Showing 1–25 of 75 results

Champion of Champions – Braille پهلوان پهلوانان – ویژه نابینایان

$5.50

جهان پهلوان "محمد مالانی" پهلوان دربار "حسین میرزا"، حاکم هرات که بین مردم محبوبیتی خاص دارد. هنگام بازگشت از هندوستان برای حاکم فیلی بسیار بزرگ و زورمند هدیه می آورد، حاکم قدرت فیل را بیش از انسان می داند ولی پهلوان مالانی مخالف اوست و از این جا کشمکش ماجرای....

ISBN: 9789651304347 | Pages: 40 | Age: +9 | Size: 28.5x29 cm | ....

Siavash سیاوش

$9.70

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9789643917593 | Pages: 26 | Age: +11 | Size: 20x26 cm | Edition: 1399 (624) ....

Zal and the Phoenix – English زال و سیمرغ به زبان انگلیسی

$8.60

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9786000102982 | Pages: 35 | Age: +11 | Size: 20x26 cm | Edition: 3 (2018) ....

Zal & Rudabeh – Braille زال و رودابه – ویژه نابینایان

$9.70

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9786000103996 | Pages: 56 | Age: +11 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

Rostam and Sohrab رستم و سهراب

$9.90

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9789643917456 | Pages: 36 | Age: +11 | Size: 21x26 cm | Edition: 1399 (624) ....

Rostam and Akvan Deev رستم و اکوان دیو

$9.90

نامه ی نامور، برگزیده ی دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9789643917517 | Pages: 24 | Age: +11 | Size: 21x26 cm | Edition: 8 (2020) ....

Foroud’s Story داستان فرود – نامه نامور

$9.70

نامه ی نامور، برگزیده دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است.این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است....

ISBN: 9789643917470 | Pages: 32 | Age: +11 | Size: 20x26 cm | Edition: 4 (2020) ....

9th Khan خوان هشتم – نامه نامور

$9.70

نامه ی نامور، برگزیده دوازده جلدی از داستان های شاهنامه ی حکیم ابولقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم ایران است.این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است. شغاد فرزند زال از کنیزکی نوازنده است. با وجود چهره ی بسیار زیبا، طالع بینان او را شوم و....

ISBN: 9789643917432 | Pages: 32 | Age: +15 | Size: 20x26 cm | Edition: 3 (2019) ....

Bijan & Manije – Brailles بیژن و منیژه – ویژه نابینایان

$8.70

در این کتاب داستان بیژن و منیژه از نظم به نثر و با زبانی ساده برای نوجوانان باز نویسی شده است. این کتاب از مجموعه کتاب های «نامه نامور» است، که بازنویسی داستان های شاهنامه به نثر روان توسط نویسندگان و تصویرگران مختلف ادبیات کودک و نوجوان کشور می باشد....

ISBN: 9786000103941 | Pages: 76 | Age: +7 | Size: 28.5x29 cm | Edition: 1 (2018) ....

12 Stories From Tazkirat al-Awliya دوازده قصه از تذکره الاولیا عطار نیشابوری

$13.90

فرید الدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران نام آور پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در نیشابور است. این عارف بزرگ، عمیق ترین مسائل عرفانی را به ساده ترین شمل در قالب داستان هایی شیرین در شعرهایش بیان میکند. تذکره الاولیا به معنی یاد....

ISBN: 9786000807849 | Pages: 180 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

10 Stories From Masnavi-ye-Manavi ده قصه از مثنوی مولوی

$14.80

مثنوی معنوی کتابی است با قصه های فلسفی و حکمت آمیز بسیار که خواندن و فهم آن ساده نیست. یکی از دلایلش آن است که مولوی قصه های تو در تو تعریف می کند. یعنی قصه ای را آغاز می کند و بعد به دو یا سه قصه دیگر می....

