Showing 1–25 of 123 results

Despotism واژگونه خوانی استبداد ایرانی

$21.00

کتاب "واژگونه خوانی استبداد ایرانی" اثری است به قلم "آرش حیدری" که در آن تلاش می کند نظریه ی استبداد ایرانی را لا به لای وبا، قحطی و انواع و اقسام فشارهای جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نویسنده می کوشد تا خواننده را به این تفکر وا دارد....

ISBN: 9786008975793 | Pages: 370 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

The Identity of Iran هویت ایران

$26.00

هویت ایران" اثری است به قلم "فخرالدین عظیمی"، که در آن دیدگاه های مدنی و نمودهای ناسیونالیسم در ایران را مورد واکاوی قرار می دهد. "فخرالدین عظیمی" با بررسی "هویت ایران" در نه فصل، خو و سرشت وطن دوستی را در ایرانیان به تصویر می کشد و نتایج حاصل از....

ISBN: 9789644160523 | Pages: 416 | Size: 17x24 cm | Edition: 2 (2020) ....

First Democracy نخستین دموکراسی

$21.80

کتاب نخستین دموکراسی: چالش اندیشه ای از دوران باستان خستین دموکراسی به سه دلیل خواندنی است: 1-بررسی تطبیقی بین نخستین دموکراسی در یونان باستان و آمریکای قرن بیست و یک از موارد کمیاب است، به ویژه آن که پژوهشگرش آمریکایی تبار و استاد دانشگاه باشد و این پژوهش را....

ISBN: 9786007806388 | Pages: 307 | Size: 12x20 cm | Edition: 5 (2021) First Democracy: The Challenge of an Ancient Idea Americans have an unwavering faith in democracy and are ever eager to import it to nations around the world. But how democratic is our own "democracy"? If you can vote, if the majority rules, if you have elected representatives--does this automatically....

The Unthinkable Revolution in Iran ناگهان انقلاب

$28.60

جنبش‌های براندازانه‌ی مردمی نسبت به ابعادشان همواره محل مناقشه و منازعه بوده‌اند. خاصیت رخدادگونگی این جنبش‌ها، فرم اعتراض‌ها و تغییرات بنیادی که در دولت‌ها، حکومت‌ها و کلیت ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند، فهم، تبیین، شناخت، تفسیر و تحلیل‌شان را سخت‌تر و متفاوت‌تر کرده‌است. انقلاب‌ها گاهی چنان عظیم‌اند....

ISBN: 9786220603245 | Pages: 350 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) The shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, would remain on the throne for the foreseeable future: This was the firm conclusion of a top-secret CIA analysis issued in October 1978. One hundred days later the shah--despite his massive military, fearsome security police, and superpower support was overthrown by....

Iranian Constitution and the issue of Law مشروطه ایرانی و مسئله قانون

$13.50

قسمت هایی از کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون (لذت متن) (مسئله ایران) غالبا در بستر کلان روایت سنت مدرنیته فهم و تفسیر شده است، تفسیری که با نگاه به سابقه نوسازی و تجدد ایران در دو سده اخیر کوشیده وضع کنون را تبیین کند و نشان دهد چرا به....

ISBN: 9786004369268 | Pages: 144 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Finance is the spirit of the Constitution مالیه روح مشروطه است

$20.50

آن چه پیش روست، پس از مقدمه های لازم، بر تجربه اصلاح نظام بودجه ریزی به دست ( مورگان شوستر ) یک دوره و ( آرتور میلسپو ) دو دوره تمرکز دارد. در این چارچوب، پس از نگاهی کوتاه، به زمینه های ورود ایشان به ایران، اقدام ها و برنامه های آن ها مرور....

ISBN: 9786229806418 | Pages: 330 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....

Persian Constitutional Revolution گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران

$19.80

یکی از ویژگی های اصلی محمدامین رسول زاده، رجل طراز اول قفقاز در قرن حاضر، پشت سر داشتن انبوهی از تجارب انقلابی است. و در میان این تجارب- انقلاب های روسیه در 1905 و 1917، انقلاب ترک های جوان عثمانی- نقش و حضور فعالانه او در مقطعی حساس از انقلاب....

ISBN: 9786008514268 | Pages: 360 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Domestic Culture in the Middle East فرهنگ و زندگی در ایران عصر قاجار و خاورمیانه

$21.00

این متن به بررسی فرهنگ داخلی خاورمیانه می پردازد. در یکی از شهرهای سنتی خاورمیانه، ورودی های خیابانی به طرز فریبنده ای به خانه های بزرگ و مجهز و راحت طبقه ثروتمند رسمی و تجار باز می شد. در اینجا منسوجات به عنوان واحدهای انعطاف پذیر مبلمان، کتانی خانگی، لباس....

ISBN: 9786229852507 | Pages: 128 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) Domestic Culture in the Middle East: an Exploration of the Household Interior....

A Peace to End All Peace صلحی که همه صلح ها را بر باد داد

$48.50

فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه معاصر کتاب صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد، اثری نوشته ی دیوید فرامکین است که اولین بار در سال 1989 منتشر شد. فرامکین در این کتاب آشکار می کند که چگونه و چرا متفقین تصمیم گرفتند جغرافیا و سیاست....

ISBN: 9789642090488 | Pages: 624 | Size: 17x24 cm | Edition: 16 (2021) A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East The Middle East has long been a region of rival religions, ideologies, nationalisms, and ambitions. All of these conflicts-including the hostilities between Arabs and Israelis, and the violent challenges....

Exorcising Terror: The Incredible Unending Trial of General Augusto Pinochet شکستن طلسم وحشت

$15.80

کتاب شکستن طلسم وحشت محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه نویسنده مشهور آریل دورفمن بیست و پنج سال از زندگی خود را در سایه ی خطرناک و مخوف ژنرال پینوشه که درباره شیلی و کل جهان برنامه ریزی هایی میکرد آزار دید. دورفمن تمامی جزئیات محاکمه های....

ISBN: 9786229950746 | Pages: 200 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2021) Renowned author Ariel Dorfman, obsessed for twenty-five years with the malignant shadow General Pinochet cast upon Chile and the world, followed every twist and turn of the four year old trial in Great Britain, Spain and Chile as well as in the U.S., the country that had created Pinochet....

Clothing policies سیاست های پوشاک در دوره قاجارو پهلوی اول

$29.40

این کتاب با نگاهی متمرکز بر تاریخ معاصر، جریان تغییر الگوهای پوشاک را از لا‌به‌لای صدها متن و سند تاریخی بیرون کشیده و تصویر قابل شناختی از چگونگی وقوع آن مجسم می‌کند. تحولات نظام پوشاک در این کتاب، با در نظر گرفتن تغییرات در نظام‌های «ایدئولوژیک»، «طبقاتی»، «فرهنگی» و «سیاسی....

ISBN: 9786226669405 | Pages: 320 | Size: وزيری cm | Edition: 1 (2021) ....

Saint Petersburg Has musicancy سن پترزبورگ موزیکانچی دارد

$14.70

سن پترزبورگ موزیکانچی دارد" کتابی است از "علی اکبر شیروانی" که "سن پترزبورگ به روایت مسافران دوره قاجار" را به تصویر می کشد. این اثر که "جلد چهارم از مجموعه تماشای شهر" است، شرح نخستین برخورد و شگفت زدگی مسافران از مواجهه با این شهر زیبا و مشهور را در....

ISBN: 9786009801947 | Pages: 212 | Size: 12x20 cm | Edition: 7 (2021) ....

The Source of Sufism in Iran سرچشمه تصوف در ایران – تاثیرات تعلیمات بودایی در فرهنگ ایران

$26.50

سرچشمة تصوف را برخی در هند و ادیان کهن آن، و بعضی در ادیان ایران باستان از مهر، میترا، آئین بهی و زردشتی می جویند. عده ای نیز عقاید صوفیه را تلفیقی از همة این موارد با اسلام می دانند. مطالب کتاب حاضر، یادداشت های مرحوم سعید نفیسی دربارة تاریخ....

