Filter by Authors – نویسندگ

Technocracy and economic policy in Iran تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

$29.70

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران" اثری است که در آن زندگی حرفه ای دکتر "رضا نیازمند" به قلم "علی اصغر سعیدی" به تصویر کشیده شده است. "رضا نیازمند" از چهره های برجسته ی مدیریت صنعتی بوده که بخشی از عملکرد او به دهه چهل شمسی و دوران سلطنت پهلوی....

ISBN: 9789648578577 | Pages: 312 | Size: 14x21 cm | Edition: 30 (2023) ....

Border Activists کنش گران مرزی

$56.80

آشنایی « کنش گران مرزی» " صد سال نخست از نسل شوشتری( ۱۱۷۰ ش) تا نسل فروغی( ۱۲۷۰ش) " نوشته « مقصود فراستخواه» توسط انتشارات گام نو منتشر شده است. "چالش و تنش ذهنی نویسنده این بوده است که پاسخی بیابد برای جامعه ای که از نظر وی مدام خرگوش آزمایشگاهی نظریات گوناگون می....

ISBN: 9786227450118 | Pages: 602 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2023) ....

Humanism in Sadi انسان گرایی در سعدی

$17.90

گسترش تجدیدنظر راستین در ایران، به هیچ وجه تضادی با سنت‌های ایرانی ندارد. این تجدیدنظر، نه تنها تحت تأثیر غرب نیست بلکه از اراده ملت ایران جریان دارد. این تجدیدنظر نشان می‌دهد که ما نه تنها سنت‌های ایران را ترک نکرده‌ایم، بلکه با شناخت دقیق و نقادانه از آن‌ها، سعی....

ISBN: 9789646200746 | Pages: 159 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Iranian constitution مشروطه ایرانی

$34.70

همانطور که از نام کتاب یعنی «مشروطه ایرانی» مشخص است، این پژوهش دوره ای تاریخی از ایران را مورد مطالعه خود قرار داده است. دوره ای که همواره از آن با نام مقطعی بحرانی در تاریخ ایران که آبستن حوادث است یاد می شود. عصر مشروطه در ایران اساسا عجین....

ISBN: 9789647514491 | Pages: 560 | Size: 14x21 cm | Edition: 12 (2019) ....

How good we are چه قدر خوبیم ما

$10.40

ابراهیم رها: «ما مردم عین دسته گلیم. لااقل بخشی اول این عبارت دو قسمتی را مطمئنم. رفتار ما، واکنش های ما، اطوار ما، برخوردهای ما… یکی از یکی بهتر. ما مردمانی زیبا جادار مطمئن هستیم که اعتماد به نفسمان یک جاهایی از آسمان را انشقاق داده است. حالا من در....

ISBN: 9789641913856 | Pages: 94 | Size: 14x21 cm | Edition: 18 (2019) ....

A study of the position of Iranian women in the Afshari and Zandi eras تاریخ هیچکس – بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر افشاریه و زندیه

$14.80

سال های مورد تحقیق این کتاب عصر افشاریه و زندیه تاریخ وضعیت غمبار و بدتر از دوره صفویه زنان ایرانی است، تاریخ عمومیت جنگ و شمولیت مرگ و دربدری مردم ایران، شرح بی حرمتی و بی ارزشی شرف و خو و جان ایرانیان به خصوص زنان، تاریخ اسارت زنان عصمت....

ISBN: 9789648618204 | Pages: 264 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2018) ....

Sociology tips پی نکته‌هایی بر جامعه‌شناسی خودمانی

$11.70

حتی اگر کتاب «جامعه شناسی خودمانی» را نخوانده باشید، دست کم نام آن را شنیده اید. در این کتاب نویسنده کتاب یعنی حسن نراقی، معضلات و نکات شایعی از جامعه و فرهنگ ایرانی را با زبان ساده بازتاب و تحلیل کرده بود. چیزهایی مثل بیگانگی با تاریخ – حقیقت گریزی و....

ISBN: 9789647514385 | Pages: 184 | Size: 14x21 cm | Edition: 12 (2019) ....

Modernity and Its Foes in Iran تجدد و تجدد ستیزی در ایران

$29.80

تجدد و تجدد ستیزی در ایران" اثری است از دکتر"عباس میلانی" که مجموعه ی بیست مقاله از ایشان در این زمینه را که به صورت پراکنده منتشر شده بود، با مقدمه ای مفصل بر این مقالات، به صورت یکجا ارائه می دهد. "عباس میلانی" ابتدا در این مقدمه به....

