Showing all 10 results

Another day of the council روز دیگر شورا

$19.80

روز دیگر شورا" رمانی است از نویسنده ی تحسین شده، "فریبا وفی"، که زندگی یک زن به نام شورا را در بستری از ارتباطات میان او با خانواده ی خود و همسرش، و همچنین خود همسر و فردی به اسم ژان، دنبال می کند. داستان "روز دیگر شورا" در دو....

ISBN: 9789642134663 | Pages: 328 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2019) ....

Dream of Tibet رویای تبت

$14.20

سومین رمان فریبا وفی رویای در تبت است.رمانی که هم پرفروش بوده و هم توانسته نظر اهل ادبیات را به خود جلب کند.داستان ماجرای یک زوج جوان به نام های جاوید و شیوا است که تلاش میکنند در مراحل زندگی همواره تصمیمات منطقی بگیرند.اما حضور افرادی که در معاشرت با....

ISBN: 9789643058241 | Pages: 180 | Size: 14x21 cm | Edition: 26 (2021) ....

After the End بعد از پایان

$18.00

ناگهان مثل دیوانه ها بلند شد پتویی آورد رفت زیرش قلنبه شد پشتش را کرد به من. جوری خودش را پتوپیچ کرد که معلوم نبود سرش کدام طرف است. انگار اینجوری بهتر شد. پتو باز بهتر از فاطمه یا سنگ بود. رفتم نزدیکتر. دستم را گذاشتم روی پتو. دیدم اصلا....

ISBN: 9789642132270 | Pages: 228 | Size: 14x21 cm | Edition: 12 (2020) ....

The Moon Becomes Full ماه کامل می‌شود

$12.50

در مثل درهای معمولی باز نشد . شبح عبوسی بازش کرد. آرام اما کامل . انگار می خواست فضای تاریک و خالی زندگی را نشانم بدهد. جوری نگاهم کرد که آنجا بودنم بی معنی ترین کار دنیا به نظر می آمد . از فرزانه گفتم و این که برای کار آمده ام، و....

ISBN: 9789642131082 | Pages: 104 | Size: 14x21 cm | Edition: 10 (2020) ....

Tarlan ترلان

$16.60

ترلان سرش را تكان می‌دهد. به همین سادگی كلمات محكم و آشنای زندگی‌اش بی‌مصرف شده بودند. به درد نوشتن انشای سوزناك می‌خورند ولی به كار توضیح زندگی جدیدش نمی‌آمدند. زندگی‌اش عوض شده بود و كلماتش نه. كلمات عاریه‌ی جدیدی را در اختیارش گذاشته بودند اما آن‌ها مثل مورچه‌های سیاه از....

ISBN: 9789643057725 | Pages: 192 | Size: 14x22 cm | Edition: 29 (2021) Tarlān“ offers an unusual insight into the Islamic Republic. The main themes of the story, however, are the experiences of the central character Tarlān and her friend Rana during their time at the police academy and their escape into literature and writing....

All the Horizon همه‌ی افق

$9.50

گرفتار هیچ فکر و خیالی نبودم. سبک بالی پرنده های دریایی را داشتم. داشتند آن دورها پرواز می کردند. ممنون زمین بودم. ممنون دریا. ممنون آسمان. ممنون خودم که تکه ای از آنها بودم. به طور مبهمی حس کردم آزادی باید همین باشد. پس تا آن روز فقط طوطی وار....

ISBN: 9789643629151 | Pages: 92 | Size: 14x21 cm | Edition: 6 (2020) ....

In-depth Scene در عمق صحنه

$10.00

کتاب «در عمق صحنه» نخستین مجموعه ی منتشر شده ی «فریبا وفی» است. نویسنده ای که با آثار بعدی اش پخته تر شد و خود را تثبیت کرد. این کتاب شامل چهارده داستان است که بسیاری از آن ها از لحاظ مضمون به هم وابستگی دارند و به نوعی مکمل....

ISBN: 9789646194090 | Pages: 92 | Size: 14x21 cm | Edition: 9 (2018) ....

Even while we are laughing حتی وقتی می‌خندیم

$14.50

همين‌جاست که بايد مثل يک سرباز کارکشته شليک کنی ولی نه شليک تير که شليک خنده. بايـد بتوانی بخندی. خنـده‌ی بلند آدم بی‌غل‌وغش. بـايد آن‌قدر خوش‌دلانه بخندی که به‌راحتی او را هم به خنده بياوری. بـايد به خودتان نگاه کنيد و بخنديد با صدای بلند. درسـت در اين لحظه است....

ISBN: 9789643054571 | Pages: 90 | Size: 14x21 cm | Edition: 16 (2020) Fariba Vafi is an Iranian writer. She was born in Tabriz on 1 January 1963 in a middle-class family. She started writing early in school and later authored short stories. Her first short story collection Dar Omghe Sahneh (In the depth of the Stage) was published by Cheshmeh Publishers....

In Villa Way در راه ویلا

$10.30

کتاب «در راه ویلا» نوشته ی «فریبا وفی» است. ناشر درباره‌ی کتاب آورده است:«در راه ویلا سومین مجموعه داستان فریبا وفی است كه ۹ داستان در آن آمده است. تمامی این داستان‌ها علاوه بر دست‌مایه قرار دادن مضامین اجتماعی و واقعیت‌های روزمره، از احساساتی زنانه و عمیق كه با....

ISBN: 9789643624378 | Pages: 104 | Size: 14x21 cm | Edition: 8 (2017) This book contains 9 stories that, like other Wafi books, have female main character. Fariba Wafi's stories have feminine, social and human loneliness themes....

My Bird پرنده من

$16.90

پرنده من” رمانی است که لایه های پنهان زندگی راوی خود را می گشاید و پرده از گذشته ای که همواره همراهش کشیده می شود و سایه سنگین اش را بر زندگی اش تحمیل می کند بر می دارد. در آغاز “راوی” زنی است، همانند همه زنهاییکه می شناسیم. شبیه....

ISBN: 9789643056704 | Pages: 141 | Size: 14x22 cm | Edition: 34 (2020) In this powerful story of life, love, and the demands of marriage and motherhood, Fariba Vafi gives readers a portrait of one woman’s struggle to adapt to the complexity of life in modern Iran. The narrator, a housewife and young mother living in a low-income neighborhood in Tehran, dwells....