Showing 1–25 of 41 results

Name the suspension نامیدن تعلیق

$18.60

کتاب پیش رو به مطالعه ی مفهوم و موقعیت تاریخ انتقادی در ایران کنونی می پردازد، موضوعاتی را که تاریخ انتقادی باید در دوره ی گذار از سنت به مدرنیته، به آن ها بپردازد، مطرح می کند و چگونگی نگارش تاریخ این کشور را به دور از نگاه شرق شناسانه....

ISBN: 9786008975342 | Pages: 340 | Size: 12x20 cm | Edition: 1 (2019) ....

Nationalism and Ethnicity in Iran ناسیونالیسم و قومیت در ایران

$12.80

دراین کتاب، که حاصل پروژه ی دکتری من است، تلاش خواهم کرد با رویکردی انتقادی، از "ناسیونالیسم ایرانی" کلیشه زدایی کنم و با بازسازی مفهومی، آن را به گونه هایش تفکیک و به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد بررسی و پژوهش جامعه شناختی قرار دهم. مطالعه جامعه شناختی ناسیونالیسم....

ISBN: 9789644164392 | Pages: 182 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Social Wisdom فضیلت های اجتماعی

$15.50

فضیلت های اجتماعی ، نگرش ها، مهارت ها و رفتارهایی است که ادر نظر ما ساده می رسند و بخاطر همین ساده بودنشان ممکن است جایی تدریس نشوند، اما در مجموع تصور ما را شکل می داده و هویت و تشخص ما را مشخص می سازد؛ همدلی کردن، خودخواه بودن به....

ISBN: 9786226420761 | Pages: 224 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Virtual Life in Iran زیست مجازی در ایران

$32.80

فضای مجازی ظرفیت های تازه ای برای ابرازگری و عاطفه ورزی پیش روی انسان معاصر قرار داده است. ما خشم، نفرت، شادی، اندوه، غرور، امید، ترس و استیصال خود را در این فضا به اشتراک می گذاریم، درباره ی آن گفت وگو می کنیم و به قضاوت، روشنگری و استدلال....

ISBN: 9789644164422 | Pages: 528 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Land and Revolution in Iran, 1960–1980 زمین و انقلاب در ایران ۱۳۴۰ – ۱۳۶۰

$16.20

اصلاحات ارضی ایران که توسط دولت شاه بین سالهای 1962 و 1971 انجام شد، یکی از بلندپروازانه ترین اقدامات در تاریخ مدرن خاورمیانه بود. با این حال، کمتر از موفقیت آماری آشکارش، دستاوردهای واقعی برنامه، از نظر منافع مثبت برای دهقانان، ناچیز بود. بعدها، نارضایتی گسترده هزاران روستای ایرانی منجر....

ISBN: 9786226843461 | Pages: 285 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) Carried out by the government of the shah between 1962 and 1971, the Iranian land reform was one of the most ambitious such undertakings in modern Middle Eastern history. Yet, beneath apparent statistical success, the actual accomplishments of the program, in terms of positive benefits for the peasantry, were negligible....

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Libertyراه باریک آزادی

$36.60

کتاب "راه باریک" نوشته نویسندگان کتاب "چرا ملت ها شکست میخورند"،"دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " میباشد. "دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " بر اساس دهها سال تحقیق،به توضیح موضوعی بسیار مهم می پردازند که چرا برخی کشور ها به سمت پیشرفت و آزادی حرکت میکنند،در حالی....

ISBN: 9786222341688 | Pages: 640 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) From the authors of the international bestseller Why Nations Fail, a crucial new big-picture framework that answers the question of how liberty flourishes in some states but falls to authoritarianism or anarchy in others--and explains how it can continue to thrive despite new threats. In Why Nations Fail....

On Love: A Philosophy for the Twenty-First Century درباره عشق

$17.70

تمام آرمان هایی که در گذشته به زندگی معنا می دادند ـــخدا، ملت، انقلاب، آزادی، دموکراسی امروزه موضوعیت ندارند. بسیاری در آن ها تردید کرده اند و کسانی که به آن ها باور داشتند بی باور شده اند. اما ارزش دیگری هست که در تولد خانواده ی مدرن و در....

