نی - Ney

Author - نویسنده
Abul Kalam Azad – ابوالکلام آزاد
Translator - مترجم
Ali Asghar Ghahremani Moghbel – علی اصغر قهرمانی مقبل, Moslem Zamani – مسلم زمانی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Cyrus or the Holy Quran and the Torah کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

Author - نویسنده
Vanessa Martin – ونسا مارتین
Translator - مترجم
Mohammad Ebrahim Fatahi – محمد ابراهیم فتاحی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Iran Between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 1906 ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم