Four works from Florence Scovel Shinn چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
$17.90
0 in stock

Four works from Florence Scovel Shinn چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

مترجم: گیتی خوشدل
ناشر: پیکان

$17.90

Out of stock

Description

ISBN: 978-964-328-337-2

نویسنده: فلورانس اسکاول شین
مترجم: گیتی خوشدل
ناشر: پیکان
تعداد صفحات: ۳۷۶
زبان كتاب: فارسی
اندازه كتاب: رقعی
سال انتشار: ۱۳۸۶
فرازهای از کتاب
1..آنچه در عبادت میطلبید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد.
باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده اید !
2.تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمیکند !
3.اگر کسی موفقیت بطلبد و اوضاع را برای شکست آماده کند ، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است !
4.درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمیبیند باید برای آن تدارک ببیند !
5.معمولا درست پیش از کامیابی عظیم ، دلسردی و شکست ظاهری از راه میرسد !
6.آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک میشود و از اینرو تردید میکند و میترسد .
دوست یا “شفا دهنده” به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او میبیند و هرگز دچار تزلزل نمیشود ، چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست !
“به عینیت درآوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسانتر از “به عینیت در اوردن خواسته ” برای خویشتن است .
از ا ین رو اگر کسی احساس میکند دچار تزلزل شده است هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد .
7.هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد.
8.تنها به سه منظور جرات کنید کلامتان را بکار ببرید : برای طلب شفا و برکت و سعادت .
9.اصولا هر مرضی حاصل ذهنی نا آرام است !هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ی ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است .
10.خیرخواهی انسان نیکخواه ، پیرامونش هاله ای عظیم از حمایت می افریند .
11.روح آدمی ذهن نیمه هوشیار او است و هر آنچه را که عمیقا احساس کند _خواه نیک و خواه بد_ به دست آن غلام نیک امین (ذهن نیمه هوشیار) بر صحنه ظاهر میشود .
12.تا خود را توانگر احساس نکنی توانگریت به منصه ی ظهور نمیرسد
13.به محض اینکه انسان اراده کند تا کاری را به انجام برساند که از آن میهراسد ، دیگر مجبور به انجام آن نخواهد بود .
14.باید “احساس حضور خدا” را به عادت بدل کند تا لحظه ای از یاد خدا غافل نباشد.
“در همه ی راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید.”
هیچ چیز زیاده از حد ناچیز یا زیاده از حد عظیم نیست !
گاه رویدادی بس ناچیز میتواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد .
رابرت فولتون با دیدن آب جوشی که از یک کتری بخار میکرد کشتی بخار را دید .
15.هرگاه انسان بیش از اندازه از خود مظمئن باشد اغلب با مانعی بازدارنده برخورد میکند که معنایش این است که به جای توکل به “الوهیت درون” به شخصیت خود اتکا کرده است .
16.آنچه آدمی میجوید در جستجوی آدمیست ! “تلفن” در پی “بل” بود .
17.تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما میبرد ، اندیشه های منفی خود اوست !
هیچکس جز خود آدمی چیزی به خود نمیدهد و هیچکس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمیدارد .
18.آدمی هرگز نباید مجسم کند یا به زور تصویر ذهنی بسازد .
هنگامی که او میطلبد تا طرح الهی به ذهن هوشیارش بیاید ،بارقه های الهام بر دلش خواهد تابید و خود را در حال بدست آوردن توفیقی بزرگ خواهد دید .
این است آن تصویری که نباید از آن چشم بردارد .
19.والاترین خواهش آدمی ، آگاهی از طرح الهی زندگی خویشتن است .
20.انسان عادی ترس را بر ایمان ترجیح میدهد…پس ایمان حاصل اراده است .
21.در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد .
پس نمیتواند چیزی را که از آن اوست از دست بدهد و هرچیزی که گم بشود ، خود یا هم سنگ آن را باز خواهد ستاند .
22.عشریه یا بخشیدن یک دهم درآمد ، یک سنت قدیمی است که بی تردید بر دارایی آدم می افزاید.
23.انسان تنها میتواند آن باشد که خود را چنان ببیند و تنها میتواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند .

Additional information

Weight 0.240 kg
Dimensions 17 × 2 × 21 cm

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader