نی - Ney

Translator - مترجم

Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Book Size (cm) - اندازه و قطع کتاب
14×21 رقعی
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Iran Between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 1906 ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم