Filter by Authors – نویسندگ

The Anti-Soviet Soviet Union شوروی ضد شوروی

$26.80

کتاب شوروی ضد شوروی نوشته ی ولادیمیر واینویچ نویسنده ی روس تبار است . این کتاب با ارائه تصویری داستانی و غیر داستانی از زندگی شوروی ، مجموعه ای از پوچی های این سیستم را در زندگی روزمره و همچنین در مسائل سیاسی و فرهنگی در کشور روسیه به تصویر می کشد....

ISBN: 9786004055765 | Pages: 396 | Size: 17x24 cm | Edition: 1 (2020) ....

The political sufferings of Dr. Mohammad Mossadegh رنج‌های سیاسی دکتر محمد مصدق

$15.50

این کتاب حاصل یادداشت هایی است که ((جلیل بزرگمهر)) وکیل دکتر محمد مصدق، طی بیست و دو جلسه گفت و گو با دکتر مصدق، به نگارش در آورده است. این گفتارها به ترتیب جلساتی که به انجام رسیده، چاپ و نشر یافته و در پایان صحبت های هر جلسه، یادداشت....

ISBN: 9789646404342 | Pages: 260 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....

Islam and Nazi Germany’s war دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

$35.80

در مهمترین مرحله از جنگ جهانی دوم ، سربازان آلمانی ، در نبردهایی در مناطقی به دور از صحرا و قفقاز ، با متفقین در سرزمینهایی که اکثر جمعیتشان مسلمانان بودند ، درگیر شدند. مقامات نازی اسلام را نیرویی قدرتمند با همان قدرت دشمنان آلمان می دیدند: امپراتوری انگلیس ، اتحاد جماهیر شوروی و یهودیان....

ISBN: 9786004053006 | Pages: 588 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

The Origins of Totalitarianism توتالیتاریسم

$23.70

کتاب توتالیتاریسم، اثری نوشته ی هانا آرنت است که اولین بار در سال 1951 به چاپ رسید. آرنت در این اثر ارزشمند، نهادها و عملکرد جنبش های توتالیتر را مورد بررسی و کاوش قرار می دهد و بر دو نمونه ی شاخص از دولت های تمامیت خواه در دوران معاصر....

ISBN: 9789643803711 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 12 (2020) ....

Intellectual Discourse and the Politics of Modernization: Negotiating Modernity in Iran تاملی در مدرنیته ایرانی

$19.70

تاملی در مدرنیته ایرانی" به قلم "علی میرسپاسی"، "بحثی درباره گفتمان های روشنفکری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران" را ارائه می کند. وی در هفت فصل اساسی به "تاملی در مدرنیته ایرانی" می پردازد و ابتدا با روایت های غربی مدرنیته، شرق شناسی و شکایت های غرب محورانه را مورد....

ISBN: 9789643803834 | Pages: 406 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

The KGB’S Literary Archive بایگانی ادبی پلیس مخفی

$33.80

پنجاه سال پس از آنکه رژیم اتحاد جماهیر شوروی تمام هنرمندان خود را تحت فشار می گذاشت، آنها را دستگیر می کرد و یا زیرنظر نگه می داشت ویتالی شنتالینسکی این فرصت را پیدا کرد تا دریابد که واقعا برای نویسندگان-قربانیان استالین چه اتفاقی افتاده است . او تلاش می....

ISBN: 9786004055321 | Pages: 488 | Size: 17x24 cm | Edition: 2 (2020) ....

Oriental Despotism استبداد شرقی

$48.60

استبداد شرقی: مطالعه تطبیقی قدرت تمامیت خواه ، کتابی است شامل نظریه سیاسی و تاریخ تطبیقی اثر کارل آگوست ویتفوژل (1896-1996) که توسط انتشارات دانشگاه ییل در سال 1957 منتشر شده است. این کتاب به عنوان یک تحلیل تاریخی مبتنی بر استبداد که غرب را نسبت به گسترش توتالیتاریسم مارکسیستی هشدار....

ISBN: 9789643806996 | Pages: 855 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) ....

Politics: The Basics مقدمات سیاست

$23.70

مقدمات سیاست با بیانی روشن و استدلالی شامل مطالب زیر است: • معرفی زمینه‌های اصلی سیاست، توضیح اندیشه‌ها و اصطلاحات پایه‌ای • جدول‌ها و حواشی گویا برای ارائه? تعاریف مختصر و آمار و ارقام لازم • مثال‌ها و نمونه‌های فراوان از جوامع مختلف در سراسر گیتی • منابع و مآخذ سودمند اخیر در باب....

ISBN: 9789643126490 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

Politics سیاست – اندرو هیوود

$37.80

کتاب «سیاست» نوشته اندرو هیود همچنان راهنمای روشن و جامعی برای مهمترین موضوعات مفهومی و نظری در مطالعه سیاست ارائه می دهد. با توجه خاص به وابستگی متقابل رویدادهای داخلی و جهانی در سیاست های امروزی ، این آخرین نسخه متن ایده آل دیگری است که به دانشجویان توصیه می شود....

ISBN: 9789641851417 | Pages: 688 | Size: 17x24 cm | Edition: 9 (2019) ....

The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else راز سرمایه

$19.90

کتاب راز سرمایه، اثری نوشته ی هرناندو دوسوتو است که نخستین بار در سال 2000 به انتشار رسید. اقتصاددان برجسته و شناخته شده در سطح جهان، هرناندو دوسوتو، در این کتاب به یکی از چالش برانگیزترین سوال هایی می پردازد که امروز دنیا با آن رو به روست: چرا برخی....

ISBN: 9789643128333 | Pages: 327 | Size: 14x21 cm | Edition: 12 (2020) ....

A history of Political thought in twentieth century (Liberal and Conservative Thought) Vol 2 تاریخ اندیشه های سیاسی – جلد ۲ لیبرالیسم و محافظه‌کاری

$24.70

در کتاب "تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 2" به قلم "حسین بشیریه" که جلد دوم از این مجموعه کتاب ها می باشد، عناوین "لیبرالیسم و محافظه کاری" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این اثر به دلیل اهمیت مباحث مطرح شده و همچنین کیفیت بالای مطالب، تاکنون....

ISBN: 9786220602293 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 17 (2013) ....

A History of Political thought in twentieth century (Marxism) Vol 1 تاریخ اندیشه های سیاسی – جلد ۱ اندیشه‌های مارکسیستی

$26.80

وظیفه‌ی اندیشه‌ی سیاسی نه صرفاً توضیح علمی بلکه تغییر واقعیت همراه با سرزنش یا تأیید اخلاقی بوده است. از همین دیدگاه شاید بتوان گفت که مارکس نخستین متفکری بود که با بیان این‌که: «فلاسفه تاکنون جهان را به شیوه‌های مختلف تعبیر کرده‌اند؛ اما مسئله این است که آن را تغییر....

ISBN: 9786220602279 | Pages: 432 | Size: 14x21 cm | Edition: 15 (2018) ....

Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million استالین مخوف

$25.90

استالین مخوف کتابی زندگی نامه ای است که توسط مارتین ایمینس نوشته شده است. کتاب استالین مخوف ، کتابی درخشان از درگیری های شخصی ، زندگی نامه ی دقیق و زنده و بینشی سیاسی است. استالین مخوف جذابیت یکی از قدرتمندترین سیستم های اعتقادی قرن بیستم را به تصویر می کشد - سیستمی....

ISBN: 9789643127008 | Pages: 346 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) ....

From here to no where از اینجا تا ناكجا

$10.50

آسیب شناسی دانشی است درباره ی پیشنهاد رهنمود یا تجویز بر پایه ی شناخت یا معاینه ی پدیده ها برای یافتن راه بهبود و درمان. از این رو آسیب شناسی می باید بخش بزرگی از دانش سیاست را دربر گیرد. اما در دانش سیاسی امروز، روی هم رفته، پیوند دانش....

ISBN: 9786220602651 | Pages: 108 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Revival of political science احیای علوم سیاسی

$12.90

اهداف و غایات زندگی سیاسی چیست؟ چگونه و با چه ابزاری می توان به آن اهداف دست یافت؟ دکتر حسین بشیریه در احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه ی سیاستگری می کوشد توضیح دهد که چرا در سده ی اخیر «علوم سیاسی» از مواجهه با چنین پرسش هایی اجتناب می....

ISBN: 9789641855569 | Pages: 160 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) ....

The Contradiction of State and Nation تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران

$24.70

تضاد دولت و ملت" یا "نظریه تاریخ و سیاست در ایران" مجموعه از مقالات نوشته شده به قلم استاد "همایون کاتوزیان" است که تفاوت های اساسی در ماهیت انقلاب در ایران با کشورهای اروپایی را مورد مقایسه قرار داده و گریزی هم به وقایع دیگری نظیر مشروطه و شرایط سیاه....

ISBN: 9789643125721 | Pages: 416 | Size: 14x21 cm | Edition: 15 (2019) ....

World Order نظم جهانی

$21.80

سال های اخیر برای کسانی که به نقش تبلیغی آمریکا در خارج از کشور اعتقاد دارند ، چندان پربار نبوده است. از زمان حملات تروریستی سال 2001 که احساس همگان را نسبت به جهان دگرگون کرد ، ایالات متحده توسط یک ایده آلیست محافظه کار که سعی در تحمیل ارزش های آمریکایی....

ISBN: 9786004362115 | Pages: 457 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....

Political Philosophers of the Twentieth Century فیلسوفان سیاسی قرن بیستم

$25.20

این کتاب بررسی برجسته و کاملی از فیلسوفان سیاسی عمده ی قرن بیستم ارائه می کند. مایکل اچ. در این برخورد روشن، حاد و معتبر، نشان می‌دهد که قرن بیستم کهکشانی از فیلسوفان سیاسی را به وجود آورده است که می‌توانند با فلاسفه هر دوره ی قبلی مقایسه شوند. اصالت....

ISBN: 9789649971032 | Pages: 432 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2018) This volume provides an outstanding survey of the major political philosophers of the twentieth century....

The Soviet Mind: Russian Culture Under Communism ذهن روسی در نظام شوروی

$25.70

پاسخ ایزایا برلین به اتحاد جماهیر شوروی هم از نظر شخصیتی و هم فکری برای هویت وی مهم بود. او در سال 1909 در ریگا به عنوان یک فرد روسی متولد شد ، وی از کودکی به زبان روسی صحبت می کرد و شاهد هر دو انقلاب در سن پترزبورگ در....

ISBN: 9789642091300 | Pages: 416 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

State and Society in Iran دولت و جامعه در ایران

$22.70

دولت و جامعه در ایران" اثری است که دکتر "محمدعلی همایون کاتوزیان" آن را با نگاه ویژه به "ان‍ق‍راض ق‍اج‍ار و اس‍ت‍ق‍رار پ‍ه‍ل‍وی" به رشته ی تحریر درآورده است. نویسنده معتقد است که مطالعاتی که پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی و دولتی ایران صورت می گیرد، عمدتا بر مبنای تئوری....

ISBN: 9789643055400 | Pages: 370 | Size: 17x24 cm | Edition: 11 (2019) ....

Prisoners of Geography در اسارت جغرافیا

$21.60

در جبر جغرافیا، این کتاب پرفروش نیویورک تایمز ، یک روزنامه نگار برنده ی جایزه از ده نقشه از مناطق مهم برای توضیح استراتژی های ژئوپلیتیکی قدرتهای جهان استفاده می کند: "طرفداران جغرافیا ، تاریخ و سیاست (و نقشه ها) شیفته ی آن می شوند. نقشه ها نقش مهمی را برای ما....

ISBN: 9789642134441 | Pages: 346 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need To Know About Global Politics In this New York Times bestseller, an award-winning journalist uses ten maps of crucial regions to explain the geo-political strategies of the world powers—“fans of geography, history, and politics (and maps....

Political Economy of Iran اقتصاد سیاسی ایران

$28.00

اقتصاد سیاسی ایران" اثری است به قلم "محمدعلی همایون کاتوزیان" که "محمدرضا نفیسی" و "کامبیز عزیزی" کار ترجمه ی آن را بر عهده داشته اند. دکتر "محمدعلی همایون کاتوزیان" در این اثر "اقتصاد سیاسی ایران" را "از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی" مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش مستند....

ISBN: 9789643051129 | Pages: 438 | Size: 17x24 cm | Edition: 25 (2020) ....

Political Ideals آرمان های سیاسی

$8.50

نمی خواهیم همه ی انسان ها مشابه هم باشند. نمی خواهیم الگو یا سرمشقی وضع کنیم که همه ی انسان ها با این یا آن شیوه به آن نزدیک شوند. این آرمان مدیران بی تحمل است. آموزگار بد می خواهد عقیده اش را تحمیل و مجموعه ای از شاگردان تولید....

ISBN: 9789642134595 | Pages: 96 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Selections from Political Writings (1921-1926) گرامشی و انقلاب: مقالاتی پیرامون انقلاب اکتبر

$16.70

آنتونیو گرامشی در سال 1913 و بعد از تجربه ای که از انتخابات ایتالیا در ساردنیا کسب کرد، عضو حزب سوسیالیست ایتالیا شد. با شروع جنگ جهانی اول گرامشی رفته رفته نویسنده ی روزنامه ی اونتی، ارگان رسمی حزب سوسیالیست ایتالیا، شد و نقدهای خود را علیه جریان رفرمیست حزب....

ISBN: 9786007405512 | Size: 14x21 cm | ....

Despotism واژگونه خوانی استبداد ایرانی

$21.00

کتاب "واژگونه خوانی استبداد ایرانی" اثری است به قلم "آرش حیدری" که در آن تلاش می کند نظریه ی استبداد ایرانی را لا به لای وبا، قحطی و انواع و اقسام فشارهای جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نویسنده می کوشد تا خواننده را به این تفکر وا دارد....

ISBN: 9786008975793 | Pages: 370 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....