Ax تبر
$5.50
5 in stock

Ax تبر

AGES 5-8 از ۵ تا ۸ سال

صبح بود، اما جنگل هنوز در خواب. با صدای قوقولی قوقوی خروس، همه با شادی از خواب برمی خاستند، جز قارچ بی ریشه که شادی گلها او را غمگین می کرد. ناگهان لبهای او هم به خنده باز شد، چرا که حضور تبر را در جنگل احساس کرده بود.
اما….

ISBN: 9789644324147 | Pages: 24 | Age: +7 | Size: 22×22 cm
….

$5.50

In stock


Description

صبح بود، اما جنگل هنوز در خواب. با صدای قوقولی قوقوی خروس، همه با شادی از خواب برمی خاستند، جز قارچ بی ریشه که شادی گلها او را غمگین می کرد. ناگهان لبهای او هم به خنده باز شد، چرا که حضور تبر را در جنگل احساس کرده بود.
اما در مبارزه همیشگی تبر و جنگل، چرا هنوز هم جنگلها زیبا و استوار برپای ایستاده اند؟

Additional information

Weight 0.070 kg
Dimensions 31 × 25 × 4 cm
Author - نویسنده

Published - تاریخ انتشار

Language - زبان

Format - نوع کتاب

Publisher - ناشر

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader