Showing all 10 results

The Magic Fish ننه ماهی

$14.90

گیس‌گلابتون دختر زیبای ماهی‌گیر اسیر دست نامادری است و زن‌بابا و دخترش دور از چشم ماهی‌گیر گیس‌گلابتون را اذیت می‌کنند. یک روز پادشاه در میدان شهر جشنی می‌گیرد تا برای ازدواج پسرش، دختر مناسبی پیدا کند. اما زن‌بابا گیس‌گلابتون را با خودش به جشن نمی‌برد. گیس‌گلابتون از غصه آن‌قدر گریه....

ISBN: 9786226630290 | Pages: 40 | Age: +8 | Size: 20x26 cm Golden Hair” is a sweet and kind girl that lives with her bitter stepmother and spoiled stepsister. They never treat her well and make her do everything around the house. While cleaning a fish one day, she asks Golden Hair to let her go and in return, she would grant....

Namaki نمکی

$14.90

هفت درو بستی نمکی / یه درو نبستی نمکی» این شعر را شنیده‌ای؟ می‌دانی قصه‌اش چیست؟ نمکی، شش خواهر داشت و خانه‌شان هشت در داشت. هر شب یکی از این هفت خواهر باید درهای خانه را می‌بست. یک شب که نوبت نمکی بود، فراموش کرد که در هشتم خانه را ببندد....

ISBN: 9786226630276 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20x26 cm Imagine having a house with eight doors. I think you would sometimes forget to close all the doors! But I hope to God that if you ever forget to close one – just like the story of “Namaki’ where she forgot to close the eighth door – the same thing that happened....

Little Pea and The Sneaky Beast نخودک و دیو کلک

$14.90

پیرزن و پیرمرد بچه‌دار نمی‌شدند تا اینکه یک دختر ریزه‌میزه و فسقلی به نام نخودک وارد زندگی‌شان شد. وقتی نخودک داشت با بچه‌ها توی کوچه بازی می‌کرد ناگهان دیو کلک به سراغشان آمد و آنها را به خانه‌ی خودش برد. فکر می‌کنی نخودک ریزه‌میزه می‌تواند از دست دیو فرار کند....

ISBN: 9786226630177 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20x26 cm Once upon a time, an old couple lived together. They had a good life but had no children. One day, when the old lady was cleaning a bowl of peas, she saw a tiny little girl named “Little Pea”. She wanted to be their daughter. Little Pea went to play....

The Hungry Mouse موش گرسنه

$14.90

موش قصه‌ی ما این‌قدر گرسنه است که می‌خواهد همه‌ی شهر را بخورد. به هر که می‌رسد سریع قورتش می‌دهد و چاق و چاق‌تر می‌شود اما مگر می‌شود یک موش همه‌ی آدم‌های شهر را بخورد؟ آیا هیچ‌کس نمی‌تواند جلو او را بگیرد؟ کاربردها: آشنایی با افسانه‌ها، پرورش حس انسان‌دوستی، نکوهش حرص....

ISBN: 9786226630252 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20x26 cm The hungry mouse of our story knows no limits when it comes to eating! He will eat all and everything that he sees and has no intention of stopping, yet he doesn’t seem very much brave at all! He needs to be stopped before he does any more damage… “The....

Machuche and the Crow ماچوچه و کلاغ

$14.90

یک کبوتر به اسم ماچوچه و یک کلاغ به اسم خاله کلاغه برای خودشان لانه می‌سازند اما باد و باران لانه‌ی خاله کلاغه را خراب می‌کند. خاله کلاغه و جوجه‌اش در سرما و باد و باران راه می‌افتند و به لانه‌ی ماچوچه می‌رسند تا مهمان او شوند. به نظر تو....

ISBN: 9786226630214 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20x26 cm ....

The Lazy Baldy and Foolish Beast کچل تنبل و دیو پخمه

$14.90

کچل قصه‌ی ما همیشه خواب است و جایش توی رختخواب است. اما ننه از دست این پسر تنبل خسته شده و می‌خواهد او را پی کار بفرستد. پس با کلک سیب کچل را از خانه بیرون می‌کند تا پسر تنبلش برود و دنبال کار بگردد. اما کچل در راه به....

ISBN: 9786226630191 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20x26 cm Baldy is a lazy boy who likes nothing more than staying at home and eating food! His mother decides to trick him into going outside so that he would find something to do and make something out of himself. Baldy ends up in the castle of a beast and has....

Uncle Nowruz and the Old Lady عمو نوروز و پیرزن

$14.90

عمو نوروز همیشه روز اول بهار شال و کلاه می‌کند و با ظاهری آراسته و تمیز به‌سمت دروازه‌ی شهر می‌آید. با او هوای مطبوع بهاری در شهر می‌پیچد و مردم به تکاپو می‌افتند. همه‌جا رنگی می‌شود و همه‌چیز زیبا می‌شود. درخت‌ها شکوفه می‌دهند و رودها جاری می‌شوند. همه منتظر عمو....

ISBN: 9786226630238 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20 x 26 cm Nobody knew where Uncle Nowruz lived! People opened their windows and doors happily or ran to the plains to watch his arrival. But there was a person who wanted to meet Uncle Nowruz more than anybody else. Every year, she swept the yard and sat by the Haft-Seen table....

The Orange Girl دختر نارنج و ترنج

$14.90

شاهزاده‌ای نیرومند و بزگ با آرزوی پیرزنی عاشق دختر نارنج و ترنج می‌شود و پی یافتن این دختر سختی‌های مسیر را پشت سر می‌گذارد. اما بعد از پیدا کردن دختر نارنج و ترنج به‌خاطر طلسم یک دختر حسود رنجور و بیمار می‌شود. فکر می‌کنی آخر چه اتفاقی برای شاهزاده و....

ISBN: 9786226630337 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 20 x 26 cm The king’s son has become big and strong and nobody is a match to him in horse riding and archery. But when he shoots and breaks an old woman’s oil bottle, she says to him: “I will not curse you since you’re the only child of the king, but I....

Auntie Beetle خاله سوسکه

$14.90

خاله‌سوسکه را می‌شناسیم. بله، قهرمان همان قصه‌‌ی شاد و قدیمی! در این قصه، خاله‌سوسکه دختر کدبانو و مستقلی است که از محدودیت‌های جامعه‌ی سنتی عبور می‌کند تا به خواسته‌اش برسد. دختری باوقار که متکی به خودش است و برای داشتن یک زندگی بهتر تصمیم می‌گیرد و به راه می‌افتد....

ISBN: 9786226630313 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 21 x 27 cm Auntie Beetle leaves her father’s house to decide who she wants to marry. She meets several people, but not everyone is gentle enough for her to fall in love with. She’s looking for someone that would treat her well, even when they face problems… “Auntie Beetle” is an Old Iranian....

Auntie Old Lady خاله پیرزن

$14.90

یک شب، باد سردی وزید و باران شدیدی گرفت. خاله پیرزن سریع زیر لحاف پناه گرفت و خوابید. هنوز چشمش بسته نشده بود که صدای در خانه بلند شد. آن هم نه یک بار، پشت سر هم مهمان‌های ناخوانده از سرما و باد و باران به خانه‌ی خاله پیرزن پناه....

ISBN: 9786226630153 | Pages: 32 | Age: +8 | Size: 21 x 27 cm One night, a cold wind blew and it rained heavily. The Auntie Old Lady quickly took refuge under the duvet and slept. Her eyes had not yet closed when a voice came up in the house. More than once, uninvited guests took refuge in the Auntie Old Lady from the....