ISBN: 9786000806491 | Pages: 132 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

12 Stories From Shahnamehدوازده قصه از شاهنامه

$15.80

....

ISBN: 9786000806088 | Pages: 156 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

The king whom became deaf پادشاهی که کر شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۲

$4.80

روزی بود و روزگاری. در سرزمین چین، پادشاهی زندگی می کرد که همه او را دوست داشتند. پیر و جوان از او تعریف می کردند و از عدالتش می گفتند. پادشاه، هر روز سوار بر فیل بزرگش می شد، در شهر می گشت و این طرف و آن طرف می....

ISBN: 9786000807726 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

King and Death Angel پادشاه و فرشته‌ی مرگ – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۱

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که سال های سال با ظلم و خودخواهی به مردم حکومت کرده بود. چندین قصر برای خودش ساخته بود. مالیات های سنگین گرفته و خزانه اش را پر از سکه های طلا و جواهر کرده بود. دستور داده بود تمام ظرف ها و لیوان....

ISBN: 9786000807719 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The Alchemy of Happiness 9 (Statue Tree) درخت مجسمه – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۹

$4.80

حنیف، مرد باایمان و خداپرستی بود. او در شهر کوچکی زندگی می کرد و روز و روزگار می گذراند. یک روز که با دوستش صحبت می کرد، فهمید در شهری به نام "هیران" درختی وجود داشت که مردم آن را می پرستیدند و خدای خود می دانستند. حنیف از شنیدن....

ISBN: 9786000807696 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Rich Dervish درویش ثروتمند – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۸

$4.80

روزی بود و روزگاری. سعید در مزرعه ای کار می کرد و خرج خود و خانواده اش را درمی آورد. او هر روز صبح زود بلند می شد. گاوها را می دوشید. سطل های شیر را برای فروختن آماده می کرد و مقداری را هم برای درست کردن ماست و....

ISBN: 9786000807689 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The light that went out چراغی که خاموش شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۷

$4.80

در زمان های دور حاکمی زندگی می کرد که دلش می خواست مردم از او راضی باشند. سعی می کرد رفتار عادلانه ای داشته باشد. مالیات ها را کمتر کند تا مردم راحت تر زندگی کنند. شب ها به کوچه پس کوچه های شهر می رفت تا همه چیز را....

ISBN: 9786000807672 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jewelry Cup جام جواهرنشان – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۶

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که بر سرزمین پهناوری حکومت می کرد و خیلی قدرتمند بود. بعضی وقت ها در مراسم مختلف و عیدها، نمایندگان پادشاهان سرزمین های دیگر هدیه های ارزشمندی برای او می آوردند؛ لباس های ابریشمی و زربافت بی نطیر، مجسمه های طلا و جواهرنشان یا....

ISBN: 9786000807665 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Troubled trade تجارت پر دردسر – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۴

$4.80

....

ISBN: 9786000807641 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jealous wage مزد حسود – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۳

$4.80

روزی بود و روزگاری. مردی به نام حامد برای دادخواهی نزد پادشاه رفت. میان حرف هایش گفت: «با نیکوکار، نیکویی کن و رفتارهای انسان بدکردادر، برایش بالاترین تنبیه است.» پادشاه از این حرف خیلی خوشش آمد و گفت: «عجب حرفی زد مرد! راست می گویی! بدکردارها همیشه خودشان در عذاب....

ISBN: 9786000807634 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Heavenly Man مرد بهشتی – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۲

$4.80

....

ISBN: 9786000807627 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Fair merchant تاجر با انصاف – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱

$4.80

روزی بود و روزگاری، تاجری بود به نام محمد که یک مغازه ی بزرگ داشت. او از افراد سرشناس شهر بود. مرد درستکار و باایمانی بود و مشتری های زیادی داشت. او در مغازه اش لباس های جورواجوری داشت؛ از لباس های ارزان و مناسب گرفته تا لباس های مجلسی....

ISBN: 9786000807610 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....