İstanbul استامبولی

$27.50

نویسنده ی کتاب استامبولی، منصور ضابطیان، در مورد کتاب خود نوشته است: ”من یک کتاب به استانبول بدهکار بودم. استانبول نخستین شهری بود که مرا با جهانی فراتر از سرزمین خودم آشنا کرد و با من وارد مکالمه ای شد که به زندگی امروزم که با سفر معنا می شود....

ISBN: 9786227585902 | Pages: 220 | Size: 17x24 cm | Edition: 3 () ....

Ibrahimbeig Travel Agency سیاحتنامه ابراهیم بیگ

$52.70

سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ» یکی از مهم ترین آثار دوره ی انقلاب مشروطه و پیشتاز رمان نویسی اجتماعی در ایران است، و هم از دیدگاه تأثیر ادبی در تاریخ ادبیات نوین ایران و هم از نظر نفوذ اجتماعی در عصر خویش نقش بسیار مهمی ایفا کرده است و شاید....

ISBN: 9789643291037 | Pages: 775 | Size: 17x24 cm | Edition: 6 (2020) ....

Why are you traveling چرا سفر می کنید

$15.60

چرا سفر می کنید؟" مجموعه ای است از گفت و گو هایی که "سیروس علی نژاد" در زمان روزنامه نگاری خود برای "فصل نامه ی سفر" و "مجله ی زمان" با افرادی که به طور حرفه ای سفر می کردند صورت داده و همان گونه که از عنوان کتاب پیداست....

ISBN: 9789649508788 | Pages: 261 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Three color سه رنگ – غذا نوشت های سفر ایتالیا

$15.30

منصور ضابطیان، مجری و روزنامه نگار مشهور ایرانی که علاقه ی زیادی به جهان گردی و سفر نیز دارد، در راستای انتشار سفرنامه های خود، کتابی با نام سه رنگ منتشر ساخته که شرح سفر او به کشور مورد علاقه اش ایتالیاست و این کشور اروپایی را از منظر آشپزی....

ISBN: 9786008482222 | Pages: 192 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2021) ....

Saint Petersburg Has musicancy سن پترزبورگ موزیکانچی دارد

$14.70

سن پترزبورگ موزیکانچی دارد" کتابی است از "علی اکبر شیروانی" که "سن پترزبورگ به روایت مسافران دوره قاجار" را به تصویر می کشد. این اثر که "جلد چهارم از مجموعه تماشای شهر" است، شرح نخستین برخورد و شگفت زدگی مسافران از مواجهه با این شهر زیبا و مشهور را در....

ISBN: 9786009801947 | Pages: 212 | Size: 12x20 cm | Edition: 7 (2021) ....

Sebastian سباستین – سفرنامه و عکس های کوبا-

$14.00

سباستین کتابی است در قالب سفرنامه، نوشته ی منصور ضابطیان که به شرح سفر بیست روزه ی وی به کوبا در سال 1395 می پردازد. ضابطیان از تجربه سفرش به سه شهر هاوانا، ترینیداد و وینالس می گوید. عکس هایی نیز نوشته ها را همراهی می کند. نویسنده با سفر....

ISBN: 9786008482024 | Pages: 168 | Size: 14x21 cm | Edition: 10 (2021) ....

Sir Harford Jones خاطرات سرهارفورد جونز

$18.50

زمانی که ناپلئون می خواست به هند حمله کند گروهی را به دربار فتحعلی شاه فرستاد تا بتواند راه خود را هموار کند. سرهارفورد جونز در فوریۀ سال 1807 به ریاست هیئتی که به ایران فرستاده شد منصوب گردید. هدف از این ماموریت آن بود که پیام پادشاه انگلستان را....

ISBN: 9786004052788 | Pages: 366 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) During Iran’s war with Russia of 1804-13, Napoleon sent a military mission under General Gardane to the Qajar court at Tehran. Britain hastily responded by appointing Brydges envoy extra­ordinary and minister plenipotentiary to the court of Persia (adding a baronetcy), with instructions to ensure Iran’s continuance as a bulwark....

Mumbai is dance of colours بمبئی رقص الوان است

$9.90

بمبئی برابر شد. قریب صد جهاز دودی و غیره، چه می رفتند و چه در نزدیکی بمبئی لنگر انداخته اند. سبحان الله، آدم دیوانه می شود نمی داند نگاه به چه بکند، چه ببیند.» حاجیه خانوم علویه کرمانی «یک عروسی دیده شد که خیلی مضحک بود. علاوه بر زینت نمودن....

ISBN: 9786009801978 | Pages: 128 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2021) ....

Persia Older Than History – Multimedia

$24.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Persia Older Than History – Multimedia

$28.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Older Than History – Multimedia ایران کهن تر از تاریخ

$28.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Villages of Amazing – Multimedia روستاهای شگفت انگیز ایران

$28.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran at a Glance

$12.10

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Tourist Guide – Provinces & Cities

Original price was: $44.50.Current price is: $22.25.

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Maps of provincial centers Iran Travel Map Roads and topographic map

$28.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Tourist Map نقشه ایرانگردی

$30.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Travel Guide – Isfahan راهنمای گردشگری ایران

$18.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Travel Guide – Fars راهنمای گردشگری ایران

$18.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Travel Guide – Tehran راهنمای گردشگری ایران

$18.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Travel Guide – East Azerbaijan راهنمای گردشگری ایران

$18.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Villages Travel Guide Vol. 7 – East راهنمای گردشگری روستاهای ایران جلد۷

$44.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Villages Travel Guide Vol. 6 – Central راهنمای گردشگری روستاهای ایران جلد۶

$44.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Villages Travel Guide Vol. 5 – Central South راهنمای گردشگری روستاهای ایران جلد۵

$44.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان

Iran Villages Travel Guide Vol. 4 – North راهنمای گردشگری روستاهای ایران جلد۴

$44.50

H. Zendehdel – حسن زنده دل
Iran Gardan Pub – نشر ایرانگردان