ISBN: 9789647514088 | Pages: 358 | Size: 14x21 cm | Edition: 7 (2018) ....

Sex and Repression in Savage Society غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

$17.50

کتاب "غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی" کتابی است که توسط برونیسلاو مالینوفسکی انسان‌شناس در سال ۱۹۲۷ منتشر شد. این کتاب کمک مهمی به روانکاوی کرده است . مالینوفسکی اذعان داشت که این یک «جنون محبوب آن روز» بود. این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. در قسمت....

ISBN: 9789643803483 | Pages: 258 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2019) ....

Women, lions, foxes زن ها شیر ها روباه ها

$29.50

در سه دهۀ اخیر، جهان شاهد چرخشی عظیم در جنبش های زنان بوده است. این جنبش ها که از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم عمدتا بر مطالبات «زنانه» محوریت پیدا می کردند، در چرخش جدید، زنان را به مثابۀ حاملان اصلی زندگی در برابر مرگ، آرامش در برابر خشونت....

ISBN: 9786004055635 | Pages: 498 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

The Consumer Society جامعه مصرفی

$19.60

کتاب "جامعه ی مصرفی" اثر "ژان بودریار" در مورد جامعه شناسی مصرف است. این کتاب که ابتدا در سال 1970 منتشر شد ، از نخستین متونی بود که به فرآیندها و معنای مصرف در فرهنگ معاصر پرداخت. در زمانی که سایرین بر روند تولید تمرکز کرده بودند ، "ژان بودریار" دریافت که....

ISBN: 9789643806446 | Pages: 332 | Size: 14x21 cm | Edition: 10 (2019) ....

Ancient Society جامعه باستان

$42.70

لوئیس هنری مورگان شیوه ی زندگی هندی های ساکن آمریکا را مطالعه کرده و مقدار بسیار زیادی از مطالب واقعی درباره تاریخ جامعه بدوی جمعی را جمع آوری کرد. تمام نتیجه گیری هایی که وی انجام داده براساس این حقایق است. در صورت فقدان آنها ، او بر اساس داده های....

ISBN: 9786004055208 | Pages: 748 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Feminist thought: a more comprehensive introduction نقد و نظر درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی

$25.50

در کتاب « نقد و نظر » اثر « رزمری تانگ » اندیشه فمینیستی به صورت جامع و روشن ارائه شده است. این کتاب در واقع مقدمه ای روشن ، جامع و مبتنی بر سنت های اصلی نظریه فمینیسم است. در این کتاب از فمینیسم لیبرال ، فمینیسم رادیکال و فمینیسم مارکسیستی و سوسیالیستی گرفته تا....

ISBN: 9789641850328 | Pages: 424 | Size: 14x21 cm | Edition: 8 (2020) ....

Recent Sociological Theories نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی

$31.50

نظریه های متأخر جامعه شناسی شرح و ترجمه برخی از مهم ترین کارهایی است که جامعه شناسان متأخر (فوکو، هابرماس، گیدنز، باومن، بوردیو و …) برای تبیین تحولاتی که بالاخص از دهه ۱۹۷۰ به این سو در جوامع مدرن اتفاق افتاده است، انجام داده اند. تبیین رابطه عاملیت و ساختار، سیستم....

ISBN: 9789641850472 | Pages: 520 | Size: 17x24 cm | Edition: 8 (2019) ....

Classical and Contemporary Social Theory نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

$29.60

نظریه های اجتماعی که در اینجا به طور خاص «نظریه های کلاسیک جامعه شناسی» مد نظر است، چارچوب های تحلیلی یا پارادایمی هستند که برای مطالعه و تفسیر پدیده های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. ابزاری که توسط دانشمندان علوم اجتماعی استفاده می شود. نظریه های اجتماعی در یک....

ISBN: 9789643129835 | Pages: 496 | Size: 17x24 cm | Edition: 12 (2019) ....

The problem of Iranian’s identity مشکله هویت ایرانیان امروز

$19.80

ایرانیان از یک سو ملتی هستند با میراثی بسیار غنی و از سوی دیگر در مرحله ای سرنوشت ساز از تاریخ خود قرار دارند. کوشش آن ها در دو دهه ی گذشته در دموکراسی سازی و گسترش مشارکت عمومی دلالت بر این دارد که می خواهند سرنوشت خود را به....

ISBN: 9789641854555 | Pages: 276 | Size: 14x21 cm | Edition: 10 (2019) ....

