Showing all 4 results

Mahpareh مهپاره

$17.90

مهپاره" اثری است که از بخش شانزدهم متنی کهن و سانسکریت انتخاب شده و به وسیله ی "صادق چوبک" از متن انگلیسی آن به فارسی بازگردانی شده است. برخلاف بسیاری از زبان ها که خورشید و ماه را نر و ماده می پندازند، در زبان سانسکریت هر دوی این اجرام....

ISBN: 9789645858221 | Pages: 128 | Size: 14x21 cm | Edition: 3 (2021) ....

The Puppet Show خیمه شب بازی

$17.90

کتاب خیمه شب بازی، مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی صادق چوبک است که نخستین بار در سال 1945 منتشر شد. این کتاب که اولین مجموعه از داستان های کوتاه چوبک به حساب می آید، شامل یازده داستان می شود. این نویسنده ی توانمند در کتاب خیمه شب....

ISBN: 9782000692799 | Pages: 136 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2018) ....

The first day in the grave روز اول قبر

$16.70

کتاب روز اول قبر، مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی صادق چوبک است که نخستین بار در سال 1965 به چاپ رسید. چوبک در داستان های این مجموعه، با نثری جذاب و تأثیرگذار، سیاهی ها و دردمندی های انسان ها را به تصویر می کشد. توصیفات نویسنده، همانند....

ISBN: 9645858348 | Pages: 176 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2015) ....

The Last Alms چراغ آخر

$15.70

کتاب چراغ آخر، مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی صادق چوبک است که اولین بار در سال 1966 منتشر شد. داستان همنام با عنوان این مجموعه ی ارزشمند، به تلاش های جوانی روشنفکر می پردازد که احساس می کند باید از مردم در مقابل یک معرکه گیر و....

ISBN: 9645858399 | Pages: 136 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2018) ....