ISBN: 9786222671570 | Pages: 293 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....

Iranian Women in History زن به ظن تاریخ

$23.60

در بررسی و تحلیلی که بر روی شخصیت های اسطوره ای، افسانه ای و تاریخی بدون پا فشاری و اصرار بر اثبات حقیقی بودن وجود آن ها با خیالی و وهمی بودنشان انجام داده ام، سعی کرده ام از روی کلماتی که زندگی آن ها را توصیف کرده است و....

ISBN: 9789647675611 | Pages: 462 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

The social context of the revolution of Iran زمینه های اجتماعی انقلاب ایران

$19.40

زمینه های اجتماعی انقلاب ایران" کتابی است از "حسین بشیریه"، که در ابتدا به عنوان تز دکترای وی به زبان انگلیسی چاپ شده بود و نسخه ای که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برگردان فارسی آن بوده که "علی اردستانی" کار ترجمه اش را به انجام رسانیده است. این اثر....

ISBN: 9789649940106 | Pages: 284 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) ....

Roots and Thoughts – Articles on Iranian History and Thought ریشه ها و اندیشه ها – مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان

$27.40

مجموعه مقالاتی از دکتر علی‌نقی منزوی درباره وجوه گوناگون تاریخ و فرهنگ ایران. علی‌نقی منزوی در مقالاتی که به کوشش غلامحسین صدری‌افشار در کتاب ریشه‌ها و اندیشه‌ها: مقاله‌‌هایی در تاریخ و اندیشۀ ایرانیان گردآوری شده به موضوعات و مقوله‌های متنوعی در ارتباط با فرهنگ و تاریخ ایران پرداخته که از....

ISBN: 9786006977010 | Pages: 472 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

Mana’s Secret رازمانا – زندگی و دیدگاه های استاد محمدرضا شجریان

$18.60

راز مانا" که اثری است شامل "زندگی و دیدگاه های استاد محمدرضا شجریان"، حاصل گفت و گوهایی با خسروی آواز ایران است که توسط "محسن گودرزی" ، "محمدجواد غلامرضا کاشی" و "علی اصغر رمضانپور" تدوین و گردآوری شده است. "راز مانا" به سبب پوشش دادن مطالبی از بدو تولد تا دهه....

ISBN: 9786007289662 | Pages: 267 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Rumi’s Secret: The Life of the Sufi Poet of Love راز مولانا

$24.90

همه میدانند زندگی مولانا بسیار پرفراز و نشیب و راز آمیز بوده است. حال باید از خود پرسید این زندگی پرفراز و نشیب برای انسانی معاصر که همه چیزش را حاضرو آماده دریافت می کند، چه بهره ای می تواند داشته باشد، این پرسش به خصوص هنگامی جدی تر می....

ISBN: 9786222670597 | Pages: 342 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2021) The acclaimed New York Times bestselling author of Smash Cut, Flannery, and City Poet delivers the first popular biography of Rumi, the thirteenth-century Persian poet revered by contemporary Western readers. Ecstatic love poems of Rumi, a Persian poet and Sufi mystic born over eight centuries ago, are beloved by....

The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought ذهن و بازار

$43.70

موضوع سرمایه داری در طول تاریخ، تنها سوژه اقتصادانان نبوده است. فیلسوفان ، سیاستمداران ، شاعران و دانشمندان علوم اجتماعی قرن‌ها درمورد تأثیرات فرهنگی، اخلاقی و سیاسی سرمایه‌داری بحث کرده‌اند و راجع به این موضوع نظریه‌های فراوانی ارائه داده اند. کتاب "ذهن و بازار - جایگاه سرمایه داری در تفکر اروپای مدرن“ نوشته....

ISBN: 9789651262579 | Pages: 740 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2021) Capitalism has never been a subject for economists alone. Philosophers, politicians, poets and social scientists have debated the cultural, moral, and political effects of capitalism for centuries, and their claims have been many and diverse. The Mind and the Market is a remarkable history of how the idea of capitalism....

