Showing 1–25 of 75 results

Despotism واژگونه خوانی استبداد ایرانی

$21.00

کتاب "واژگونه خوانی استبداد ایرانی" اثری است به قلم "آرش حیدری" که در آن تلاش می کند نظریه ی استبداد ایرانی را لا به لای وبا، قحطی و انواع و اقسام فشارهای جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نویسنده می کوشد تا خواننده را به این تفکر وا دارد....

ISBN: 9786008975793 | Pages: 370 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

The Art of War هنر جنگ

$13.00

کتاب هنر جنگ، اثری نوشته ی سان تزو است که قرن پنج قبل از میلاد مسیح به رشته ی تحریر درآمد. سان تزو حدود دو هزار و پانصد سال پیش، این کتاب کلاسیک درباره ی استراتژی های نظامی را بر اساس روش ها و تفکر جنگاوری چینی نوشت. از آن....

ISBN: 9786008665144 | Pages: 160 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2021) A comprehensive collection of the most essential versions of The Art of War, the classic Chinese military treatise considered by many as the ultimate strategy guide Sun Tzu’s Art of War, compiled more than two thousand years ago, is a study of the anatomy of organizations in conflict. It is....

The Unthinkable Revolution in Iran ناگهان انقلاب

$28.60

جنبش‌های براندازانه‌ی مردمی نسبت به ابعادشان همواره محل مناقشه و منازعه بوده‌اند. خاصیت رخدادگونگی این جنبش‌ها، فرم اعتراض‌ها و تغییرات بنیادی که در دولت‌ها، حکومت‌ها و کلیت ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند، فهم، تبیین، شناخت، تفسیر و تحلیل‌شان را سخت‌تر و متفاوت‌تر کرده‌است. انقلاب‌ها گاهی چنان عظیم‌اند....

ISBN: 9786220603245 | Pages: 350 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) The shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, would remain on the throne for the foreseeable future: This was the firm conclusion of a top-secret CIA analysis issued in October 1978. One hundred days later the shah--despite his massive military, fearsome security police, and superpower support was overthrown by....

Nationalism and Ethnicity in Iran ناسیونالیسم و قومیت در ایران

$12.80

دراین کتاب، که حاصل پروژه ی دکتری من است، تلاش خواهم کرد با رویکردی انتقادی، از "ناسیونالیسم ایرانی" کلیشه زدایی کنم و با بازسازی مفهومی، آن را به گونه هایش تفکیک و به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد بررسی و پژوهش جامعه شناختی قرار دهم. مطالعه جامعه شناختی ناسیونالیسم....

ISBN: 9789644164392 | Pages: 182 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Iranian Constitution and the issue of Law مشروطه ایرانی و مسئله قانون

$13.50

قسمت هایی از کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون (لذت متن) (مسئله ایران) غالبا در بستر کلان روایت سنت مدرنیته فهم و تفسیر شده است، تفسیری که با نگاه به سابقه نوسازی و تجدد ایران در دو سده اخیر کوشیده وضع کنون را تبیین کند و نشان دهد چرا به....

ISBN: 9786004369268 | Pages: 144 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Iran’s Struggle for Economic Independence مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی

$24.00

با توجه به این که مذاکره در مورد سیاست اقتصادی در طول دوران پس از انقلاب بین جناح های مختلف نخبگان حاکم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. هر کدام از جناح ها به دنبال ایجاد رابطه ایران با نیروهای جهانی سازی اقتصادی متناسب با دیدگاه خود هستند. در حالی که....

ISBN: 9786229636794 | Pages: 400 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....

Persian Constitutional Revolution گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران

$19.80

یکی از ویژگی های اصلی محمدامین رسول زاده، رجل طراز اول قفقاز در قرن حاضر، پشت سر داشتن انبوهی از تجارب انقلابی است. و در میان این تجارب- انقلاب های روسیه در 1905 و 1917، انقلاب ترک های جوان عثمانی- نقش و حضور فعالانه او در مقطعی حساس از انقلاب....