ISBN: 9786226414371 | Pages: 232 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) All the great ideals that gave life meaning in earlier societies - God, the nation, revolution, freedom, democracy - are in disarray today, questioned by many and rejected by those who have lost faith in them. But there is another value, rooted in the birth of the modern family and in the....

About Human and Human Society درباره انسان و جامعه انسانی

$13.90

این مولف از خون ریزی بیزار است و خود قادر به آزار موری نیست،ولی وجدان علمی خود را به دنبال خصیصه روحی خود نمی کشاند.وجدان علمی به او حکم میکند که تاریخ را چنانکه هست،ببیند.در پدیده های تاریخی «محتوی»را باید از «پوسته»جدا کرد،شورش به سود....

ISBN: 9789643205607 | Pages: 192 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Is our name remembered? چرا شد محو از یاد تو نامم

$24.60

چرا شد محو از یاد تو نامم" اثری است به قلم "افسانه نجم آبادی" که نه مقاله ی مهم و تامل برانگیز را از این پژوهشگر حوزه ی زنان در بردارد. بخش زیادی از این مقالات طی سال های متمادی به شکل پراکنده در نشریات مختلف فارسی و انگلیسی زبان....

ISBN: 9786226863124 | Pages: 374 | Size: پالتوئی cm | Edition: 3 (2021) ....

Why Iran lagged behind and the west moved forward چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

$49.70

چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت" کتابی است به قلم دکتر "کاظم علمداری"، که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ جامعه شناختی این مساله را تجزیه و تحلیل می کند. رویکرد "کاظم علمداری" در این تجزیه و تحلیل، پرداختن به فاکتورهای فکری، مذهبی، اقلیمی، فرهنگی، سیاسی....

ISBN: 9789646609242 | Pages: 568 | Size: 14x21 cm | Edition: 19 (2019) Why isn’t Iran, a country that used to be one of the largest civilizations in the world, a country that occupies 628,000 square mile of land, a country large as England, France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Denmark combined, a country that has a population of 65 million- compared to....

Society of Iran during Reza Shah Pahlavi جامعه ایران در دوران رضا شاه پهلوی

$16.90

جامعه ایران در دوران رضا شاه پهلوی" کتابی است به قلم "احسان طبری"، که "عزیزالله علیزاده" کار تصحیح آن را عهده دار شد. این اثر بر مبنای مدارک و شواهدی که از گذشته به جا مانده، یک تجزیه و تحلیل تاریخی و اجتماعی از وقایع و وضعیت "جامعه ایران در....

ISBN: 9789643205522 | Pages: 200 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone توهم آگاهی

$20.30

انسانها جوامع و فناوری های بسیار پیچیده ای ایجاد کرده اند ، اما اکثر ما حتی نمی دانیم که یک قلم یا توالت چگونه کار می کند. چگونه با وجود درک کم چنین موفقیتهایی به دست آورده ایم؟ دانشمندان شناختی استیون اسلومان و فیلیپ فرنباخ استدلال می کنند که ما علیرغم....

ISBN: 9786004610667 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2021) Humans have built hugely complex societies and technologies, but most of us don’t even know how a pen or a toilet works. How have we achieved so much despite understanding so little? Cognitive scientists Steven Sloman and Philip Fernbach argue that we survive and thrive despite our mental shortcomings because....

Drunk Tank Pink بازداشتگاه صورتی

$22.00

نگاهی شگفت آور به اینکه چگونه محیط ما به طور ناخودآگاه اما به طرز چشمگیری قضاوت ها و تصمیماتی را که هر روز می گیریم شکل می دهد. اکثر ما با این اعتقاد زندگی می کنیم که انتخاب هایی که انجام می دهیم را کنترل می کنیم که فکر می....

ISBN: 9786008091479 | Pages: 342 | Size: 14x21 cm | Edition: 8 (2021) Most of us go through life believing that we are in control of the choices we make—that we think and behave almost independently from the world around us. But as Drunk Tank Pink illustrates, the truth is our environment shapes our thoughts and actions in myriad ways without our....

