روان‌شناسی ~ Psychology

Author - نویسنده
Christine A. Padesky – کریستین پادسکی, Dennis Greenberger – دنیس گرینبرگر
Translator - مترجم
Mehrdad Firouzbakht – مهرداد فیروزبخت, Mohammad GozarAbadi – محمد گذرآبادی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Clinician’s Guide to Mind Over Mood فکرت را عوض کن حالت خوب میشود

Placeholder
Author - نویسنده
Ernest Applei – ارنست اپلی
Translator - مترجم
Delara Ghahreman – دل‌آرا قهرمان
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

Dream and Dream Interpretation رویا و تعبیر رویا – از دیدگاه روانشناسی یونگ