Iranians ما ایرانیان

$18.60

ما ایرانیان" اثری است به قلم "مقصود فراستخواه" در "زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی" که رفتارهای ایرانیان را از این پنجره بررسی می کند. "ما ایرانیان" در واقع نتیجه ی تحقیقات گسترده ی "مقصود فراستخواه" است که به شکل سخنرانی هایی از وی در نیمه ی دوم دهه....

ISBN: 9789641854210 | Pages: 278 | Size: 14x21 cm | Edition: 22 (2019) ....

A Selection of Anthony Giddens Sociology گزیده جامعه‌شناسی گیدنز

$14.90

کتاب "گزیده جامعه شناسی" با تجدید نظر و ویرایش های متوالی، مروری معتبر از تحولات اخیر جهانی و ایده های جدید در جامعه شناسی را ارائه می دهد. این کتاب بیش از همه مورد استفاده دانشجویان رشته جمعه شناسی در مقطع کارشناسی قرار می گیرد. علاوه بر این علاقه مندان....

ISBN: 9789641851752 | Pages: 224 | Size: 17x24 cm | Edition: 12 (2018) ....

Ethnicity in Iran قومیت و قوم‌گرایی در ایران

$27.80

قومیت و قوم گرایی در ایران" با عنوان فرعی "افسانه و واقعیت" اثری است از دکتر "حمید احمدی" که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ی علوم سیاسی، در دانشگاه های تهران و کارلتون کانادا به اتمام رساند و به عنوان مترجم و مفسر رویدادهای خاورمیانه، فعالیت قابل توجهی در....

ISBN: 9789643124243 | Pages: 448 | Size: 14x21 cm | Edition: 15 (2019) ....

The power of discourse and language قدرت گفتمان و زبان

$15.90

کتاب قدرت، گفتمان و زبان (ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران) نوشته علی اصغر سلطانی است که توسط نشر نی منتشر شده است. این کتاب در بخش های مختلفی تدوین شده است که برای مثال در بخش اول به طور مختصر به نظریه های مرتبط با قدرت....

ISBN: 9789643127848 | Pages: 272 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2018) ....

The voice that never been heard صدایی که شنیده نشد

$19.90

کتابی که در دست دارید، بخشی از تحقیقاتی است که در دهه‌ی ۵۰ شمسی با عنوان «طرح آینده‌نگری» انجام شد. گذشت سالیان متمادی از زمان انجام این تحقیقات، ارزش‌های آن را بیش از پیش آشکار کرد. این تحقیق از اولین نظرسنجی‌های ملی در کشور است و اطلاعات منحصربه‌فرد تجربی از....

ISBN: 9789641854906 | Pages: 325 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

Ten Questions: A Sociological Perspective ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی

$22.50

این متن مقدماتی رویکردی منحصر به فرد برای بررسی اصول جامعه شناسی ارائه می دهد . «ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی» با تمرکز روی سوالی اساسی مانند "جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می کنند؟" دغدغه فکری خود را تا به آخر به صورت منسجم و نظام مند معطوف به....

ISBN: 9789643124977 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 18 (2019) ....

The Penguin Dictionary of Sociology درآمدی بر جامعه‌شناسی

$18.80

هنوز هم مهم‌ترین اثر در ژانری که کتاب حاضر را در قالب آن نوشته‌ام دعوت به جامعه‌شناسی اثر پیتر برگر است. این کتابِ منصفانه، چالش‌برانگیز و از همه مهم‌تر انسانی قدمتش به چهل سال می‌رسد اما همچنان قادر است مردم را به دانش جامعه‌شناسی جذب کند و بر استادان بدبین....

ISBN: 9789641850960 | Pages: 244 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2020) ....

Sociology جامعه‌شناسی گیدنز

$59.50

آنتونی گیدنز" در کتاب "جامعه شناسی" مرور کلی و معتبری از تحولات جهانی اخیر ، ایده های جدید در جامعه شناسی و همچنین مباحث کلاسیک را ارائه می دهد ، در این کتاب حتی پیچیده ترین ایده ها با روشی جذاب توضیح داده می شوند. این کتاب با نثری روان و آسان....

ISBN: 9789643129149 | Pages: 1096 | Size: 17x24 cm | Edition: 15 (2019) ....

History of Anthropological Thought and Theories تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی

$28.70

کتاب تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی" که توسط نویسنده ارجمند و استاد عالی قدر ناصر فکوهی به نگارش در آمده است در واقع حاصل تلاشی تحقیقاتی این نویسنده برجسته در زمینه ای بزرگ تر در پروژه فکری ایشان است که از سالیان قبل آغاز شده است. ناصر فکوهی....

ISBN: 9789643126445 | Pages: 480 | Size: 17x24 cm | Edition: 12 (2019) ....