پیدایش - Peydayesh

Author - نویسنده
Jeff Kinney – جف کینی
Translator - مترجم
Nasrin Mohajerani – نسرین مهاجرانی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Bestsellers - پرفروش‌های کودکان

TEEN نوجوان

Diary of a Wimpy Kid – Collection of 12 Books دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی – مجموعه ۱۲ جلد