ISBN: 9786008514268 | Pages: 360 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Exorcising Terror: The Incredible Unending Trial of General Augusto Pinochet شکستن طلسم وحشت

$15.80

کتاب شکستن طلسم وحشت محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه نویسنده مشهور آریل دورفمن بیست و پنج سال از زندگی خود را در سایه ی خطرناک و مخوف ژنرال پینوشه که درباره شیلی و کل جهان برنامه ریزی هایی میکرد آزار دید. دورفمن تمامی جزئیات محاکمه های....

ISBN: 9786229950746 | Pages: 200 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2021) Renowned author Ariel Dorfman, obsessed for twenty-five years with the malignant shadow General Pinochet cast upon Chile and the world, followed every twist and turn of the four year old trial in Great Britain, Spain and Chile as well as in the U.S., the country that had created Pinochet....

The social context of the revolution of Iran زمینه های اجتماعی انقلاب ایران

$19.40

زمینه های اجتماعی انقلاب ایران" کتابی است از "حسین بشیریه"، که در ابتدا به عنوان تز دکترای وی به زبان انگلیسی چاپ شده بود و نسخه ای که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برگردان فارسی آن بوده که "علی اردستانی" کار ترجمه اش را به انجام رسانیده است. این اثر....

ISBN: 9789649940106 | Pages: 284 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) ....

Land and Revolution in Iran, 1960–1980 زمین و انقلاب در ایران ۱۳۴۰ – ۱۳۶۰

$16.20

اصلاحات ارضی ایران که توسط دولت شاه بین سالهای 1962 و 1971 انجام شد، یکی از بلندپروازانه ترین اقدامات در تاریخ مدرن خاورمیانه بود. با این حال، کمتر از موفقیت آماری آشکارش، دستاوردهای واقعی برنامه، از نظر منافع مثبت برای دهقانان، ناچیز بود. بعدها، نارضایتی گسترده هزاران روستای ایرانی منجر....

ISBN: 9786226843461 | Pages: 285 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) Carried out by the government of the shah between 1962 and 1971, the Iranian land reform was one of the most ambitious such undertakings in modern Middle Eastern history. Yet, beneath apparent statistical success, the actual accomplishments of the program, in terms of positive benefits for the peasantry, were negligible....

An opening to closed rooms روزنه ای به اتاق های در بسته

$19.40

رابطه‌ی سیاست‌مدار و خبرنگار رابطه‌ای‌ست که در دو قرن گذشته مدام در حال تغییر بوده و از زمان گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، وارد دوران خیلی خیلی متفاوتی با گذشته شده است. در دوران جنگ داخلی آمریکا، نقش ویژه‌ی خبرنگارانی که جنگ را پوشش می‌دادند و نزدیکی‌شان به آبراهام لینکلن....

ISBN: 9786004057257 | Pages: 260 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Libertyراه باریک آزادی

$36.60

کتاب "راه باریک" نوشته نویسندگان کتاب "چرا ملت ها شکست میخورند"،"دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " میباشد. "دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " بر اساس دهها سال تحقیق،به توضیح موضوعی بسیار مهم می پردازند که چرا برخی کشور ها به سمت پیشرفت و آزادی حرکت میکنند،در حالی....

ISBN: 9786222341688 | Pages: 640 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) From the authors of the international bestseller Why Nations Fail, a crucial new big-picture framework that answers the question of how liberty flourishes in some states but falls to authoritarianism or anarchy in others--and explains how it can continue to thrive despite new threats. In Why Nations Fail....

How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century ذهن پیشوا – کیش شخصیت دیکتاتورها در قرن بیستم

$21.00

کتاب ذهن پیشوا مطالعه‌ای به موقع از هشت مستبد قرن بیستم که بر کیش های شخصیتی که آنها در مردم خود ایجاد کردند تمرکز دارد. دیکتاتورهای هوشیار، کاوشگر و فهیم، تکنیک های به کار گرفته شده توسط ظالمان را برای فرمان دادن به پشتیبانی از بین می برد و هشدارهایی....

ISBN: 9786229686089 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) No dictator can rule through fear and violence alone. Naked power can be grabbed and held temporarily, but it never suffices in the long term. In the twentieth century, as new technologies allowed leaders to place their image and voice directly into their citizens'' homes, a new phenomenon appeared where....

A World Without Islam دنیای بدون اسلام

$25.50

اگر اسلام هرگز وجود نداشت چه؟ برای برخی، این یک فکر آرامش بخش است: بدون برخورد تمدن ها، بدون جنگ های مقدس، بدون تروریست. اما اگر اصلا اینطور نبود چه؟ در جهانی بدون اسلام، گراهام ای. فولر ما را در سفری روشن در طول تاریخ، ژئوپلیتیک و دین راهنمایی می‌کند....

ISBN: 9786003676923 | Pages: 352 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) This extremely provocative and illuminating "what if" journey through history, geopolitics, and religion investigates whether there is something unique in Islam and its followers that breeds violence and conflict. Spanning the rise of Muhammad to the collapse of the Ottoman Empire to the present day, the book examines and analyzes....

The lesson of this Century درس این قرن

$10.50

در این کتاب، دو گفت و گو، دو گفتار و دو ضمیمه از ((کارل پوپر))، فیلسوف اتریشی-انگلیسی ترجمه شده است که نمایانگر برخی عقاید و اندیشه های اوست .مباحث گفت و گوی اول عبارت اند از :((صلح طلبی، جنگ و مواجهه با کمونیسم)) ;((انتقادهای اصلی به مارکسیسم)) ;((سال :1962....

ISBN: 9789645625090 | Pages: 173 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2010) One of the century''s greatest and most influential thinkers, Karl Popper reminds us that we must recognize our responsibilities in preserving the democratic system we enjoy: it is our actions which will create the world of tomorrow. In these interviews with journalist Giancarlo Bosetti, Karl Popper ranges widely over....

28 Mordad Lesson درس 28 مرداد

$23.30

درس ۲۸ مرداد از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده فروپاشی نهضت ملی شدن صنعت نفت در روزهای پایانی مرداد 1332، نقطۀ عطفی بود در تاریخ معاصر ایران که بیشتر زمینه های شکل گیری و بازیگران اش بحث و بررسی شده است تا جنبه های....

ISBN: 9786003001107 | Pages: 384 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2015) ....

The Dictator’s Handbook: A Practical Manual for the Aspiring Tyrant خودآموز دیکتاتورها

$29.70

آیا هرگز تعجب کرده اید که ستمگران جهان همه از یک کتابچه راهنمای دستورالعمل استفاده می کنند؟ بله در اینجا است. از رسیدن به قدرت گرفته تا تقسیم دشمنان ، سرکوب انقلاب ، سرقت در انتخابات و ثروتمندی شما . خود آموز دیکتاتورها ، این کتاب 320 صفحه ای به شما نشان می دهد....

ISBN: 9786004054690 | Pages: 476 | Size: 17x24 cm | Edition: 8 (2021) Ever wonder if the world's tyrants are using the same instruction manual? They are, and here it is. Getting to power, destroying your enemies, suppressing uprisings, stealing elections, and making a fortune are all covered in this 320 page volume, with extensive footnotes and a full bibliography. This book is....

Nothing to Envy – Ordinary lives in North Korea حسرت نمی خوریم – زندگی در کره شمالی

$24.70

کتاب حسرت نمی خوریم (زندگی در کره شمالی)، اثری تأثیرگذار نوشته ی باربارا دمیک است. این کتاب به داستان زندگی شش نفر از شهروندان کره ی شمالی در طول پانزده سال می پردازد و دوره ای پرآشوب را به تصویر می کشد که در آن، کیم ایل-سونگ از دنیا....

ISBN: 9786004051866 | Pages: 434 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) An eye-opening account of life inside North Korea—a closed world of increasing global importance—hailed as a “tour de force of meticulous reporting” (The New York Review of Books) NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD FINALIST In this landmark addition to the literature of totalitarianism....

Why Nations Fail? چرا ملت‌ها شکست میخورند

$38.50

کتاب چرا ملت ها شکست میخورند؟ ریشه های قدرت، ثروت فقر این کتاب نوشته دارون عجم اوغلو، جیمز ای.رابینسون است به ترجمه محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور و مقابله متن: سید علیرضا بهشتی شیرازی است. «چرا ملت ها شکست می‌خورند» با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می‌دهد که....

