Showing 1–25 of 179 results

Filter by Authors – نویسندگ

Partridge and Turtles – from Thousand and One Nights دراج و لاک پشت‌ها – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۹

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511683 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Magical Fountain – from Thousand and One Nights چشمه‌ی جادویی – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۸

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511676 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Lion Cub and Human – from Thousand and One Nights بچه شیر و آدمیزاد – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۷

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511669 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Diamond Valley – from Thousand and One Nights دره‌ی الماس – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۶

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511652 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Hawk and the King – from Thousand and One Nights شاهین و پادشاه – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۳

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511621 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Hakim Royan and the King of Greece – from Thousand and One Nights حکیم رویان و ملک یونان – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۲

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511614 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 6 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Fisherman and Demon – from Thousand and One Nights ماهیگیر و دیو – از مجموعه قصه‌های تصویری هزار و یک شب – جلد ۱

$4.80

در هر كتاب یكی از قصه‌های شیرین هزار و یك شب آمده است. قصه‌ها همراه با تصاویر رنگی و زیبا است. هزار و یك‌شب یكی از آثار معروف و بسیار زیبای جهان است....

ISBN: 9786002511607 | Pages: 12 | Age: +4 | Size: 22x22 cm | Edition: 5 (2019) In each book, one of the sweet tales of One Thousand and One Nights is mentioned. The stories come with colorful and beautiful images. One Thousand and One Nights is one of the most famous and beautiful works in the world....

Name the suspension نامیدن تعلیق

$18.60

کتاب پیش رو به مطالعه ی مفهوم و موقعیت تاریخ انتقادی در ایران کنونی می پردازد، موضوعاتی را که تاریخ انتقادی باید در دوره ی گذار از سنت به مدرنیته، به آن ها بپردازد، مطرح می کند و چگونگی نگارش تاریخ این کشور را به دور از نگاه شرق شناسانه....

ISBN: 9786008975342 | Pages: 340 | Size: 12x20 cm | Edition: 1 (2019) ....

Mummy and honey مومیا و عسل

$15.40

مومیا و عسل" مجموعه داستانی است به قلم "شهریار مندنی پور" که شامل سیزده داستان کوتاه بوده و کارکردهای زبان و نحوه ی به کارگیری آن بیش از همه در آن به چشم می خورد. آن سوی داستان های این کتاب، افرادی هستند که رنج می کشند و این رخدادهای....

ISBN: 9789644480409 | Pages: 261 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) ....

Shahnameh Ferdowsi منتخب شاهنامه فردوسی همراه با نثر

$25.00

در این اثر منتخبی از روایات و ابیات خواندنی و دلنشین شاهنامه ی فردوسی همراه با نثری روان از ابیات حذف شده ی آن، به گونه ای گرد هم آمده اند كه سیر داستانی این سروده ی حماسی حفظ شود. گزیده ای از کتاب بیامد سپهبد سپهدار طوس              بدو داد....

ISBN: 9789648925302 | Pages: 544 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Last Breath نفس آخر

$43.50

چشم هایم از گره کراواتش بالاتر رفت، صورتش برعکس همیشه صاف صاف بود. بدون هیچ ته ریشی، لب های موزونش باز تکان خورد، دارم اولتیماتوم آخر رو میدم بهت! اگه حرکت کنم دیگه تمومه، تا ابد تمومه، تا نفس اخر. تو میشی جزو دارایی من ! و من این قدر خسیسم....

ISBN: 9789642161614 | Pages: 693 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) ....

The Unspoken ناگفته ها

$35.90

....

ISBN: 9789642161515 | Pages: 685 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) ....

Season of life فصل زندگی

$25.60

با شنیدن کلمه ی عاشق، چشم های ناباورم را باز کردم و به او خیره شدم. با چشم های خیس از اشک به من نگاه می کرد. یعنی عشق من گریه می کرد؟! و من با دهان نیمه باز و چشم های خیس به آواری که هر لحظه بیشتر روی....

ISBN: 9789642161546 | Pages: 465 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Wuthering Heights عشق هرگز نمی میرد – بلندیهای بادگیر

$26.30

بلندی های بادگیر، داستان پرشور و طوفانی عشق جنون آمیز و به نوعی شیطانی میان کاترین ارنشاو و هیثکلیف است. هیثکلیف، کودکی سرراهی بود که پدر کاترین، او را به فرزندی پذیرفت. پس از مرگ آقای ارنشاو، هیثکلیف توسط برادر کاترین، هیندلی، مورد آزار و تحقیر قرار می گرفت؛ او....

ISBN: 9789643511227 | Pages: 446 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2019) Emily Brontë''s only novel endures as a work of tremendous and far-reaching influence. The Penguin Classics edition is the definitive version of the text, edited with an introduction by Pauline Nestor. Lockwood, the new tenant of Thrushcross Grange, situated on the bleak Yorkshire moors, is forced to seek....

Highway شاهراه

$18.80

رمانی است از سینا دادخواه، رمان نویسی که اولین رمانش به نام «یوسف آباد خیابان سی و سوم» که درنیمه ی دوم دهه هشتاد منتشر شد با بازتاب فراوانی از سوی مردم روبرو شد و پس از آن رمان «زیباتر» را روانه بازار کرد. شاهراه که سومین رمان او محسوب....

ISBN: 9786002298270 | Pages: 321 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

Land and Revolution in Iran, 1960–1980 زمین و انقلاب در ایران ۱۳۴۰ – ۱۳۶۰

$16.20

اصلاحات ارضی ایران که توسط دولت شاه بین سالهای 1962 و 1971 انجام شد، یکی از بلندپروازانه ترین اقدامات در تاریخ مدرن خاورمیانه بود. با این حال، کمتر از موفقیت آماری آشکارش، دستاوردهای واقعی برنامه، از نظر منافع مثبت برای دهقانان، ناچیز بود. بعدها، نارضایتی گسترده هزاران روستای ایرانی منجر....

ISBN: 9786226843461 | Pages: 285 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) Carried out by the government of the shah between 1962 and 1971, the Iranian land reform was one of the most ambitious such undertakings in modern Middle Eastern history. Yet, beneath apparent statistical success, the actual accomplishments of the program, in terms of positive benefits for the peasantry, were negligible....

Another day of the council روز دیگر شورا

$19.80

روز دیگر شورا" رمانی است از نویسنده ی تحسین شده، "فریبا وفی"، که زندگی یک زن به نام شورا را در بستری از ارتباطات میان او با خانواده ی خود و همسرش، و همچنین خود همسر و فردی به اسم ژان، دنبال می کند. داستان "روز دیگر شورا" در دو....

ISBN: 9789642134663 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) ....

The Mystery of the Blue Train راز قطار آبی

$16.70

آمریكایی ثروتمندی به نام روفوس وان‌آلدین نگران دخترش، روت كترینگ است. ازدواج دخترش با اشراف‌زاده انگلیسی تهیدستی به نام درك كترینگ در آستانه فروپاشی است و روفوس از مدتها پیش دخترش را تشویق می‌كرده از همسر بی‌وفا و نامردش جدا شود. روفوس برای اینكه دخترش را خوشحال كند، یاقوتهای تاریخی....

ISBN: 9789643635725 | Pages: 314 | Size: 12x20 cm | Edition: 5 (2019) In this official authorized edition from the Queen of Mystery, robbery and brutal murder aboard a luxury transport ensnares the ever-attentive Hercule Poirot. When the luxurious Blue Train arrives at Nice, a guard attempts to wake serene Ruth Kettering from her slumbers. But she will never wake again—for....

Pahlavi’s Stories داستان‌های پهلوانی و عیاری ادبیات فارسی

$45.00

ایرانیان از سپیده‌دم تاریخ همواره درگیر نبرد در منطقه‌ای پر از کشمکش بوده‌اند و این درگیری منجر به ظهور پهلوانان نامداری در طی تاریخ پرفراز و نشیب شده است. رستم برجسته‌ترین پهلوان ایرانی در دودمان سلحشور ظهور کرد. در کنار پهلوانان، عیاران نامداری نیز پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند، که....

ISBN: 9789644082290 | Pages: 712 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2019) ....

