Showing all 21 results

The Che handbook چه گوارا – راهنمای چه

$26.80

راهنمای چه» مخاطبان را با زندگی و اندیشه­ های استثنایی مردی آشنا می­کند که اگرچه به کسوت اسطوره درآمده است، در همین سال­های نزدیک و بر همین جهان آشنای ما می­زیسته است. «چه» همگان را تشویق می­کرد به «انسان نوین» تبدیل شوند. در این کتاب عکس....

ISBN: 9789643809423 | Pages: 451 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2014) ....

1000 symbols 1000 نماد

$29.70

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همه نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نمادها دنیای استنتاج و پیشنهاد است، نه جهان واقعیات مادی و اظهارات صریح. تعریف ساده نماد....

ISBN: 9789641853282 | Pages: 372 | Size: 23.5x22 cm | Edition: 5 (2020) ....

The Power of Myth قدرت اسطوره

$25.80

کتاب "قدرت اسطوره" برای "جوزف کمپبل" و کارهای او تجدید حیاتی دوباره بود. او یک محقق ، نویسنده و معلم برجسته است و تأثیر عمیقی بر میلیون ها انسان ، از جمله جورج لوکاس ، خالق جنگ ستارگان داشته است.«اسطوره و دنیای جدید»، «سفر به دنیای درون»، «نخستین قصه گویان»، «قربانی و....

ISBN: 9789643053468 | Pages: 344 | Size: 17x24 cm | Edition: 16 (2020) ....

The Sistani Cycle of Epics and Iran’s National History روایت های خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی

$18.90

کتاب حاضر با نگاهی نو به حماسه های ایرانی می نگرد، حماسه هایی که بر اثر پرتو جاودانه ی شاهنامه کمتر به چشم آمده اند و اگر نیز دیده شده اند نه چنین یکدست و در مجموعه ای مرتبط، بلکه با هدف انکار ارزش وجودی آنها یا صرفا وظیفه شناسی....

ISBN: 9789642134205 | Pages: 288 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2018) The Sistani Cycle of Epics and Iran’s National History: On the Margins of Historiography....

A Short History of Myth تاریخ مختصر اسطوره

$10.50

تاریخ مختصر اسطوره" به قلم "کارن آرمسترانگ" اثری است خواندنی و خیره کننده که در آن به سوالات بنیادینی پیرامون اسطوره و تاریخ آن می پردازد؛ سوالاتی نظیر اینکه اسطوره چیست و چگونه توسعه یافته است و چرا ما هنوز بسیار خواهان آن هستیم. نویسنده ما را به دوران پارینه....

ISBN: 9789642131457 | Pages: 113 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Greek Myths اسطوره‌های یونانی

$10.50

در این کتاب برخی از مهم ترین و پرتاثیرترین اسطوره های یونانی از جمله نبردهای حماسی جنگ تروا، سرگردانی های ادوسئوس (ادیسه)، سرنوشت اندوهبار اودیپوس، ماجراهای قهرمانانه ی هراکلس (هرکول)، تسیوس (تزه)، پرسئوس و جیسون با همه ی جذابیت داستانی خود بازگفته می شوند. نویسنده ما را به پانتئون خدایان....

ISBN: 9789643051198 | Pages: 112 | Size: 17x24 cm | Edition: 10 (2020) ....

Hindu Myths اسطوره‌های هندی

$10.50

در کتاب حاضر، اسطوره های روایت شده ی هندی از قرن اول میلادی تا قرن شانزدهم به همراه آموزه های دینی آن ها تشریح گردیده که از منابع مختلف، به خصوص متون دایره المعارفی پوراناها (داستان های قدیم) برگزیده شده است. گفتنی است، مضامین اصلی این اسطوره ها، آفرینش، نگهداری....

ISBN: 9789643058920 | Pages: 120 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Parallel Myths اسطوره‌های موازی

$26.40

در واقع می توان گفت از زمانی که انسانها لب به سخن گفتن گشودند ، اسطوره نیز داشته اند. اسطوره شناسی اولین شکل بیان ادبی ما و پایه همه تاریخ و اخلاق است. اکنون ، در کتاب اسطوره های موازی ، محقق کلاسیک ج ف بیرلین اسطوره های کلیدی از همه سنت های....

ISBN: 9789643054984 | Pages: 454 | Size: 14x21 cm | Edition: 8 (2019) ....

Mythes égyptiens اسطوره‌های مصری

$10.50

در این کتاب مجموعه ای از تصاویر، نوشتار و نقاشی های مربوط به آرمگاه ها و معابد مصر باستان گردآمده است .برخی از این تصاویر نمایانگر تلاش فکری مصریان برای توضیح چگونگی آفرینش جهان است و برخی نیز ماجراهای خدایان را بیان می کند....

ISBN: 9789643050979 | Pages: 106 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

Celtic Myths اسطوره‌های سلتی

$10.50

سلت ها اقوامی اروپایی بودند که در زمان اوج گسترش خویش، در سراسر این قاره، از جزایر بریتانیا و ایرلند، تا ایتالیا و ایبری (اسپانیا و پرتغال) و یونان و رومانی پراکنده بودند و سرانجام رومیان و قبیله های ژرمن آنان را راندند و امروز اخلاف آنان را در ایرلند....

ISBN: 9789643053314 | Pages: 111 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Roman Myths اسطوره‌های رومی

$10.50

اسطوره های رومیان با اسطوره های دیگر ملل باستان تفاوت هایی دارند. آن ها داستان هایی درباره ی خدایان و کردوکارهایشان نیستند و به عنوان قصه هایی تخیلی و جادویی عرضه نمی شوند. روایتگران آن ها، نویسندگانی چون لوی، ویرژیل و اوید، با اسطوره همچون تاریخ برخورد می کردند. تاریخ....

