ثالث - Saless

Author - نویسنده
Mo Yan – مو یان
Translator - مترجم
Mahdi Ghobraee – مهدی غبرایی, Sahar Ghadimi – سحر قدیمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Life and Death Are Wearing Me Out طاقت زندگی و مرگم نیست

Author - نویسنده
Svetlana Alexievich – سوتلانا آلکساندرونا الکسیویچ
Translator - مترجم
Forough Pouryavari – فروغ پوریاوری
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Last Witnesses: Unchildlike Stories روزگار رفته – آخرین سرخ‌ها

Author - نویسنده
Miranda Minas – میراندا میناس
Translator - مترجم
Idin Roushan – آیدین روشن
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Alatourka آلاتوركا – ناظم حکمت، اورهان ولی، جمال ثریا و …