Reorganization of the Empire باز آرایی امپراتوری

$22.40

در گذار از دوران پیشامدرن به مدرن ، جامعه ی ایران در سطوح مختلف دگرگون شد. در طی این گذار ، «سرحدات» به «مرز» بدل شد؛ «قلمرو جغرافیایی» شکل گرفت؛ و همزمان با تغییرات مذکور ، اعمال حاکمیت سیاسی از حالت «دولت مستعجل» فراتر رفت و «دولت مدرن» به معنای اخص کلمه، تشکیل....

ISBN: 9789646917989 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

The Path to Hope باریکه راه امید

$9.50

کتاب «باریکه راه امید» دست روی همان نکته‌ی مهم تاریخ سرمایه‌داری و به خاصه چهل سال اخیر جهان گذاشته است؛ نابرابری، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و قدرت، تسلیم شدن دولت‌ها برابر سرمایه‌دارها و به عبارت بهتر همان تحقق سوسیالیسم، نه برای مردم بلکه برای ثروتمندان! خصوصی شدن بانک‌ها، کم و کمتر....

ISBN: 9786226414555 | Pages: 120 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) A short, incisive political tract that criticizes the culture of finance capitalism and calls for a return to the humanist values of the enlightenment: equality, liberty, freedom as defined in the Declaration of the Rights of Man, a return to community, mutual respect, freedom from poverty, and an end to....

The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts & Tools آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

$10.90

جوهر مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی در یک کتاب راهنمای کوچک تحت عنوان «آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی» گرداوری شده اند. این یک مکمل تفکر انتقادی برای هر فرد است. کیفیت زندگی ما و آنچه که تولید می کنیم دقیقا به کیفیت اندیشه ما بستگی دارد. تفکر نامناسب ، هم از....

ISBN: 9789642071852 | Pages: 152 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) This powerful book introduces core critical thinking concepts and principles as an empowering problem-solving framework for every profession, course of study, and indeed every area of life. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools distills the groundbreaking work of Richard Paul and Linda Elder, targeting how to....

Problem Solving 10: A Simple Book for Smart People آشنایی با روش مسئله گشایی

$10.90

آشنایی با روش مسئله گشایی"، "کتابی آسان برای جوانان هوشمند" به قلم "کن واتانابه" است و یک راهنمای ساده و سرگرم کننده برای حل مشکلات است که نه تنها ژاپن، بلکه جهان را با مطالب طوفانی اش در هم کوبیده است. "کن واتانابه" در اصل "آشنایی با روش مسئله گشایی....

ISBN: 9789642071913 | Pages: 112 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) Ken Watanabe originally wrote Problem Solving 101 for Japanese schoolchildren. His goal was to help shift the focus in Japanese education from memorization to critical thinking, by adapting some of the techniques he had learned as an elite McKinsey consultant. He was amazed to discover that adults were hungry for....

Utopia for Realists آرمان شهری برای واقع گراها و چگونه به آن برسیم

$14.60

کتاب"آرمان شهری برای واقع گراها" نوشته "راتگر برگنمن" میباشد که ما را به سفری پر چالش به اعماق تفکرتامان میبرد."راتگر برگنمن" این گونه را به این کتاب توضیح میدهد: جهانی بدون مرز،جهانی بدون فقر! او با ایده هفته ای 15 ساعت کار در هفته،با مثال شهری....

ISBN: 9786008738961 | Pages: 192 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2021) Utopia for Realists is one of those rare books that takes you by surprise and challenges what you think can happen. From a Canadian city that once completely eradicated poverty, to Richard Nixon''s near implementation of a basic income for millions of Americans, Bregman takes us on a journey....

Healing the Soul of a Woman: How to Overcome Your Emotional Wounds التيام روح زن

$17.80

آیا قلب و روح آسیب دیده ی زنی که به دلیل شرایط سخت زندگی اش به شدت آسیب دیده است می تواند التیام پیدا کند؟ اگر از جانب مرد مورد علاقه و اعتمادش آسیب دیده باشد می تواند باز هم عاشق شود و اعتماد کند؟ جویس مایر به عنوان زنی....

