Showing all 10 results

Devilish Money پول و شیطان

$18.70

این کتاب محصول اواخر عمر تولستوی است و همانند دیگر آثار این نویسنده ی بزرگ دغدغه هایی بیش از داستان گویی صرف برای نوشتن این اثر وجود داشته است. ترجمه ی حاضر شامل دو داستان پول و شیطان است و برگرفته از مجموعه ای است با نام سونات کروتیزور و....

ISBN: 9789643340759 | Pages: 269 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2018) ....

Keynes Hayek: The Clash That Defined Modern Economics کینز و هایک

$25.60

بازار یا دولت؟ دولت تا چه اندزه باید در بازار دخالت کند؟ اگر اقتصاد گرفتار رکود شود تکلیف دولت چیست؟ از صد سال قبل که کینز و هایک دوئل اقتصادی‌شان را بر سر این پرسش آغاز کردند و نوادگان‌شان نیز هنوز مشغول مباحثه هستند، این پرسش ها بین سیاست گذاران....

ISBN: 9786222342906 | Pages: 420 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) As the stock market crash of 1929 plunged the world into turmoil, two men emerged with competing claims on how to restore balance to economies gone awry. John Maynard Keynes, the mercurial Cambridge economist, believed that government had a duty to spend when others would not. He met his opposite....

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Libertyراه باریک آزادی

$36.60

کتاب "راه باریک" نوشته نویسندگان کتاب "چرا ملت ها شکست میخورند"،"دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " میباشد. "دارون عجم اوغلو" و جیمز رابینسون " بر اساس دهها سال تحقیق،به توضیح موضوعی بسیار مهم می پردازند که چرا برخی کشور ها به سمت پیشرفت و آزادی حرکت میکنند،در حالی....

ISBN: 9786222341688 | Pages: 640 | Size: 14x21 cm | Edition: 5 (2020) From the authors of the international bestseller Why Nations Fail, a crucial new big-picture framework that answers the question of how liberty flourishes in some states but falls to authoritarianism or anarchy in others--and explains how it can continue to thrive despite new threats. In Why Nations Fail....

Private Truths, Public Lies حقایق نهان دروغ های عیان

$29.00

حقایق نهان، دروغ های عیان" اثری است از "تیمور کوران" که به "پیامدهای اجتماعی تحریف ترجیح" می پردازد. چقدر پیش آمده که عقاید ذهنی و حسی خود را به همان شکل که در سرمان هست بیان کنیم؟ زمانی که در بحث با یک مخاطب قرار می گیریم، چه مقدار از....

ISBN: 9786222343705 | Pages: 480 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) Preference falsification, according to the economist Timur Kuran, is the act of misrepresenting one's wants under perceived social pressures. It happens frequently in everyday life, as when we tell the host of a dinner party that we are enjoying the food when we actually find it bland. In Private Truths....

Why Nations Fail? چرا ملت‌ها شکست میخورند

$38.50

کتاب چرا ملت ها شکست میخورند؟ ریشه های قدرت، ثروت فقر این کتاب نوشته دارون عجم اوغلو، جیمز ای.رابینسون است به ترجمه محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور و مقابله متن: سید علیرضا بهشتی شیرازی است. «چرا ملت ها شکست می‌خورند» با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می‌دهد که....

ISBN: 9789643344528 | Pages: 636 | Size: 14x21 cm | Edition: 14 (2021) Is it culture, the weather, geography? Perhaps ignorance of what the right policies are? Simply, no. None of these factors is either definitive or destiny. Otherwise, how to explain why Botswana has become one of the fastest growing countries in the world, while other African nations, such as Zimbabwe, the....

History of Wisdom تاریخ خرد ورزی – مختصر ولی کامل

$37.70

در درک و شناخت جهان، فلسفه یک سرگرمی یا برج عاجی نیست که عده ای در آن بشینند و حرف هایی بزنند که خودشان هم از آن سر در نیاورند. همانطوری که روشن بینی در تاریخ مدیون فلسفه است. بایستی سوالات بنیادین در فلسفه را با زبانی ساده و روان....

ISBN: 9786222341602 | Pages: 570 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

Iran on the razor’s edge ايران بر لبه تيغ – گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی

$27.70

آینده ی ایران چه می شود؟ این سوال دشوار و طاقت فرساست و نمی توان آن را از ذهن پاک کرد، خلاصه آن که زندگی روزمره هر شهروندی هم به آن گره خورده است. این کتاب شرح شماری از مهم ترین مسائلی است که پیش روی ایرانیان و حکمرانان شان....

ISBN: 9786222343910 | Pages: 358 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2021) ....

Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity اعتماد – فضائل اجتماعی و خلق سعادت

$30.50

پیشفته ترین نظریات توسعه می‌گویند راه حل‌هایی که قرار است جوامع را به بهروزی برسانند باید با توجه به ظرفیت های بومی، توسط کسانی که از آنها استفاده خواهند کرد از نو کشف شوند، و بخش مهمی از این شرایط بومی ذیل «فرهنگ» قرار می‌گیرد. از میان انبوه مولفه هایی....

ISBN: 9786222344184 | Pages: 446 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) In his bestselling The End of History and the Last Man, Francis Fukuyama argued that the end of the Cold War would also mean the beginning of a struggle for position in the rapidly emerging order of 21st-century capitalism. In Trust, a penetrating assessment of the emerging global economic....

Conquest اشغال – انقلاب دوم تولد آمريکا ستيزي

$30.20

طی سال هایی که از اشغال سفارت آمریکا می گذرد آثار زیادی در ایران درباره آن منتشر شده است. اکثر آثار سعی دارند اقدام دانشجویان را توجیه کنند و معمولا اشاره به اقدامات و سیاست های تجاوزکارانه آمریکا علیه ملت ایران از زمان ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد....

ISBN: 9786222342005 | Pages: 352 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2021) ....

How Did We Become What We Are? ما چگونه، ما شدیم

$35.20

کتاب ما چگونه ما شدیم به قلم دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته شده و به ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران به همراه نقد‌ها و نظر‌ها می‌پردازد. این کتاب طی ۲۵ سال – از بهار ۷۴ تا ۹۹ – ۳۳ بار تجدید چاپ شده است. این کتاب، تاریخی، تحلیلی....

....