Showing all 10 results

Last Breath نفس آخر

Original price was: $48.50.Current price is: $43.50.

چشم هایم از گره کراواتش بالاتر رفت، صورتش برعکس همیشه صاف صاف بود. بدون هیچ ته ریشی، لب های موزونش باز تکان خورد، دارم اولتیماتوم آخر رو میدم بهت! اگه حرکت کنم دیگه تمومه، تا ابد تمومه، تا نفس اخر. تو میشی جزو دارایی من ! و من این قدر خسیسم....

ISBN: 9789642161614 | Pages: 693 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) ....

Season of life فصل زندگی

$26.60

با شنیدن کلمه ی عاشق، چشم های ناباورم را باز کردم و به او خیره شدم. با چشم های خیس از اشک به من نگاه می کرد. یعنی عشق من گریه می کرد؟! و من با دهان نیمه باز و چشم های خیس به آواری که هر لحظه بیشتر روی....

ISBN: 9789642161546 | Pages: 465 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Pilgrimage and Love طواف و عشق

$39.90

خدایا قرار بر این نبود، خدایا قرار بر این بی قراری نبود، قرار بر این همه بی قرار شدن هم نبود. قرار بر این دل باختن و دل سپردن نبود، قرار من بودم و تو بودی و طواف حرمت. قرار تو بودی و من و پای پیاده ام، قرار من....

ISBN: 9789642161256 | Pages: 684 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2020) ....

South from North جنوب از شمال

$32.80

می‌دونی مثل چی هستی؟ با کمی تعجب نگاهش کردم، دست دراز کرد موهایم را از روی گونه‌ام کنار زد. به سلکی یک نسیم -مثل شمالی! چشمانش تمام صورتم را کاوید. -سبز و خنک و آروم. دستش را روی گونه‌ام گذاشت. دلم پایین ریخت. زمزمه کردم: -تو هم جنوبی. گوشه‌ی لبش....

ISBN: 9789642161829 | Pages: 536 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The illusion of love توهم عاشقی

$38.40

غافلگیر که نه شوک زده بود. باید باور می کرد از او پیشنهاد ازدواج دریافت کرده؟ داغ کرده و داشت بین این همه گرمی جاری شده بر وجودش بی تابانه دست و پا می زد و چه بد که بین این همه حس خوب و شیرین باز چشمانش سر ناسازگاری....

ISBN: 9789642161461 | Pages: 697 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2018) ....

Toxic ivy پیچک سمی

$31.40

به خانه که رسید عصبی و برافروخته بود، برای لحظه ای بغض نهفته در گلویش راه نفس هایش را بند آورد. چادر را که محکم زیر چانه گرفته بود رها کرد و بقچه را از زیر چادر بیرون آورد. در برخلاف همیشه بسته بود ولی صدای بازی بچه ها در....

ISBN: 9789642161676 | Pages: 528 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Burned Idol بت سوخته

$35.40

برشی از کتاب: با سرتقی به پوریا نگاه کرد و گفت: -اصلا همینه که هست، مگه قراره هرچی بگی، بگم چشم؟ خنده‌اش گرفت؛ اما خنده‌اش را پشت لب‌هایش نگه داشت. همین کارها را می‌کرد که روز به روز عزیزتر می‌شد. سیاه سوخته‌ی لجباز! -همینی که هستی پابندم کرده دختر! اولین....

ISBN: 9789642161652 | Pages: 680 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

That She آن او

$39.30

قسمت هایی از کتاب آن او برگشت و نگاهی به او انداخت و چندبار لبش را جوید. از همان جا هم می توانست لبخند جدانشدنی صورتش را ببیند. سری برای خودش تکان داد. بی شک، بدون تردید، همین جا، امروز می توانست به خودش بگوید این دختر را می خواهد....

ISBN: 9789642161898 | Pages: 776 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

Alley Cafe کافه کوچه

$24.20

لیلی دوست دارد عاشق شود. بعد با عشقش برود جایی مثل یک مزرعه در کلبه‌ای چوبی به دور از هیاهوی میترا و مجیدهای این شهر صبح به صبح به مرغ و خروس‌هایش دانه بدهد. شیر گاوهایش را بدوشد و بعد برای گیلبرت غذایی خوشمزه آماده کند. عصرها با موهایی که....

ISBN: 9789667215057 | Pages: 357 | Size: 14x21 cm ....

Dawn of Love سپیده عشق

$19.80
ISBN: 9789649024646

گویا با معشوق خود وعده دیدار داشت. در طی راه تا گورستان این حالت عجیب با شوق بیش‌تری ادامه یافت و زمانی که در انتظار آمدن او نشسته بود احساس کرد لرزش دستانش مهار کردنی نیست