Showing all 2 results

Masnavi’s Stories – Rumi داستان‌های مثنوی معنوی

$39.50

داستان های مثنوی معنوی" اثری است منثور به قلم "محمد قاسم زاده" که در ششصد صفحه، هر شش دفتر از "داستان های مثنوی معنوی" را تحت پوشش قرار داده است. به این ترتیب با حذف حواشی و پند و وعظ هایی که مولانا جلال الدین در میان قصه ها به....

ISBN: 9789651175916 | Pages: 607 | Size: 17x24 cm | Edition: 15 (2018) ....

Pahlavi’s Stories داستان‌های پهلوانی و عیاری ادبیات فارسی

$45.00

ایرانیان از سپیده‌دم تاریخ همواره درگیر نبرد در منطقه‌ای پر از کشمکش بوده‌اند و این درگیری منجر به ظهور پهلوانان نامداری در طی تاریخ پرفراز و نشیب شده است. رستم برجسته‌ترین پهلوان ایرانی در دودمان سلحشور ظهور کرد. در کنار پهلوانان، عیاران نامداری نیز پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند، که....

ISBN: 9789644082290 | Pages: 712 | Size: 17x24 cm | Edition: 4 (2019) ....