Foucault in 90 Minutes آشنایی با فوکو
$7.90
1 in stock

Foucault in 90 Minutes آشنایی با فوکو

by Paul Strathern – مولف: پل استراترن
Markaz – نشر مرکز

$7.90

1 in stock


Description

ISBN: 9789642131358

دسته بندی کتاب عمومی
موضوع اصلی فلسفه
موضوع فرعی عمومی
نویسنده پل استراترن
مترجم پویا ایمانی
ناشر مرکز
نوبت چاپ 2
تاریخ انتشار 1394/01/01
نشر مرکز منتشر کرد: آشنایی با فیلسوفان مجموعه ای از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی نامه ای ،افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می شود و بدون ورود به جزئیات نظریات و عقاید او مهم ترین نکته های آن ها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می شود.اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقه مندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشته اند بتوانند به آسانی از آن ها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پی جویی بیش تر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. فوکو کارش را بیش تر به عنوان یک تاریخ نگار شروع کرد تایک فیلسوف. او با زحمت و دقت فراوان اسناد اصلی به جای مانده از دوره تاریخی مورد پژوهش اش را بررسی کرد.این اسناد مستقیما جامعه دانش و ساختار قدرت آن دوران را آشکار می ساختند.فوکو به این نتیجه رسید که دانش و قدرت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و از این رو آن ها را در اصطلاح «قدرت/دانش» کنار هم نشاند. و این هم بسته بدل به مساله اصلی فلسفه اش شد.

Additional information

Weight 0.100 kg
Dimensions 17 × 2 × 21 cm

Reviews دیدگاه‌ها و نظرات

preloader