Filter by Authors – نویسندگ

Answer to History پاسخ به تاریخ – چاپ آمریکا

$44.50

پاسخ به تاریخ (به فرانسوی: Réponse à l’histoire) (به انگلیسی: Answer to History: The Shah’s Story) نام کتاب خاطراتی نوشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران است که در اصل به زبان فرانسه و پس از وقوع انقلاب (۱۳۵۸) نگاشته شده است. این کتاب بعداً به زبان انگلیسی و زبان فارسی....

ISBN: 964797182 | Pages: 352 | Size: 13.5x21.5 cm | Edition: 1 (2009) Answer to History is a memoir written by the last Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, shortly after his overthrow in 1979 by Islamic revolution. The book was originally written in French and was translated into English and Persian as well as other languages, and was published posthumously in 1980....

The White Revolution انقلاب سفید – چاپ آمریکا

$34.75

کتاب پیش رو که به قلم محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران به رشته تحریر در آمده یکی از چهار کتاب مهم او پیرامون ایران و مسائل ایران است، او در این چهار کتاب که به ترتیب، انقلاب سفید، به سوی تمدن بزرگ، ماموریت برای وطنم و پاسخ به تاریخ؛ در....

ISBN: 9781595842381 | Pages: 211 | Size: 15.5x23 cm | Edition: 1 (2009) The White Revolution or the Shah and People Revolution was a far-reaching series of reforms resulting in aggressive modernization in Iran launched on 26 January 1963 by the Shah, Mohammad Reza Pahlavi, which lasted until 1979....

A Year amongst the Persians/Un Ano Entre Los Persas یک سال در میان ایرانیان

$29.50

کتاب "یک سال در میان ایرانیان" توسط محققان به عنوان یک اثر فرهنگی مهم انتخاب شده است و بخشی از پایگاه دانش تمدن است که ما آن را می شناسیم. این اثر از مصنوعات اصلی بازتولید شده است و تا حد امکان در مورد اثر اصلی صادق است. کتاب شامل....

ISBN: 9789647514804 | Pages: 592 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) ....

Cracking the Freemasons Code فراماسونری – رازها و رمزهای ناگشوده

$16.90

ریشه های واقعی فراماسونری مبهم است . طی سالها تعداد قابل توجهی از نظریه های مختلف در مورد آغاز و تاریخچه فراماسونری در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم در اسکاتلند مسائلی را مطرح کرده اند. برخی از این نظریات درباره منشا سازمانهای فراماسونری ، شروع به حدس و گمان کردند....

ISBN: 9786001171369 | Pages: 292 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) InCracking the Freemasons CodeCooper explains the structure of the Masonic interculture, its connections to covert organizations, the identities of historical Masonic members (who include George Washington, Benjamin Franklin, and Sir Arthur Conan Doyle), the locations of famous Masonic sites, and much more. Readers will discover the true role Freemasonry has....

Zaeefe ضعیفه

$16.60

رسم بر این است که نگاه مردان (یا نگاه مردانه زنان) نمایانگر وضعیت زنان باشد، ولی در این کتاب سعی شده با نشان دادن جایگاه زنان، مردان نیز بهترنمایانده شوند. در این راه سخن با فرد یا مرد معینی نیست بلکه اگرچه مردها همه به طور تک تک می توانند....

ISBN: 9789649376912 | Pages: 368 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

Women with Mustaches and Men without Beards زنان سیبیلو و مردان بی ریش

$13.90

افسانه نجم آبادی استاد تاریخ و مطالعات جنسیت دانشگاه هاروارد در کتاب "زنان سبیلو و مردان بدون ریش" نگرانی های جنسیتی در مدرنیته ایرانی را نشان می دهد که چگونه جنسیت و تمایلات جنسی همپای مدرنیته در ایران دچار تغیر و تحول شده است. این کتاب پژوهشی دقیقدر باب امرجنسی....

ISBN: 9786007683651 | Pages: 150 | Size: 14x21 cm | Edition: 7 (2020) Women with mustaches and men without beards : gender and sexual anxieties of Iranian modernity....

Famous Women in History of Iran زنان بنام تاریخ ایران

$13.20

در جلد اول این مجموعه زنان نام‌آور ایرانی، از عهد باستان تا دوره انقراض ساسانیان معرفی شده‌اند. برخی از این زنان عبارت‌اند از: ماندانا، سپاکو، آریان، اسپارترا، آتوسا، مروئه، رخسان، اباکیش، فدیمه، پارمیس، آمی تیس، ساندوسه، مانیا، رکسانه، ایندوک، برسین، آپامه، رینا، رودگون، رام بهشت، انوشه دخت، آذر ناهید، نرسی....