ISBN: 9789643344528 | Pages: 636 | Size: 14x21 cm | Edition: 14 (2021) Is it culture, the weather, geography? Perhaps ignorance of what the right policies are? Simply, no. None of these factors is either definitive or destiny. Otherwise, how to explain why Botswana has become one of the fastest growing countries in the world, while other African nations, such as Zimbabwe, the....

Why War? چرا جنگ – نامه نگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند فروید

$11.70

دو متفکر ابتدای قرن بیستم که هرکدام به صورتی جهان را تغییر دادند و بشر را به پیش و پس از خودشان تقسیم کردند، نامه‌نگاری‌ای انجام دادند که محتوای هرکدام از نامه‌ها را می‌توان معرف فرم‌هایی از نگاه به جهان و انسان دانست که این فرم‌ها تا همین امروز مانده....

ISBN: 9786220603641 | Pages: 86 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) A letter written by Albert Einstein to Sigmund Freud. Under the title Why War?, the letter and Freud's reply to it were published in 1933 by the International Institute of Intellectual Cooperation. They formed part of an international series of open letters, sponsored by the Institute, in which leading intellectuals....

Social movements in Iran جنبش های اجتماعی در ایران

$47.10

کتاب جنبش های اجتماعی در ایران: برخی بررسی ها پیرامون جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران مجموعه ی یک سلسله بررسی های تاریخی - فلسفی است که در باره ی برخی جهان بینی ها ، اندیشه وران و جنبش های اجتماعی ایران پیش و پس از اسلام نگاشته شده....

ISBN: 9789643205584 | Pages: 720 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

Concealed History تاریخ مکتوم

$19.90

این کتاب در این عرصه بر رویکرد متفاوتی استوار است؛ تمامی آثار و نوشته هایی که در این حوزه مبنای بحث قرار گرفته اند- با تمامی نکات و جوانب مستتر در آن- از دیرباز در دسترس پژوهشگران قرار داشته اند و در نتیجه و با توجه به دیدگاه فوق الذکر....

ISBN: 9786008514060 | Pages: 334 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) ....

America and Iran: A History, 1720 to the Present ايران و آمريکا – تاریخ یک رابطه از سال 1720 میلادی تا 2020

$45.30

این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که نه همه‌ی دشمنی‌ها ابدی‌اند و نه همه‌ی دوستی‌ها. تک‌تک آدم‌ها این‌گونه‌اند و کشورها هم قاعدتا باید به همین سیاق باشند، به خاصه که مناسبات میان کشورها را بیشتر از آن‌که مردمان‌شان معلوم کنند، حکمرانان معلوم می‌کنند. ایران و روسیه با جنگ‌های ده‌ها ساله....

ISBN: 9786003677333 | Pages: 912 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) In this rich, fascinating history, John Ghazvinian traces the complex story of the relations between these two nations back to the Persian Empire of the eighteenth century—the subject of great admiration by Thomas Jefferson and John Quincy Adams—and an America seen by Iranians as an ideal to emulate....

Iran on the razor’s edge ايران بر لبه تيغ – گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی

$23.10

آینده ی ایران چه می شود؟ این سوال دشوار و طاقت فرساست و نمی توان آن را از ذهن پاک کرد، خلاصه آن که زندگی روزمره هر شهروندی هم به آن گره خورده است. این کتاب شرح شماری از مهم ترین مسائلی است که پیش روی ایرانیان و حکمرانان شان....

ISBN: 9786222343910 | Pages: 358 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2021) ....

Conquest اشغال – انقلاب دوم تولد آمريکا ستيزي

$30.20

طی سال هایی که از اشغال سفارت آمریکا می گذرد آثار زیادی در ایران درباره آن منتشر شده است. اکثر آثار سعی دارند اقدام دانشجویان را توجیه کنند و معمولا اشاره به اقدامات و سیاست های تجاوزکارانه آمریکا علیه ملت ایران از زمان ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد....

ISBN: 9786222342005 | Pages: 352 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....