Al-Khwarizmi: Father of Algebraخوارزمی بنیانگذار جبر
$10.50
3 in stock

Al-Khwarizmi: Father of Algebraخوارزمی بنیانگذار جبر

AGES 5-8 از ۵ تا ۸ سال

با اینکه ایرانیان نقش چشمگیری در پیشرفت علم داشته‌اند، اما در نقل تاریخ علم در سطح جهانی و ملی کمتر به نقش آنان توجه شده است. گذشته از اینکه دیگران منصفانه به سهم ایرانیان در پیشرفت علم اشاره نکرده‌اند، ما خود نیز آن‌گونه که شایسته است در معرفی نقش دانشمندان….

ISBN: 9786643185206 | Pages: 108 | Age: +8 | Size: 16.5×23.5 cm
Al-Khwarizmi: Father of Algebra and Trigonometry

Describes the life and accomplishments of the Muslim mathematician and scholar who wrote “Al-Jabr wal-Muqabala” which laid the foundations for modern algebra….

$10.50

In stock


Description

Author: Corona Brezina
Translator: Hassan Salari
Collection: Iranian and Islamic Scientists

Al-Khwarizmi: Father of Algebra and Trigonometry

Describes the life and accomplishments of the Muslim mathematician and scholar who wrote “Al-Jabr wal-Muqabala” which laid the foundations for modern algebra.

نویسنده: کارونا برزینا
مترجم: حسن سالاری
مجموعه: دانشمندان ایران و اسلام

با اینکه ایرانیان نقش چشمگیری در پیشرفت علم داشته‌اند، اما در نقل تاریخ علم در سطح جهانی و ملی کمتر به نقش آنان توجه شده است. گذشته از اینکه دیگران منصفانه به سهم ایرانیان در پیشرفت علم اشاره نکرده‌اند، ما خود نیز آن‌گونه که شایسته است در معرفی نقش دانشمندان خود در تمدن جهانی نکوشیده‌ایم تا هم گوشه‌هایی از تاریخ تمدن بشر را روشن کنیم و هم اسباب تقویت هویت ملی را به‌ویژه درجوانان و نوجوانان فراهم آوریم. مجموعه‌ی دانشمندان ایران و اسلام که فعلاً در ۳ کتاب به معرفی خوارزمی، ابوعلی‌سینا و ابوریحان بیرونی می‌پردازد در ادامه‌ی این تلاش برای تحقق و ادای این وظیفه‌ی ملی و علمی است. انتخاب و ترجمه‌ی این کتاب‌ها از این‌رو در برنامه‌ی کار انتشارات فاطمی قرار گرفت که اولاً نویسندگان آنها با نثری شیوا و همراه با زبان تصویری گویا و زیبا به معرفی شخصیت و دستاوردهای علمی آنان پرداخته‌اند؛ ثانیاً جوانان ایرانی از زبان نویسندگان غیر ایرانی با بزرگان فرهنگ و تمدن خود آشنا می‌شوند.

Additional information

Weight 0.170 kg
Dimensions 31 × 25 × 4 cm
Author - نویسنده

Translator - مترجم

Published - تاریخ انتشار

Language - زبان

Format - نوع کتاب

Publisher - ناشر

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader