ماهی - Mahei

Author - نویسنده
Ilya Ilf – ایلیا ایلف, Yevgeny Petrov – یوگنی پتروف
Translator - مترجم
Abtin Golkar – آبتین گلکار
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Twelve Chairs (12 стульев) دوازده صندلی