ISBN: 9786004613316 | Pages: 200 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) Can a woman who has been deeply hurt by life''s circumstances be healed, heart and soul? If she has been wounded by a man she loved and trusted, can she love and trust again? As a woman who endured years of abuse, abandonment, and betrayal by those closest to....

Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity اعتماد – فضائل اجتماعی و خلق سعادت

$30.50

پیشفته ترین نظریات توسعه می‌گویند راه حل‌هایی که قرار است جوامع را به بهروزی برسانند باید با توجه به ظرفیت های بومی، توسط کسانی که از آنها استفاده خواهند کرد از نو کشف شوند، و بخش مهمی از این شرایط بومی ذیل «فرهنگ» قرار می‌گیرد. از میان انبوه مولفه هایی....

ISBN: 9786222344184 | Pages: 446 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) In his bestselling The End of History and the Last Man, Francis Fukuyama argued that the end of the Cold War would also mean the beginning of a struggle for position in the rapidly emerging order of 21st-century capitalism. In Trust, a penetrating assessment of the emerging global economic....

Forming National Identity in Iran شکل دهی به هویت ملی درایران

$23.60

جایگزین شدن نظم سیاسی جهانی متّکی بر امپراطوری ها توسط نظمی متّکی بر دولت ملت ها طی روندی چهارصدساله به وقوع پیوست. آغاز آن، با سرزدن جنبش های اصلاحگری دینی در قرن شانزدهم میلادی همراه بود و پایانش، مستلزم دو جنگ جهانی. ایران، همچون یک موجودیت سرزمینی دیرپا و یک....

ISBN: 9786227489606 | Pages: 335 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) The replacement of empire-based world political order with nation-state-based order took place over a four-hundred-year period. Its beginning coincided with the rise of religious reform movements in the sixteenth century, and its end required two world wars. Iran, as a long-standing territorial entity and....

Scheherazade Goes West: Different Cultures Different Harems سفر شهرزاد – فرهنک‌های گوناگون حرمسراهای گوناگون

$18.90

فاطمه مرنیسی جامعه‌شناس و فمینیست مراکشی با آثارش، که از سوی کتاب‌خوانان در سراسر جهان «سحرآمیز»، «پُرنقش‌ونگار» و «درخورِ ملاحظه» توصیف و تحسین شده‌اند، بر زندگی زنان در خاورمیانه نور تابانده است. مرنیسی در کتاب سفر شهرزاد تجربه‌های منحصربه‌فردش را، در جایگاه زنِ مراکشیِ آزاد و مستقلی که با عجایب....

ISBN: 9786229776537 | Pages: 192 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) Moroccan sociologist and feminist Fatemeh Mernissi has shed light on women lives in the Middle East with her work, described and admired by readers around the world as magical, colorful and remarkable. In Shahrzads Journey, Mernissi describes her unique experiences as a free and independent Moroccan woman who encounters the....

Sociology of Elite Killer جامعه شناسی نخبه كشی

$18.00

جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی در مورد عملکرد نخبگان سیاسی و چگونگی رفتار جامعه ایران با آنها است. وی در این کتاب به تحلیل جامعه شناختی برخی ریشه های تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران می پردازد. جامعه شناسی نخبه کشی در سال 1377 پرخواننده ترین....

ISBN: 9789643123505 | Pages: 240 | Size: 14x22 cm | Edition: 43 (2021) ....

Get out of your way از سر راه خودت کنار برو

$29.40

این کتاب به تو انگیزه می‌دهد که مسیر زندگی، با خدا همگان شوی، ندایش را بشنوی و خود واقعی‌ات را کشف کنی. با دل و جرئت نه بگویی، افسردگی و اضطراب را از بین ببری، حسرت گذشته را نخوری و نگران آینده نباشی. اعتماد به نفس خود را زیاد کنی....

This book motivates you to live your life, be with God, hear your voice and discover your true self. Say no with your heart and boldness, get rid of depression and anxiety, don't regret the past and don't worry about the future. Increase your self-esteem, challenge yourself, be positive....