How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century ذهن پیشوا – کیش شخصیت دیکتاتورها در قرن بیستم

$21.00

کتاب ذهن پیشوا مطالعه‌ای به موقع از هشت مستبد قرن بیستم که بر کیش های شخصیتی که آنها در مردم خود ایجاد کردند تمرکز دارد. دیکتاتورهای هوشیار، کاوشگر و فهیم، تکنیک های به کار گرفته شده توسط ظالمان را برای فرمان دادن به پشتیبانی از بین می برد و هشدارهایی....

ISBN: 9786229686089 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) No dictator can rule through fear and violence alone. Naked power can be grabbed and held temporarily, but it never suffices in the long term. In the twentieth century, as new technologies allowed leaders to place their image and voice directly into their citizens'' homes, a new phenomenon appeared where....

28 Mordad Lesson درس 28 مرداد

$23.30

درس ۲۸ مرداد از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده فروپاشی نهضت ملی شدن صنعت نفت در روزهای پایانی مرداد 1332، نقطۀ عطفی بود در تاریخ معاصر ایران که بیشتر زمینه های شکل گیری و بازیگران اش بحث و بررسی شده است تا جنبه های....

ISBN: 9786003001107 | Pages: 384 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2015) ....

Nothing to Envy – Ordinary lives in North Korea حسرت نمی خوریم – زندگی در کره شمالی

$24.70

کتاب حسرت نمی خوریم (زندگی در کره شمالی)، اثری تأثیرگذار نوشته ی باربارا دمیک است. این کتاب به داستان زندگی شش نفر از شهروندان کره ی شمالی در طول پانزده سال می پردازد و دوره ای پرآشوب را به تصویر می کشد که در آن، کیم ایل-سونگ از دنیا....

ISBN: 9786004051866 | Pages: 434 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) An eye-opening account of life inside North Korea—a closed world of increasing global importance—hailed as a “tour de force of meticulous reporting” (The New York Review of Books) NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD FINALIST In this landmark addition to the literature of totalitarianism....

Hated figures in the contemporary history of Iran چهره های منفور در تاریخ معاصر ایران

$42.00

کتاب چهره‌های منفور در تاریخ معاصر ایران حاوی شرح‌حال و اقدامات مهم تنی چند از شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است که به‌زعم نویسنده کارنامۀ نامطلوبی از خود برجای گذاشته‌اند و عملکردشان به دور از موازین اخلاقی و به ضرر منافع ملی بوده است. او با همین دیدگاه فعالیت‌های آنان را....

ISBN: 9789643511531 | Pages: 600 | Size: 17x24 cm | Edition: 1 (2021) ....

Fourteen articles about footovat and guilds چهارده رساله در باب فتوت و اصناف

$25.30

کتاب حاضر مشتمل بر متن کامل 14رساله درباره "فتوت و اصناف پیشه ور "است که برای نخستین بار چاپ و منتشر شده است .این رساله ها باساس نسخه های خطی منحصر به فرد که مشخصات هر یک در ابتدای رساله ها آمده با پاره ای اطلاعات و توضیحات به طبع....

ISBN: 9789643620387 | Pages: 386 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) ....

Why Iran lagged behind and the west moved forward چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

$49.70

چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت" کتابی است به قلم دکتر "کاظم علمداری"، که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ جامعه شناختی این مساله را تجزیه و تحلیل می کند. رویکرد "کاظم علمداری" در این تجزیه و تحلیل، پرداختن به فاکتورهای فکری، مذهبی، اقلیمی، فرهنگی، سیاسی....

ISBN: 9789646609242 | Pages: 568 | Size: 14x21 cm | Edition: 19 (2019) Why isn’t Iran, a country that used to be one of the largest civilizations in the world, a country that occupies 628,000 square mile of land, a country large as England, France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Denmark combined, a country that has a population of 65 million- compared to....