Gardner's Guide to Feature Animation Writing راهنمای نگارش فیلم نامه ی سینمایی انیمیشن
$14.70
5 in stock

Gardner’s Guide to Feature Animation Writing راهنمای نگارش فیلم نامه ی سینمایی انیمیشن

نقص شایع و ضعف فراگیر در سینمای ایران تهی بودن فیلم نامه ها از ایده های نو، و حرکت فیلم نامه نویسان در دایره بسته موضوع های محدود است. به رغم شیفتگی نسبت به ایده های بصری و بی توجهی به تجربه اندوزی در امور تکنیکی، با تغییر نگرش در….

ISBN: 9789643914172 | Pages: 300 | Age: +15 | Size: 16.5×23 cm
….

$14.70

In stock


Description

نقص شایع و ضعف فراگیر در سینمای ایران تهی بودن فیلم نامه ها از ایده های نو، و حرکت فیلم نامه نویسان در دایره بسته موضوع های محدود است. به رغم شیفتگی نسبت به ایده های بصری و بی توجهی به تجربه اندوزی در امور تکنیکی، با تغییر نگرش در تولید فیلم نامه های پویانمایی و تمایز نهادن میان مرحله تولید فیلم نامه و مرحله تولید ایده های نو می توان نقص و ضعف موجود در این حوزه را چاره کرد.
کتاب حاضر دربر گیرنده تکنیک های عملی لازم برای تولید فیلم نامه های پویانمایی است. این کتاب شما را راهنمایی می کند تا گام به گام با فرایند رسیدن به چنین هدفی آشنا شده و بتوانید در پایان بر پایه دانسته هایتان فیلم نامه سینمایی بنویسید.

Additional information

Weight 0.480 kg
Dimensions 31 × 25 × 4 cm
Author - نویسنده

Translator - مترجم

Published - تاریخ انتشار

Language - زبان

Format - نوع کتاب

Publisher - ناشر

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader