مرکز - Markaz

Author - نویسنده
Marcel Proust – مارسل پروست
Translator - مترجم
Mehdi Sahabi – مهدی سحابی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Size - اندازه/ قطع
16.5×23 cm (وزیری)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

In Search of Lost Time در جستجوی زمان از دست رفته – ۷ جلدی