Origin Story: A Big History of Everything داستان خاستگاه انسان و جهان هستی

$18.00

کتاب داستان خاستگاه انسان و جهان هستی (تاریخ بزرگ همه چیز) نوشته دیوید کریستین تاریخ گیرایی از جهان را ارائه می دهد - از انفجار بزرگ در پیشاتاریخ و دوران دایناسورها گرفته تا جهانی سازی گسترده و فراتر از آن در عصر حاضر. بیشتر مورخان با تأکید بر تاریخی خاص ، افراد....

ISBN: 9786229600436 | Pages: 296 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) This New York Times bestseller "elegantly weaves evidence and insights . . . into a single, accessible historical narrative" (Bill Gates) and presents a captivating history of the universe -- from the Big Bang to dinosaurs to mass globalization and beyond. Most historians study the smallest slivers of time, emphasizing specific dates, individuals, and....

The Feeling خط احساس

$24.50

این کتاب روایتگر ماجرایی است از جوانانی که در حال و هوای این روزهای جامعه زندگی می کنند و خانواده هایی که هنوز بر سنت ها و رسوم قدیم تاکید دارند. یگانه و محراب فرزندان دو خانواده ی تقریبا پای بند به سنت هستند که چندان مایل به ازدواج آن....

ISBN: 9786001872648 | Pages: 394 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2019) ....

Sir Harford Jones خاطرات سرهارفورد جونز

$18.50

زمانی که ناپلئون می خواست به هند حمله کند گروهی را به دربار فتحعلی شاه فرستاد تا بتواند راه خود را هموار کند. سرهارفورد جونز در فوریۀ سال 1807 به ریاست هیئتی که به ایران فرستاده شد منصوب گردید. هدف از این ماموریت آن بود که پیام پادشاه انگلستان را....

ISBN: 9786004052788 | Pages: 366 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) During Iran’s war with Russia of 1804-13, Napoleon sent a military mission under General Gardane to the Qajar court at Tehran. Britain hastily responded by appointing Brydges envoy extra­ordinary and minister plenipotentiary to the court of Persia (adding a baronetcy), with instructions to ensure Iran’s continuance as a bulwark....

Writing Reviews for Readers’ Advisory چگونه مرور کتاب بنویسیم

$12.20

بر اساس مجموعه ای از کارگاه های آموزشی هوپر که به کتابخانه های عمومی سراسر کشور ارائه می شود ، نوشتن نظرات برای خوانندگان در مورد یک کتاب بسیار مهم است. در فصل های کتاب «چگونه مرور کتاب بنویسیم» مباحثی از جمله تفاوت بین نقد و بررسی مورد بحث قرار می....

ISBN: 9786008091141 | Pages: 166 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) Reviews are an important resource for readers’ advisory and collection development. They are also a helpful promotional tool, introducing patrons to what is new on the shelf....

Why Iran lagged behind and the west moved forward چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

$49.70

چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت" کتابی است به قلم دکتر "کاظم علمداری"، که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ جامعه شناختی این مساله را تجزیه و تحلیل می کند. رویکرد "کاظم علمداری" در این تجزیه و تحلیل، پرداختن به فاکتورهای فکری، مذهبی، اقلیمی، فرهنگی، سیاسی....

ISBN: 9789646609242 | Pages: 568 | Size: 14x21 cm | Edition: 19 (2019) Why isn’t Iran, a country that used to be one of the largest civilizations in the world, a country that occupies 628,000 square mile of land, a country large as England, France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Denmark combined, a country that has a population of 65 million- compared to....

Where the Moon Isn’t جایی که ماه نیست

$13.50

کتاب جایی که ماه نیست، رمانی نوشته ی نیتان فایلر است که اولین بار در سال 2013 به چاپ رسید. متیو هومز و برادر بزرگترش در حالی که به همراه پدر و مادرشان در تعطیلات هستند، شبانه و به صورت مخفیانه از خانه خارج می شوند اما فقط متیو، سالم....

ISBN: 9786007141434 | Pages: 293 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2019) An Indie Next Pick While on vacation with their parents, Matthew Homes and his older brother snuck out in the middle of the night. Only Matthew came home safely. Ten years later, Matthew tells us, he has found a way to bring his brother back. What begins as the story....