سیاست ~ Politics

Author - نویسنده
Régis Debray – رژی دبره, René Girard – رنو ژیرار
Translator - مترجم
Abdoulhossein Nikgohar – عبدالحسین نیک گهر
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

What is left of the West? از غرب چه مانده است؟

Author - نویسنده
Michael Wolff – مایکل وولف
Translator - مترجم
Yasein Ghasemi – یاسین قاسمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Fire And Fury: Inside The Trump White House آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ

Author - نویسنده
Yuval Noah Harari – یووال نوح هراری
Translator - مترجم
Sodabeh Gheisari – سودابه قیصری
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

21 Lessons for the 21st Century بیست و یک درس برای قرن ۲۱