مروارید - Morvarid

Author - نویسنده
Sayeh EghtesadNia – سایه اقتصادنیا
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Five articles and other articles about Forough Farrokhzad پنج آبتنی و مقالات دیگر درباره فروغ فرخزاد

Author - نویسنده
Joaquim Maria Machado de Assis – ماشادو دآسیس
Translator - مترجم
Abdolah Kossari – عبدالله کوثری
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

The Posthumous Memoirs of Bras Cubas خاطرات پس از مرگ براس كوباس