ISBN: 9789647675480 | Pages: 0 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

Iranian intellectuals روشنفکران ایران در عصر مشروطیت

$13.60

در بستر و روند تحولات سیاسی، اجتماعیف اقتصادی و فرهنگی جدیدی که در عصر قاجاریه در ساختار سنتی جامعه ی ایران به وجود آمد، شکل گیری و پیدایش روشنفکران جدید از مهم ترین رویدادها در تاریخ، فرهنگ و جامعه ی ایران است. شناخت و نقد و بررسی افکار و نقش....

ISBN: 9789648897203 | Pages: 201 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) ....

Abstract of Iranian’s History چکیده تاریخ ایران

$11.80

بر هر ایرانی واجب است که اطلاعاتی ولو مختصر از تاریخ کهن این سرزمین داشته باشد چرا که به قول بزرگی تاریخ می تواند بارها و بارها تکرار شود، پس بر ما واجب است تا تاریخ را بخوانیم و تلاش کنیم که از تکرار حوادث ناگوار و مرگباری که در....

ISBN: 9789649317021 | Pages: 173 | Size: 14x21 cm | Edition: 15 (2019) ....

History of Ladies تاریخ خانمها

$26.40

عصر قاجار، دوره مهمی در تاریخ ایران است، دوره ای که پس از عصر صفوی مجددا یک حکومت مرکزی پایدار، بنیان نهاده شد و سر سلسله قاجارها ایران را که پس از سقوط صفویه دچار مصایب افشاریه و جانشینان کریم خان زند شده بود دوباره یکپارچه کرد و با ایجاد....

ISBN: 9789648618846 | Pages: 464 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2018) ....

Under the Scarf به زیر مقنعه

$12.50

مردمان فرهیخته و با فرهنگ قدر و منزلت زن را دریافته و به طرق مختلف احترام خود را نسبت به آنان نشان داده ان که عملکرد زنان شخصیت و منش و جایگاه خوانواده شان در جلب این حرمت بی تاثیر نبوده است. مردان صاحب نامی در تاریخ ایران به نام....

ISBN: 9789648618969 | Pages: 300 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Mazdak مزدک

$18.90

مزدک اصلاح گری اجتماعی در زمان پادشاهی سلسله ی ساسانی بر ایران است. او در دوره ی پادشاهی قباد یکم از شاهان ساسانی فرقه ای تحت تاثیر باور های مذهبی مانی بنیان نهاد و به تبلیغ آن پرداخت. زمانه ی که مزدک در آن زندگی می کرد با بحران های....

ISBN: 9789643510503 | Pages: 344 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2019) ....

Cyrus the Great کوروش بزرگ

$38.80

کوروش، پادشاه هخامنشی، بارها دستمایه مورخان و محققان تاریخ بوده و کتاب های بسیاری با اتکا بر منابع و اسناد به جا مانده از عصر او، درباره وی نوشته شده است. این کتاب پس از بررسی تاریخ مادها، زندگی کوروش را از تولد تا مرگ دنبال کرده و کوشیده تا....

ISBN: 9789643512729 | Pages: 416 | Size: 17x24 cm | Edition: 5 (2015) ....

The Rise and Fall of the Third Reich ظهور و سقوط رایش سوم

$89.90

ظهور و سقوط رایش سوم" از "ویلیام شایرر" که تاکنون برنده ی جوایز متعددی شده، مطالعه ای است پژوهشی که موضوعات مختلفی نظیر "هولوکاست"، "جنگ جهانی دوم"، "آدولف هیتلر"، و "ظهور و سقوط رایش سوم" را مورد بررسی قرار می دهد. هیچ حکومت قدرتمند دیگری به اندازه "رایش سوم" این....

ISBN: 9789643512057 | Pages: 1225 | Size: 17x24 cm | Edition: 8 (2019) ....

Anonymous Kings شهریاران گمنام

$28.60

کی از بهترین کتاب های تاریخ تحلیلی و از آثار مهم احمد کسرویف تاریخنگار و اندیشمند معاصر، است. کسروی از اواخر سال ۱۳۰۷ به نگارش این کتاب که شامل پژوهش هایی مستند درباره چند خاندان پادشاهی ناشناس و گمنام ایرانی پس از اسلام است، پرداخت. این کتاب در سه بخش....

ISBN: 9789643513184 | Pages: 348 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2020) ....

Siahkal داستان سیاهکل

$19.90

شرح داستان گونه وقایع و رویدادهای سیاهکل در سال ۱۳۴۹ نوشته ناصر وحدتی از سوی موسسه انتشارات نگاه به بازار کتاب آمد. این کتاب که به مردم عدالت خواه، آزاده و هوشمند گیلان تقدیم شده، رمانی خاطره گونه است که پیشتر به صورت دو کتاب “خوندشت” و “روی خوش زندگی....

ISBN: 9789643513887 | Pages: 320 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) ....

The Epic of Babak Khorramdin حماسه بابک خرمدین

$58.90

حماسه بابک خرمدین" ، "اسطوره ایران زمین" به قلم "منصور یاقوتی"، شرح رشادت های یکی از دلیرترین مبارزان ایرانی را به صورت یک داستان تاریخی و تخیلی ارائه کرده است. با وجود اینکه "منصور یاقوتی" این اثر را در قالب یک رمان تخیلی به نگارش درآورده اما در چینش زمینه های....

ISBN: 9786003767355 | Pages: 880 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Eighteen Years History of Azerbaijan تاریخ هجده ساله آذربایجان

$47.60

تاریخ هجده ساله ی آذربایجان که با نام سرنوشت گردان و دلیران نیز شناخته می شود، اثر احمد کسروی، تاریخ نگار و حقوق دان و نظریه پرداز فرهیخته ی ایرانی است که آثار او از مرز هفتاد مجلد نیز گذشته است. وی از جمله اندیشمندانی بود که با تسلط به....

ISBN: 9789643511371 | Pages: 743 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2019) ....

History of the Iranian Constitutional Revolution تاریخ مشروطه ایران

$71.00

تا طلوع آفتاب قرن بیستم ، ایران در حال فروپاشی ناشی از بحران بود. ایران استقلال اقتصادی و سیاسی خود را توسط امپراطوری های روسیه و انگلیس از دست داد زیرا یک سلطنت مطلقه مرفه ، کشور را هر چه عمیق تر به زیر بار بدهی کشانده بود. عده ای از روشنفکران....

ISBN: 9789643511388 | Pages: 951 | Size: 17x24 cm | Edition: 12 (2020) ....

A Political History of the World: Three Thousand Years of War and Peace تاریخ سیاسی جهان – روایت سه هزار ساله جنگ و صلح

$44.80

تاریخچه سه هزار ساله ی جهان که علل جنگ و جستجوی صلح را بررسی می کند. در سه هزار سال تاریخ ، چین حداقل یازده قرن را در جنگ گذرانده است. امپراتوری روم حداقل در طول 50 درصد از عمر خود درگیر جنگ بوده است. از سال 1776 ، ایالات متحده بیش....

ISBN: 9786003769786 | Pages: 672 | Size: 17x24 cm | Edition: 1 (2020) ....

A People’s History of the World تاریخ جهان

$54.70

کتاب تاریخ جهان، اثری نوشته ی کریس هارمن است که اولین بار در سال 1999 انتشار یافت. از اولین جوامع انسانی گرفته تا امپراتوری روم، از قرون وسطی تا عصر روشنگری، و از انقلاب صنعتی تا پایان سده ی بیستم، کریس هارمن در این کتاب ارزشمند، تاریخ و سرگذشت نژاد....

ISBN: 9789643513795 | Pages: 816 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2020) ....

Ancient Persia 3 Vols. تاریخ ایران باستان ۳ جلدی

$249.00

تاریخ ایران باستان" اثری است در سه جلد به قلم "میرزا حسن خان پیرنیا" معروف به "مشیرالدوله" که در زمره ی طولانی ترین و کامل ترین آثار نگارش شده درباره ی ایران باستان می باشد. "حسن پیرنیا" در این کتاب، گستره ی زمانی وسیعی را از حدود دو هزار سال....

ISBN: 9789643511951 | Pages: 2330 | Size: 17x24 cm | Edition: 10 (2019) ....

Iran’s History تاریخ ایران

$73.70

این کتاب درای سه بخش است بخش اول آن تاریخ ایران قبل از اسلام نوشته ی حسن پیرنیا است این بخش، از شکل جغرافیایی فلات ایران آغاز و با مطالبی درباره آمدن آریان ها به فلات ایران، مذهب، اخلاق، خانواده، طبقات و شکل حکومتی آنها ادامه می یابد. مختصری از....

ISBN: 9789643513320 | Pages: 1124 | Size: 17x24 cm | Edition: 11 (2019) ....

Sassanid Persia ایران در زمان ساسانیان

$41.80

این کتاب که تحت عنوان «ایران در زمان ساسانیان» توسط نشر "صدای معاصر" به چاپ رسیده است، توسط نویسنده ای برجسته به نام آرتور کریستین سن به نگارش در آمده است. همان طور که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب بازه مشخصی از تاریخ ایران باستان را مورد مطالعه....

ISBN: 9789643512859 | Pages: 544 | Size: 17x24 cm | Edition: 5 (2019) ....

The name of the night : Siahkal اسم شب سیاهکل

$27.70

به جز فصل های اولیه که به اوضاع اجتماعی سال های بعد از کودتا تا فعالیت های جبهه ی ملی دوم و ماجراهای خرداد ۴۲ می انجامد، فصل های بعدی کتاب، زمینه های شکل گیری جنبش مسلحانه در ایران را به خوبی توضیح داده است و فصل انتهایی که اوج....

ISBN: 9786003761568 | Pages: 446 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....