Showing 1–25 of 125 results

Top of Class series مجموعه کلاس کوچولو ها

$14.60

....

ISBN: 9786000804459 | Pages: 192 | Age: +2 | Size: 16.5x15 cm | Edition: 1 (2018) ....

Penny Farthing Goes to School: To Teach Stranger Danger خانم پلیس دریاره‌ی غریبه‌ها چه گفت؟ هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

وقتی در فروشگاه شلوغ، دختر کوچولو مادرش را گم کرد، چه کار کرد؟ آیا یاد حرف های خانم پلیس افتاد و به همان حرف ها عمل کرد یا همراه غریبه ای به جای دیگری رفت؟ داستان شیرین خانم پلیس، برای بچه های کوچولو نوشته شده است. هدف کتاب این است....

ISBN: 9786000809010 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Pc Penny Farthing is a mother of 4 children 2 teenage boys and twin girls. Penny is a community police officer working within the area she lives. She takes her daughters to school and continues her journey to work. Today she is teaching the young children at Newtown primary school....

My Underpants Rule بعضی غریبه‌ها حقه بازند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

بیشتر غریبه ها خوب مهربان هستند. اما ممکن است بعضی از غریبه ها، بخواهند ما را گول بزنند. بنابراین، آماده ایم تا با چشم تیزبین حقه باز شناسمان، هر حقه و کلکی را بشناسیم و بگوییم، «نه!». از این کتاب برای برقراری گفت و گو استفاده کنید. بگذارید مطالب کتاب....

ISBN: 9786000809140 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) ....

It’s MY Body بدنم مال خودم است – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

این کتاب، به کودکان 2 تا 8 سال یاد می دهد که چگونه امنیت خود را حفظ کنند و اجازه ندهند کسی برخلاف میل آنها دست به بدنشان بزند، یا تماس فیزیکی با آنها داشته باشد. تصویرهای ساده ی کتاب کمک می کند که مطالب بهتر فهمیده شوند و درک....

ISBN: 9786000809058 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Preschool children can learn safe boundaries, how to distinguish between "good" and "bad" touches, and how to respond appropriately to unwanted touches. This is a powerful book for enhancing self-esteem. Parenting Press''s bestseller....

Never Talk to Strangers با غریبه‌ها حرف نمی‌زنم – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

تشخیص آشنا از غریبه برای بچه ها سخت است. با توجه به اینکه ممکن است بعضی از غریبه ها، بچه ها را اذیت کنند و آزار دهند، بهتر است راه شناخت غریبه ها را به بچه ها یاد و به آنها آموزش دهیم که چگونه با غریبه ها رفتار کنند....

ISBN: 9786000809027 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) This book brilliantly highlights situations that children will find themselves in—whether they’re at home and the doorbell rings, or playing in the park, or mailing a letter on their street—and tells them what to do if a stranger (always portrayed as a large animal, such as a rhino....

I Won’t Go With Strangers با غریبه‌ها جایی نمی‌روند – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

مامان گفته که او باید منتظر بایستد تا یک شخص مطمئن دنبالش برود و او را با خودش از مدرسه به خانه ببرد. وقتی لو منتظر ایستاده، به آدم بزرگ هایی که به او پیشنهاد می دهند او را به خانه اش ببرند، چه می گوید....

ISBN: 9786000809034 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Lu won’t go with just anyone! She is waiting to be picked up after school. She stands on the sidewalk, all alone, and it starts to rain. Ms. Smith walks by, and offers to take her home. Ms. Smith lives in Lu’s neighborhood—but does Lu really know her? Lu....

Do You Have a Secret? آیا رازی داری؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

رازداری می تواند کار جالب و بامزه ای باشد. اما اگر آن راز ما را اذیت کند، چیز خوبی نیست. اگر زمانی رازی در دل داشته باشیم که باعث ناراحتی ما شود، یا نگرانمان کند، باید آن راز را به یکی از بزرگ ترها بگوییم. کسانی مثل بابا، مامان، یا....

ISBN: 9786000809003 | Pages: 36 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) Every child has secrets, and many secrets are fun to keep, for instance, a surprise birthday gift for Mom, or a secret handshake with a young friend. But sometimes, children have secrets that make them feel bad, and these secrets are best shared with their parents, or with some trusted....

What If a Stranger Approaches You? اگر غریبه‌ای به تو نزدیک شود چه می کنی؟ – هشدارهای جنسی و جسمی

$5.40

گاهی ممکن است غریبه ای از ما بخواهد که سوار ماشین او شویم چه باید بکنیم؟ یادگیری نکته هایی که به ما کمک می کنند تا از خطرها در امان باشیم، کار ساده ای نیست. این کتاب سعی کرده با زبان ساده و مثال های روشن، این نکته ها را....

ISBN: 9786000809041 | Pages: 24 | Age: +4 | Size: 20x20 cm | Edition: 1 (2020) A stranger asks you if you want a ride. What should you do? Learning to recognize dangerous situations with strangers can be confusing, but you can be prepared. The scenarios and tips in this book will help you make the right choices about strangers....

Hilo: Waking the Monsters بیدار کردن هیولاها – هایلو ۴

$19.70

داستانی پر از هیجان که خواننده را سر جایش میخکوب می کند! دی جی و جینا دو بچه ی کاملا عادی اند. اما هایلو این طور نیست. هایلو نمی داند که از کجا آمده و روی زمین چه کار می کند. همچنین نمی داند که چرا رفتن به مدرسه با....

ISBN: 9786000806361 | Pages: 200 | Age: +8 | Size: 16.5x23.5 cm | Edition: 1 (2020) DJ and Gina are TOTALLY ordinary kids. But Hilo isn''t! ALERT! ALERT! ALERT! Has our favorite space boy finally met his match? Not if D.J. and Gina can help it! Mega Robot Monsters are suddenly waking up all over and they''re TOO BIG and TOO STRONG for Hilo....

Hilo: The Great Big Boom حادثه‌ی عظیم – هایلو ۳

$19.70

داستانی پر از هیجان که خواننده را سر جایش میخکوب می کند! دی جی و جینا دو بچه ی کاملا عادی اند. اما هایلو این طور نیست. هایلو نمی داند که از کجا آمده و روی زمین چه کار می کند. همچنین نمی داند که چرا رفتن به مدرسه با....

ISBN: 9786000806354 | Pages: 200 | Age: +8 | Size: 16.5x23.5 cm | Edition: 1 (2020) Aah!!!! Everyone''s favorite space boy is BACK! Hilo may look like an ordinary kid, but he’s DEFINITELY not! When we last saw Hilo, DJ, and Gina, Gina had been sucked into a mysterious portal! But friends don’t let friends disappear into NOWHERE! It’s up to D.J. and Hilo to....

Hilo: Saving the Whole Wide World نجات تمام دنیا – هایلو ۲

$19.70

داستانی پر از هیجان که خواننده را سر جایش میخکوب می کند! دی جی و جینا دو بچه ی کاملا عادی اند. اما هایلو این طور نیست. هایلو نمی داند که از کجا آمده و روی زمین چه کار می کند. همچنین نمی داند که چرا رفتن به مدرسه با....

ISBN: 9786000806347 | Pages: 200 | Age: +8 | Size: 16.5x23.5 cm | Edition: 1 (2019) Everyone''s favorite space boy, Hilo, is just settling into life on earth (Bowling? Knock-knock jokes? OUTSTANDING!) when strange portals begin opening up all over town. And HOLY MACKEREL! Even STRANGER creatures are coming through them! But it will take more than a GIANT MUTANT CHICKEN, A VIKING HIPPO....

Hilo: The Boy Who Crashed to Earth پسری که از فضا به زمین سقوط کرد – هایلو ۱

$19.70

داستانی پر از هیجان که خواننده را سر جایش میخکوب می کند! دی جی و جینا دو بچه ی کاملا عادی اند. اما هایلو این طور نیست. هایلو نمی داند که از کجا آمده و روی زمین چه کار می کند. همچنین نمی داند که چرا رفتن به مدرسه با....

ISBN: 9786000806330 | Pages: 200 | Age: +8 | Size: 16.5x23.5 cm | Edition: 1 (2019) BOOM! CLANG! CRASH! D.J. and Gina are totally ordinary kids. But Hilo isn''t! Hilo just fell out of the sky and doesn’t know where he came from, or what he’s doing on Earth. (Or why going to school in only your underwear is a BAD idea!) . . . But UH-OH....

Here’s Hank: Robot on the Loose ربات سرگردان – ماجراهای هنک ۱۰

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000805531 | Pages: 104 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 1 (2019) Hank''s school is hosting its first-ever Build-a-Robot competition and Hank is ready to win. There''s just one problem: he completely forgot about the contest! While other kids have been working on their robots for a month, Hank has just two days to create an amazing....

Here’s Hank: Hooray! My Butt Left the Bench جانمی! مرا به تیم راه دادند – ماجراهای هنک ۹

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801908 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 2 (2018) For two years running, Hank''s school has beaten their arch rivals at the annual second grade basketball game. When his friends try out, Hank is determined to play, too. There''s just one problem: Hank is terrible at basketball. Luckily Dr. Dunk (AKA Hank''s dad) and Hank''s....

Here’s Hank: Always Watch Out for the Flying Potato Salad! مواظب سالاد پرنده باشید – ماجراهای هنک ۸

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801892 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 2 (2018) When Hank goes with his mom to her deli for Take Your Child to Work Day, he learns that he doesn''t have the greatest talent as a deli worker. He messes up all the sandwiches and has to deal with one very unsatisfied customer—his arch-rival, Nick McKelty....

Here’s Hank: The Soggy, Foggy Campus اتراق در باد و باران – ماجراهای هنک ۷

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801885 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 2 (2018) We Love Nature Day" is fast approaching, and everyone in Hank''s class gets to write and perform a poem. One problem: Hank has no idea where to start. Luckily his mom has a great idea—the family will go camping. Out in nature, Hank will be able to find....

Here’s Hank: You Can’t Drink a Meatball Through a Straw کوفته قلقلی را نمی توان با نی خورد؟ – ماجراهای هنک ۶

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801878 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 1 (2017) Hank is nothing like his cousin Judith Ann. When she comes to stay with the Zipzer family while taking part in a junior chef competition, she gives off an air of perfection. She’s an excellent cook, and doesn’t let Hank forget it, either. But when Hank enters the competition, too....

Here’s Hank: How to Hug an Elephant چگونه یک فیل را بغل کنیم – ماجراهای هنک ۵

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801861 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 2 (2018) When Hank''s class takes a field trip to the zoo, he quickly gets lost after his partner (and nemesis) ditches him. Unable to read the map, Hank wanders and finds himself locked in a habitat with Elsie, an elephant recently rescued and kept isolated. He begins a game of....

Here’s Hank: There’s a Zombie in My Bathtub زامبی در حمام – ماجراهای هنک ۴

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801854 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 3 (2019) With Halloween approaching, Hank and his friends decide to watch a scary movie to get ready for the holiday. But the movie turns out to be a bit too scary for Hank, and suddenly he sees zombies every time he closes his eyes. Everyone says zombies aren’t real, but then....

Here’s Hank: Fake Snakes and Weird Wizards مار قلابی و شعبده باز عجیب – ماجراهای هنک ۳

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801847 | Pages: 104 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 2 (2018) Hank’s sister Emily wants Ralph’s Reptile Show to perform at her birthday party more than anything, but Ralph is booked solid. So Hank comes up with a plan: he’ll disguise himself as a magician called The Westside Wizard and pull a snake from thin air! But when Hank’s true identity....

Here’s Hank: Stop That Frog! قورباغه ی گم شده – ماجراهای هنک ۲

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801830 | Pages: 88 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 3 (2019) Hank''s class gets to take care of Principal Love''s pet frog while he''s away, and Hank is thrilled when he''s selected to take it home for the weekend. But when he forgets to put the top back on the tank, Hank''s excitement quickly turns to....

Here’s Hank: Bookmarks Are People Too! نشانه های کتاب هم آدم‌ اند – ماجراهای هنک ۱

$7.60

سلام ، اسم من هنک است. چیزی که لازم است درباره ام بدانید این است که من سعی نمی کنم بچه های کلاس را بخندانم، ولی بدون اینکه خودم بخواهم این کار را می کنم. دیکته من از تمام درس هایم بدتر است. البته حالا که فکر می کنم، می بینم....

ISBN: 9786000801823 | Pages: 96 | Age: +8 | Size: 14.18.5 cm | Edition: 3 (2019) Hank stars the same Hank as in the bestselling Hank Zipzer series, only this time he''s in 2nd grade! Hank is a kid who doesn''t try to be funny, but he somehow always makes the kids in his class laugh. He''s pretty bad at memorizing stuff, and....

Mars: You Decide How to Survive! ماجراجویی در مریخ – خودت تصمیم بگیر چطور زنده بمانی

$12.80

دلت می خواهد بدانی که سفر به یک سیاره ی دیگر چگونه است؟ این کتاب به خواننده فرصت ماجراجویی می دهد. در این مأموریت تو به همراه جوان ترین فضانوردان دنیا عازم مریخ می شوی. در خلال این مأموریت با خطرات واقعی روبرو می شوی و باید تصمیمات واقعی بگیری....

ISBN: 9786000803025 | Pages: 240 | Age: +12 | Size: 14x18.5 cm | Edition: 1 (2019) Join the youngest crew of astronauts ever to make the trip to Mars! Faced with fearsome dangers and difficult decisions, your choices will determine your fate on the Red Planet. Will you achieve the mission and return home to Earth safely, successfully earning the title of the youngest astronaut ever....

12 Stories From Tazkirat al-Awliya دوازده قصه از تذکره الاولیا عطار نیشابوری

$13.90

فرید الدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران نام آور پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در نیشابور است. این عارف بزرگ، عمیق ترین مسائل عرفانی را به ساده ترین شمل در قالب داستان هایی شیرین در شعرهایش بیان میکند. تذکره الاولیا به معنی یاد....

ISBN: 9786000807849 | Pages: 180 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....

10 Stories From Masnavi-ye-Manavi ده قصه از مثنوی مولوی

$14.80

مثنوی معنوی کتابی است با قصه های فلسفی و حکمت آمیز بسیار که خواندن و فهم آن ساده نیست. یکی از دلایلش آن است که مولوی قصه های تو در تو تعریف می کند. یعنی قصه ای را آغاز می کند و بعد به دو یا سه قصه دیگر می....

ISBN: 9786000806491 | Pages: 132 | Age: +4 | Size: 17x15 cm | Edition: 1 (2019) ....