Showing 1–25 of 66 results

12 Stories From Tazkirat al-Awliya دوازده قصه از تذکره الاولیا عطار نیشابوری

$13.90

فرید الدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران نام آور پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در نیشابور است. این عارف بزرگ، عمیق ترین مسائل عرفانی را به ساده ترین شمل در قالب داستان هایی شیرین در شعرهایش بیان میکند. تذکره الاولیا به معنی یاد....

ISBN: 9786000807849 | Pages: 180 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

10 Stories From Masnavi-ye-Manavi ده قصه از مثنوی مولوی

$14.80

مثنوی معنوی کتابی است با قصه های فلسفی و حکمت آمیز بسیار که خواندن و فهم آن ساده نیست. یکی از دلایلش آن است که مولوی قصه های تو در تو تعریف می کند. یعنی قصه ای را آغاز می کند و بعد به دو یا سه قصه دیگر می....

ISBN: 9786000806491 | Pages: 132 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

The king whom became deaf پادشاهی که کر شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۲

$4.80

روزی بود و روزگاری. در سرزمین چین، پادشاهی زندگی می کرد که همه او را دوست داشتند. پیر و جوان از او تعریف می کردند و از عدالتش می گفتند. پادشاه، هر روز سوار بر فیل بزرگش می شد، در شهر می گشت و این طرف و آن طرف می....

ISBN: 9786000807726 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

King and Death Angel پادشاه و فرشته‌ی مرگ – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۱

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که سال های سال با ظلم و خودخواهی به مردم حکومت کرده بود. چندین قصر برای خودش ساخته بود. مالیات های سنگین گرفته و خزانه اش را پر از سکه های طلا و جواهر کرده بود. دستور داده بود تمام ظرف ها و لیوان....

ISBN: 9786000807719 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The Alchemy of Happiness 9 (Statue Tree) درخت مجسمه – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۹

$4.80

حنیف، مرد باایمان و خداپرستی بود. او در شهر کوچکی زندگی می کرد و روز و روزگار می گذراند. یک روز که با دوستش صحبت می کرد، فهمید در شهری به نام "هیران" درختی وجود داشت که مردم آن را می پرستیدند و خدای خود می دانستند. حنیف از شنیدن....

ISBN: 9786000807696 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Rich Dervish درویش ثروتمند – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۸

$4.80

روزی بود و روزگاری. سعید در مزرعه ای کار می کرد و خرج خود و خانواده اش را درمی آورد. او هر روز صبح زود بلند می شد. گاوها را می دوشید. سطل های شیر را برای فروختن آماده می کرد و مقداری را هم برای درست کردن ماست و....

ISBN: 9786000807689 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The light that went out چراغی که خاموش شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۷

$4.80

در زمان های دور حاکمی زندگی می کرد که دلش می خواست مردم از او راضی باشند. سعی می کرد رفتار عادلانه ای داشته باشد. مالیات ها را کمتر کند تا مردم راحت تر زندگی کنند. شب ها به کوچه پس کوچه های شهر می رفت تا همه چیز را....

ISBN: 9786000807672 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jewelry Cup جام جواهرنشان – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۶

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که بر سرزمین پهناوری حکومت می کرد و خیلی قدرتمند بود. بعضی وقت ها در مراسم مختلف و عیدها، نمایندگان پادشاهان سرزمین های دیگر هدیه های ارزشمندی برای او می آوردند؛ لباس های ابریشمی و زربافت بی نطیر، مجسمه های طلا و جواهرنشان یا....

ISBN: 9786000807665 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jealous wage مزد حسود – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۳

$4.80

روزی بود و روزگاری. مردی به نام حامد برای دادخواهی نزد پادشاه رفت. میان حرف هایش گفت: «با نیکوکار، نیکویی کن و رفتارهای انسان بدکردادر، برایش بالاترین تنبیه است.» پادشاه از این حرف خیلی خوشش آمد و گفت: «عجب حرفی زد مرد! راست می گویی! بدکردارها همیشه خودشان در عذاب....

ISBN: 9786000807634 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Fair merchant تاجر با انصاف – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱

$4.80

روزی بود و روزگاری، تاجری بود به نام محمد که یک مغازه ی بزرگ داشت. او از افراد سرشناس شهر بود. مرد درستکار و باایمانی بود و مشتری های زیادی داشت. او در مغازه اش لباس های جورواجوری داشت؛ از لباس های ارزان و مناسب گرفته تا لباس های مجلسی....

ISBN: 9786000807610 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

10 Pictured Stories of Rumi مجموعه ۱۰ قصه‌ی تصویری از مثنوی

$37.60

مثنوی معنوی کتابی است با قصه‌های فلسفی و حکمت‌آمیز بسیار که خواندن و فهم آن ساده نیست. یکی از دلایلش آن است که مولوی قصه‌های تو در تو تعریف می‌کند. یعنی قصه‌ای را آغاز می‌کند و بعد به دو یا سه قصه دیگر می‌پردازد و سپس ادامه قصه نخست را....

ISBN: 9786000800888 | Pages: 128 | Age: 4 | Size: 22x29.5 cm | Edition: 1 (2019) ....

Partridge and Turtles – from Thousand and One Nights دراج و لاک پشت‌ها – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۹

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511683 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Magical Fountain – from Thousand and One Nights چشمه‌ی جادویی – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۸

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511676 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Lion Cub and Human – from Thousand and One Nights بچه شیر و آدمیزاد – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۷

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511669 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Diamond Valley – from Thousand and One Nights دره‌ی الماس – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۶

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511652 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

An island that was a Whale – from Thousand and One Nights جزیره‌ای که نهنگ بود – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۵

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511645 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2020) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Aladdin and the Magic Lamp – from Thousand and One Nights علاء‌الدین و چراغ جادو – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۴

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511638 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2020) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Hawk and the King – from Thousand and One Nights شاهین و پادشاه – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۳

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511621 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Hakim Royan and the King of Greece – from Thousand and One Nights حکیم رویان و ملک یونان – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۲

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511614 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....