 9786000809140 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) ....

It’s MY Bodyبدنم مال خودم است – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

این کتاب، به کودکان 2 تا 8 سال یاد می دهد که چگونه امنیت خود را حفظ کنند و اجازه ندهند کسی برخلاف میل آنها دست به بدنشان بزند، یا تماس فیزیکی با آنها داشته باشد. تصویرهای ساده ی کتاب کمک می کند که مطالب بهتر فهمیده شوند و درک....

ISBN: 9786000809058 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Preschool children can learn safe boundaries, how to distinguish between "good" and "bad" touches, and how to respond appropriately to unwanted touches. This is a powerful book for enhancing self-esteem. Parenting Press''s bestseller....

Never Talk to Strangersبا غریبه‌ها حرف نمی‌زنم – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

تشخیص آشنا از غریبه برای بچه ها سخت است. با توجه به اینکه ممکن است بعضی از غریبه ها، بچه ها را اذیت کنند و آزار دهند، بهتر است راه شناخت غریبه ها را به بچه ها یاد و به آنها آموزش دهیم که چگونه با غریبه ها رفتار کنند....

ISBN: 9786000809027 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) This book brilliantly highlights situations that children will find themselves in—whether they’re at home and the doorbell rings, or playing in the park, or mailing a letter on their street—and tells them what to do if a stranger (always portrayed as a large animal, such as a rhino....

I Won’t Go With Strangersبا غریبه‌ها جایی نمی‌روند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

مامان گفته که او باید منتظر بایستد تا یک شخص مطمئن دنبالش برود و او را با خودش از مدرسه به خانه ببرد. وقتی لو منتظر ایستاده، به آدم بزرگ هایی که به او پیشنهاد می دهند او را به خانه اش ببرند، چه می گوید....

ISBN: 9786000809034 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Lu won’t go with just anyone! She is waiting to be picked up after school. She stands on the sidewalk, all alone, and it starts to rain. Ms. Smith walks by, and offers to take her home. Ms. Smith lives in Lu’s neighborhood—but does Lu really know her? Lu....

Do You Have a Secret?آیا رازی داری؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

رازداری می تواند کار جالب و بامزه ای باشد. اما اگر آن راز ما را اذیت کند، چیز خوبی نیست. اگر زمانی رازی در دل داشته باشیم که باعث ناراحتی ما شود، یا نگرانمان کند، باید آن راز را به یکی از بزرگ ترها بگوییم. کسانی مثل بابا، مامان، یا....

ISBN: 9786000809003 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Every child has secrets, and many secrets are fun to keep, for instance, a surprise birthday gift for Mom, or a secret handshake with a young friend. But sometimes, children have secrets that make them feel bad, and these secrets are best shared with their parents, or with some trusted....

What If a Stranger Approaches You? اگر غریبه‌ای به تو نزدیک شود چه می کنی؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

گاهی ممکن است غریبه ای از ما بخواهد که سوار ماشین او شویم چه باید بکنیم؟ یادگیری نکته هایی که به ما کمک می کنند تا از خطرها در امان باشیم، کار ساده ای نیست. این کتاب سعی کرده با زبان ساده و مثال های روشن، این نکته ها را....

ISBN: 9786000809041 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) A stranger asks you if you want a ride. What should you do? Learning to recognize dangerous situations with strangers can be confusing, but you can be prepared. The scenarios and tips in this book will help you make the right choices about strangers....

Conni Gelbe Reihe: Mein ABC-Block 4 خلاقیت، فعالیت، سرگرمی: کتاب کارپیش‌دبستانی ها و سال‌های اول و دوم ۴

$8.60

با استفاده از کتاب« کتاب خلاقیت، فعالیت، سرگرمی» از طریق بازی و رنگ آمیزی از یادگیری لذت ببرید! کودکان خود را با این کتاب آموزش دهید و اجازه دهید فرایند یادگیری برای آنها فرایندی دلچسب و جذاب باقی بماند. چگونه می توان نوشتن حروف را به بچه ها یاد داد....

ISBN: 9786000806422 | Pages: 40 | Age: 4 | Size: 25.5x21 cm | Edition: 2 (2020) ....