ISBN: 9789643051600 | Pages: 118 | Size: 14x21 cm | Edition: 7 (2020) ....

Russian Myths اسطوره‌های روسی

$12.50

ورود مسیحیت به دولت روس کیف در پایان قرن دهم، تکامل تمدن روسیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. به رغم فراموش شدن خدایان کفر کیش، مسیحیت و اعمال باورهای کفر کیشی قرن ها به هم زیستی خود ادامه دادند و نظامی را به وجود آوردند که به «کیش....

ISBN: 9789643059132 | Pages: 126 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....

Mesopotamian myths اسطوره‌های بین‌النهرینی

$10.50

به طور خلاصه کتاب "اسطوره های بین النهرینی" به کشف مجدد و رمزگشایی افسانه ها و اسطوره های بین النهرین می پردازد. این کتاب ارزشمند به نوعی معرفی و بازگویی حماسه گیلگمش و دیگر حماسه های بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است. علاوه بر این به صورت....

ISBN: 9789643050917 | Pages: 112 | Size: 14x21 cm | Edition: 8 (2019) ....

Inca Myths اسطوره‌های اینکا

$10.50

داستانهای گیرایی که اینکاها درباره خود و جهان پیرامون خود می گفتند براساس گزارش های بازمانده از فاتحان و رویدادنگاران اسپانیایی در دسترس ما است.این کتاب نگاهی است به عناصر بنیانی فرهنگ و جامعه اینکا براساس آن گزارش ها،و مروری بر منابعی که دانش ما درباره اساطیر این تمدن....

ISBN: 9789643058852 | Pages: 104 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2020) ....

Persian Myths اسطوره‌های ایرانی

$10.50

داستانهای سنتی ایران باستان ، که منطقه وسیعی از آسیای مرکزی را اشغال کرده بود ، همگی در قالب صورتی از اسطوره شناسی در این کتاب جمع آوری شده است. در کتاب «اسطوره های ایرانی» تقابل بین خیر و شر ، پیروزی خدایان ، استثمار قهرمانان و موجودات خارق العاده مانند پرنده جادویی سیمرغ....

ISBN: 9789643050115 | Pages: 105 | Size: 14x21 cm | Edition: 13 (2020) ....

Norse Myths اسطوره‌های اسکاندیناوی

$10.50

افسانه هایی گیرا و دلنشین، و گاه ترساننده از خدایان و الاهگان، پهلوانان و زنان قهرمان، هیولاها و غولان، که از اسکاندیناوی پیش از مسیحیت بر جا مانده است. اسطوره های مردمان شمالی (نورس ها) که در آن زمان هنوز قادر به نوشتن نبودند. سینه به سینه نقل شد و....

ISBN: 9789643053123 | Pages: 111 | Size: 17x24 cm | Edition: 6 (2019) ....

Aztec and Maya Myths اسطوره‌های آزتکی و مایایی

$10.50

اسطوره های آزتکی و مایایی از سنت فرهنگی مشترک آمریکای میانی ریشه می گیرند که هنوز در اگاهی مردم مکزیک و آمریکای مرکزی امروز زنده است و وجوه مشترک و نیز تفاوت های آن با اسطوره های جهان کهن جالب و تفکرانگیز است. اسطوره های مایایی آفرینش و توفان به....

ISBN: 9789643052164 | Pages: 111 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2019) ....

Mythologies اسطوره امروز

$10.50

اسطوره ها فقط فرآورده های جامعه های ابتدایی و کهن نیستند. ذهنیت جوامع امروزی نیز توانایی حیرت انگیزی در ساختن اسطوره از رویدادهای روزمره ی سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی و غیره دارد. اما هرچند تلاش برای اسطوره ای کردن دیدگاه های بشر امروز گسترده باشد، برخورد علمی....

ISBN: 9789643051891 | Pages: 128 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2019) ....

The Myth اسطوره

$10.50

در بخش نخست کتاب، برخی از مهمترین نظریه های مربوط به سرشت و خاستگاه اسطوره از دید تاریخی بررسی و با اشاره به متنهای ادبی گوناگون، ربط این نظریه ها با ادبیات نشان داده می شود. دیدگاه های گذشته که اسطوره را از مقوله تاریخ، علم، فلسفه اخلاقی، یا بازی....

ISBN: 9789643054298 | Pages: 129 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 () ....

Persian Mythology شناخت اساطیر ایران

$15.60

ایران باستان سرشار از اسطوره های گوناگون و افسانه های عامیانه بوده است. درست مانند فرهنگ غنی اش. کتاب شناخت اساطیر ایران اسطوره ها را معرفی کرده و جایگاه این اسطوره ها در زندگی سیاسی، آیینی و شخصی افراد را روشن می سازد. همچنین درباره ی مذهبی که به این....

ISBN: 9789646194069 | Pages: 214 | Size: 17x24 cm | Edition: 24 (2020) ....

Zoroaster’s mythological life اسطوره‌ی زندگی زردشت

$14.50

کتاب "اسطوره زندگی زردشت" کتابی به تالیف "ژاله آموزگار" و "احمد تفضلی" است که چاپ یازدهم آن توسط نشر چشمه در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب ارزشمند شخصیت تاریخی زردشت را واکاوی می کند و از همین حیث کتابی منحصر بفرد است که سالیان سال مورد استفاده علاقه....

ISBN: 9789646194120 | Pages: 200 | Size: 17x24 cm | Edition: 10 (2015) ....