Memories and Life of Irandokhet Mir-Hadi خاطرات و زندگی ایراندخت میرهادی
$9.90
0 in stock

Memories and Life of Irandokhet Mir-Hadi خاطرات و زندگی ایراندخت میرهادی

به کوشش: آذر میرهادی
ناشر: قطره

$9.90

Out of stock

Description

ISBN: 964-341-484-1

به کوشش: آذر میرهادی
ناشر: قطره
تعداد صفحات: ۲۸۰
زبان كتاب: فارسی
اندازه كتاب: رقعی
سال انتشار: ۱۳۸۶
زنی ساده، مهربان، پرورش یافته در خانواده نیمی سنتی نیمی امروزی، با گذر از مراحل سخت زندگی تحت تأثیر سرنوشتی متفاوت از دیگران، وارد حرفه پزشکی می شود.
در این کتاب می خوانید که کدامین انگیزه ها باعث گردید که این پزشک به انسانی مردمی، وطن دوست، باوجدان و نیک دل مبدل گردد. پزشکی که با همان لباس مردم ساده روستا، با اراده ای محکم و قلبی مهربان، چهل سال در استان همدان و دهات و شهرهای اطراف خدمت کرد و به این شهرت رسید که نسخه اش در همان بار اول شفا می دهد.
:فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کودکی
فصل دوم: دبیرستان آمریکایی (نوربخش)
فصل سوم: تابستانها و آخرین خاطرات کودکی
فصل چهارم: سفر به اروپا
فصل پنجم: اولین عشق
فصل ششم: استقلال
فصل هفتم: به دنبال عشق در تئاتر
فصل هشتم: گروه سیار
فصل نهم: فردیناند
فصل دهم: جدایی
فصل یازدهم: زایمان
فصل دوازدهم: بازگشت فردیناند
فصل سیزدهم: پاریس
فصل چهاردهم: ایران – وطن
فصل پانزدهم: همدان
فصل شانزدهم: مشکلات یک طبیب جوان
فصل هفدهم: سالهای خستگی
فصل آخر
چند شعر از ایراندخت میرهادی
عکسها

Additional information

Weight 0.300 kg
Dimensions 17 × 2 × 21 cm

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader